Axit Axetic (CH₃COOH) có làm đổi màu quỳ tím không?

Trong lĩnh vực hóa học, việc sử dụng các chất chỉ thị để phân biệt giữa các loại dung dịch axit, kiềm hay trung tính là rất quan trọng. Trong đó, giấy quỳ tím là một trong những chất chỉ thị được sử dụng phổ biến nhất. Tuy nhiên, không phải tất cả các axit đều có khả năng làm đổi màu giấy quỳ tím. Vậy, liệu axit axetic có làm đổi màu giấy quỳ tím không? Hãy cùng Dapanchuan.com tìm hiểu trong bài viết này.

Axit Axetic (CH₃COOH) là chất gì?

Axit axetic (CH₃COOH) là một loại axit hữu cơ có công thức phân tử là CH₃COOH. Nó cũng được gọi là axit etanoic. Axit axetic là một trong những axit yếu phổ biến nhất trong hóa học, có mùi hăng, làm tan các kim loại kiềm và làm đỏ các chỉ thị acid-base.

Axit axetic thường được sử dụng trong công nghiệp hóa chất, sản xuất thuốc, làm chất tẩy rửa, phân tích hóa học, chế biến thực phẩm và trong các ứng dụng khác. Nó cũng được sử dụng trong sản xuất nhựa và sợi, và là thành phần chính của nhiều loại chất bảo quản thực phẩm.

Cấu trúc của Axit Axetic

Cấu trúc của axit axetic (CH₃COOH) là một phân tử có hai nhóm chức chính: nhóm cacboxyl (-COOH) và nhóm metyl (-CH₃). Đây là một axit cacboxylic với một nhóm cacboxyl liên kết với một nguyên tử cacbon trong nhóm metyl.

Cấu trúc phân tử của axit axetic được mô tả bởi công thức hóa học CH₃COOH và có thể được biểu diễn bằng cách vẽ các liên kết phân tử của nó.

Trong mô hình liên kết, nguyên tử cacbon trong nhóm metyl có liên kết ba với nguyên tử cacbon trong nhóm cacboxyl thông qua một liên kết đôi và một liên kết đơn, và một nguyên tử oxy trong nhóm cacboxyl có liên kết đôi với nguyên tử cacbon này. Nguyên tử cacbon trong nhóm cacboxyl còn có liên kết đôi với một nguyên tử oxy khác, tạo thành nhóm cacboxyl.

Tính chất vật lý – hóa học của Axit Axetic

Dưới đây là một số tính chất vật lý và hóa học của axit axetic:

– Tính chất vật lý:

 • Tính chất vật lý của axit axetic là chất lỏng không màu, không mùi hoặc có mùi hăng, có điểm nóng chảy 16,6 độ C và điểm sôi 118 độ C.
 • Axit axetic hòa tan tốt trong nước, ethanol và ether.

– Tính chất hóa học:

Tính chất hóa học:

 • Axit axetic là một axit yếu, tạo thành ion axetat (CH₃COO-) trong nước.
 • Axit axetic có tính ăn mòn và ăn uốn kim loại, làm mất màu da và đồng thời tạo ra khí hiđro.
 • Axit axetic tác dụng với các base để tạo ra muối và nước, ví dụ: CH₃COOH + NaOH → CH₃COONa + H₂O
 • Axit axetic tạo ra anhidrit axetic (C₄H₆O₃) khi tác dụng với PCl₅ hoặc PCl₃. Anhidrit axetic này được sử dụng để sản xuất các hợp chất hữu cơ.
 • Axit axetic cũng tác dụng với ancol để tạo ra este, ví dụ: CH₃COOH + C₂H₅OH → CH₃COOC₂H₅ + H₂O. Quá trình này được gọi là este hóa.
 • Axit axetic còn được sử dụng để làm chất bảo quản thực phẩm và làm chất tẩy rửa

Các phản ứng nổi bật của Axit Axetic

Dưới đây là một số phản ứng nổi bật của axit axetic:

– Phản ứng với kim loại:

Axit axetic tác dụng với kim loại như đồng (Cu) và sắt (Fe) để tạo ra muối và khí hiđro. Ví dụ: 2CH₃COOH + Cu → Cu(CH₃COO)₂ + H₂↑

– Phản ứng este hóa:

Axit axetic có thể tác dụng với ancol để tạo ra este. Ví dụ: CH₃COOH + C₂H₅OH → CH₃COOC₂H₅ + H₂O

Phản ứng với bazơ:

Axit axetic tác dụng với bazơ để tạo ra muối và nước. Ví dụ: CH₃COOH + NaOH → CH₃COONa + H₂O

– Phản ứng oxi hóa:

Axit axetic có thể bị oxi hóa để tạo ra axit cacboxylic khác. Ví dụ: CH₃COOH + [O] → CH₂O₂ + H₂O

– Phản ứng với anhidrit axetic:

Axit axetic có thể tác dụng với anhidrit axetic (C₄H₆O₃) để tạo ra axit cacboxylic khác. Ví dụ: CH₃COOH + (CH₃CO)₂O → CH₃COOCOCH₃ + CH₃COOH

– Phản ứng với soda vôi (CaCO₃):

Axit axetic tác dụng với soda vôi để tạo ra muối canxi axetat (Ca(CH₃COO)₂) và nước. Ví dụ: 2CH₃COOH + CaCO₃ → Ca(CH₃COO)₂ + H₂O + CO₂↑

Tất cả các phản ứng trên đều cho thấy tính chất hóa học đa dạng của axit axetic và tính linh hoạt của nó trong các phản ứng hóa học.

