Top 5 chất tác dụng được với HCl

HCl là một hợp chất rất quen thuộc với các bạn yêu thích bộ môn Hóa học. Tuy nhiên không phải ai cũng hiểu hết về HCl, vì thế mà hôm nay chúng tôi mang đến cho các bạn những thông tin về HCl mà đặc biệt Top 5 chất tác dụng được với HCl nhé

HCl là gì?

HCl là công thức hóa học của một hợp chất vô cơ có tính axit mạnh có tên axit clohidric. HCl tồn tại dưới hai dạng là lỏng (tạo nên từ sự hòa tan khí hidro clorua trong nước) và khí.

Một số tên gọi khác như axit hidrocloric, axit clohydric, cloran, axit muriatic. HCl được sử dụng nhiều trong các ngành công nghiệp dược phẩm, xây dựng, hóa học,… Tuy nhiên, khi sử dụng HCl cần hết sức chú ý vì HCl có khả năng ăn mòn mô con người và gây tổn thương đến các cơ quan hô hấp, mắt, da cùng ruột.

Với bản chất là 1 axit mạnh, do đó HCl sẽ làm giấy quỳ tím chuyển sang màu đỏ khi được tiếp xúc. Đây cũng là đặc điểm nhận dạng rõ ràng nhất của hầu toàn bộ các axit mạnh. Tuy nhiên, các bjan học sinh cũng cần chú ý là hợp chất HCl chỉ làm quỳ tím đổi màu khi tồn tại ở dạng dung dịch. Còn nếu HCl tồn tại ở dạng khí sẽ không làm quỳ tím đổi sang màu đỏ.

Top 5 chất tác dụng được với HCl

Tác dụng với muối

HCl(Axit clohidric) tác dụng với muối và sẽ tạo ra muối mới và axit mới. Điều kiện để phản ứng xảy ra là axit tạo ra phải yếu hơn HCl, sản phẩm có kết tủa hoặc tạo ra chất khí bay lên. Phương trình phản ứng như sau:

Na2CO­3 + 2HCl → 2NaCl + H2O + CO2↑

CaCO­3 + 2HCl → CaCl2 + H2O + CO2↑

AgNO3 + 2HCl → AgCl↓ + HNO3

2HCl + BaS → BaCl2 + H2S↑

K2CO­3 + 2HCl → 2KCl + H2O + CO2↑

Tác dụng với kim loại

Những kim loại tác dụng với HCl là các kim loại đứng trước Hidro trong bảng tuần hoàn như Fe, Al, Mg. Phản ứng tạo ra muối clorua và giải phóng khí Hidro. Phương trình phản ứng như sau:

2HCl + Mg → MgCl2 + H2↑

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2↑

6HCl + 2Al → 2AlCl3 + 3H2↑

Tác dụng với bazơ

HCl tác dụng với bazo tạo ra muối và nước. Phương trình phản ứng như sau:

2HCl + 2NaOH → 2NaCl + H2O

2HCl + Ca(OH)2 → CaCl2 + 2H2O

2HCl + Fe(OH)2 → FeCl2 + 2H2O

Tác dụng với oxit kim loại

HCl có khả năng tác dụng với các oxit kim loại như Al2O3, CuO, Fe3O4 tạo ra muối và nước.Phương trình phản ứng như sau:

Fe3O4 + 8HCl → 4H2O + FeCl2+ 2FeCl3

6HCl + Al2O3 →2AlCl3 + 3H2O

2HCl + CuO → CuCl2 + H2O

Tác dụng với hợp chất có tính oxi hóa

Bên cạnh khả năng oxi hóa khi phản ứng với các kim loại đứng trước Hidro, Axít HCl còn có thể tác dụng với các chất có tính oxy hóa mạnh như KMnO4, K2Cr2O7, MnO2, KClO3, … Trong phản ứng này, nó giữ vai trò là một chất có tính khử mạnh. Phương trình phản ứng:

6HCl + KClO3 → KCl + 3Cl2↑ + 3H2O

2HCl + MnO2 → MnCl2 + Cl2↑ + H2O

14HCl + K2Cr2O7 → 2KCl + 2CrCl3 + 3Cl2↑ + 7H2O

16HCl + 2KMnO4 → 2KCl + 2MnCl2 + 5Cl2↑ + 8H2O

HCl không tác dụng với chất nào?

Bên cạnh những hợp chất tác dụng được với HCl mà Bilico đã chia sẻ ở phía trên, dưới đây là một số chất không tác dụng được:

Kim loại đứng sau Hidro trong dãy điện hóa: Cu. Ag, Au,….

Muối không tan: Các muối có gốc CO3 và PO4 nhưng trừ K2CO3 và Na2CO3,K3PO4 và Na3PO4)

Axit: Không tác dụng với tất cả các axit

Phi kim: Không tác dụng được với phi kim

Oxit kim loại: Không tác dụng được với oxit kim loại

Oxit phi kim: Không tác dụng được với oxit phi kim

Mong rằng qua bài viết Top 5 chất tác dụng được với HCl sẽ giúp bạn cũng cố thêm lại kiến thức với những bạn đã biết và cung cấp thêm kiến thức cho các bạn chưa biết đến hợp chất HCl. Mong rằng các bạn sẽ học tập thật giỏi và hãy theo dõi những bài viết sau của chúng tôi nhé.

Viết một bình luận