Axit Axetic có làm đổi màu quỳ tím không?

Axit axetic là một loại axit yếu và không đủ mạnh để làm đổi màu quỳ tím, do đó khi thử nghiệm axit axetic với giấy quỳ tím, giấy quỳ tím sẽ không thay đổi màu sắc. Tuy nhiên, nếu axit axetic được pha loãng đến mức độ đủ yếu thì có thể làm thay đổi màu sắc của giấy quỳ tím, tùy thuộc vào nồng độ và thời gian tiếp xúc của axit axetic với giấy quỳ tím.

Axit Axetic có làm đổi màu quỳ tím không
Axit Axetic có làm đổi màu quỳ tím không?

Axit axetic có làm phenolphtalein đổi màu không?

Phenolphtalein là một chất chỉ thị phổ biến trong hóa học. Nó thường được sử dụng để chỉ thị các phản ứng trung hòa axit-bazo. Khi được thêm vào dung dịch axit, phenolphtalein sẽ có màu vàng cam và khi thêm vào dung dịch kiềm, nó sẽ chuyển sang màu hồng.

Vì axit axetic là một loại axit, nên khi phenolphtalein được thêm vào dung dịch axit axetic, nó sẽ không thay đổi màu sắc. Tuy nhiên, nếu phenolphtalein được thêm vào dung dịch axit axetic sau đó thêm dung dịch kiềm, thì nó sẽ chuyển sang màu hồng do phản ứng trung hòa giữa axit axetic và kiềm.

Axit Axetic có kết tủa không?

Axit axetic (CH3COOH) là một chất lỏng trong suốt và không có kết tủa trong điều kiện bình thường. Tuy nhiên, khi axit axetic phản ứng với một số chất, nó có thể tạo ra kết tủa.

Ví dụ, khi axit axetic tác dụng với các muối kim loại như nitrat bạc (AgNO3) hoặc clorua thủy ngân (Hg2Cl2), nó có thể tạo ra kết tủa của muối axetat tương ứng, đó là AgCH3COO hoặc Hg2(CH3COO)2.

Các yếu tố ảnh hưởng đến việc tạo kết tủa của axit axetic là pH của dung dịch và tính tan của muối axetat tạo thành. Khi pH dung dịch thấp hơn giá trị pKa của axit axetic (pKa = 4,76), axit sẽ tồn tại ở dạng không ion hóa và không thể tạo ra kết tủa. K

hi pH cao hơn pKa, axit sẽ tồn tại ở dạng ion hóa và có khả năng tạo kết tủa với các ion kim loại. Tính tan của kết tủa cũng phụ thuộc vào tính chất của muối axetat tạo thành.

Axit Axetic có tan không?

Axit axetic (CH3COOH) có khả năng tan trong nước và các dung môi hữu cơ khác như ethanol, ether và benzene. Tuy nhiên, độ tan của axit axetic trong nước bị giới hạn bởi tính chất của phân tử axit.

Axit axetic là một chất lưỡng tính, tức là có khả năng tạo liên kết hydro lúc không ion hóa và liên kết ion khi phân tử được ion hóa. Trong dung dịch nước, axit axetic tồn tại ở dạng cân bằng giữa dạng không ion hóa (CH3COOH) và dạng ion hóa (CH3COO- và H+).

Khi axit axetic tan trong nước, số lượng các phân tử axit không ion hóa bị giới hạn bởi cân bằng ion hóa, do đó độ tan của axit axetic trong nước thấp. Tuy nhiên, bằng cách thêm một chất hoạt động bề mặt như sodium dodecyl sulfate (SDS), độ tan của axit axetic trong nước có thể được tăng lên đáng kể.

Ngoài ra, độ tan của axit axetic còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác như nhiệt độ, áp suất và pH của dung dịch. Trong điều kiện nhiệt độ cao và áp suất thấp, axit axetic có khả năng tan nhiều hơn trong nước và các dung môi khác.

Các phương pháp điều chế Axit Axetic

Có hai phương pháp chính để điều chế axit axetic: phương pháp oxy hóa ethanol và phương pháp carbonylation của methanol.

– Phương pháp oxy hóa ethanol:

Phương pháp này dựa trên quá trình oxy hóa ethanol để tạo ra axit axetic. Quá trình này được thực hiện bằng cách đốt ethanol với một lượng oxy vừa đủ, hoặc sử dụng các chất oxy hóa như chromic acid, permanganate hoặc bismuthate. Sau đó, sản phẩm được thu được bằng cách tách nước và các chất phụ gia khác.

 • Công thức phản ứng: CH3CH2OH + 2O2 → CH3COOH + H2O

– Phương pháp carbonylation của methanol:

Phương pháp này sử dụng quá trình carbonylation của methanol để tạo ra axit axetic. Quá trình này được thực hiện bằng cách trộn methanol với khí carbon monoxide và một chất xúc tác như rhodium hoặc cobalt, ở điều kiện áp suất cao và nhiệt độ từ 150-200 °C. Sau đó, sản phẩm được thu được bằng cách tách ra khỏi hỗn hợp phản ứng và các chất phụ gia khác.

 • Công thức phản ứng: CH3OH + CO → CH3COOH

Cả hai phương pháp này đều có ưu điểm và nhược điểm của riêng nó. Phương pháp oxy hóa ethanol đơn giản và dễ thực hiện, nhưng sản phẩm chất lượng thấp và khó điều chế theo quy trình công nghiệp.

Trong khi đó, phương pháp carbonylation của methanol cho sản phẩm chất lượng cao và hiệu suất cao, nhưng đòi hỏi sử dụng các chất xúc tác quý và nhiệt độ và áp suất cao, vì vậy phương pháp này tốn kém hơn.

Ứng dụng của Axit Axetic trong các lĩnh vực

Axit axetic có nhiều ứng dụng quan trọng trong các lĩnh vực khác nhau, bao gồm:

 • Ngành thực phẩm: Axit axetic được sử dụng làm chất điều vị, chất bảo quản và chất tạo hương vị trong sản xuất thực phẩm. Nó cũng được sử dụng để tạo ra các loại dấm, như dấm táo và dấm nho.
 • Ngành dược phẩm: Axit axetic được sử dụng để sản xuất các loại thuốc, bao gồm cả thuốc kháng viêm và thuốc chống đông máu.
 • Ngành hóa chất: Axit axetic được sử dụng để sản xuất nhiều sản phẩm hóa chất khác nhau, bao gồm các loại este, anhidrit axetic, polyvinyl acetate (PVA) và nhiều sản phẩm khác.
 • Ngành da giày và dệt may: Axit axetic được sử dụng trong việc xử lý da, giày và các sản phẩm dệt may khác để làm mềm, làm giảm độ cứng và tăng tính mềm mại của chúng.
 • Ngành sản xuất xăng ethanol: Axit axetic được sử dụng để sản xuất xăng ethanol, một loại nhiên liệu sinh học được sử dụng trong ô tô và các phương tiện khác.

Ngoài ra, axit axetic còn có nhiều ứng dụng khác như trong sản xuất mực in, sản xuất sơn, trong ngành chăn nuôi, và trong nhiều lĩnh vực khác.

Lưu ý khi sử dụng và bảo quản Axit Axetic

Khi sử dụng và bảo quản axit axetic, cần lưu ý các điều sau:

 • An toàn: Axit axetic là một chất ăn mòn và gây kích ứng cho da và mắt. Cần đeo găng tay và kính bảo hộ khi làm việc với nó. Nếu tiếp xúc với axit axetic, cần rửa ngay với nước sạch và tìm kiếm sự chăm sóc y tế nếu cần thiết.
 • Bảo quản: Axit axetic phải được bảo quản ở nơi khô ráo, thoáng mát và tránh ánh sáng trực tiếp. Nó phải được bảo quản ở nhiệt độ phòng và tránh xa các chất oxy hóa, chất độc hại và các chất có thể phản ứng với nó.
 • Đóng gói: Axit axetic thường được đóng gói trong các thùng hoặc bình chứa bằng nhựa hoặc thép không gỉ để đảm bảo an toàn khi vận chuyển và sử dụng.
 • Sử dụng: Khi sử dụng axit axetic, cần đảm bảo vệ sinh và an toàn. Nó không nên được sử dụng trong không khí đóng hoặc ở nơi không thông thoáng. Cần đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trên nhãn sản phẩm trước khi sử dụng.
 • Vận chuyển: Axit axetic phải được vận chuyển theo các quy định an toàn của các cơ quan quản lý về môi trường và an toàn lao động. Cần đảm bảo đóng gói, ghi nhãn và vận chuyển an toàn để tránh rò rỉ hoặc hỏa hoạn.
 • Xử lý chất thải: Axit axetic là một chất thải nguy hiểm và cần được xử lý đúng cách. Nó không nên được đổ trực tiếp vào môi trường mà phải được xử lý theo quy định của các cơ quan chính phủ và hướng dẫn trên nhãn sản phẩm.

Bài viết cho thấy rằng, axit axetic là một trong những axit phổ biến nhất hiện nay. Về câu hỏi Axit axetic có làm đổi màu quỳ tím không thì chúng ta đã có câu trả lời là chất này không có khả năng làm đổi màu giấy quỳ tím. Bài viết này hy vọng đã giúp bạn hiểu thêm về tính chất của axit axetic và sử dụng đúng các chất chỉ thị trong các thí nghiệm hóa học.

Viết một bình luận