Một bài văn nghị luận phải có yếu tố nào?

Bài văn nghị luận là một trong những thể loại văn học quan trọng giúp chúng ta truyền đạt ý kiến, lập luận và thuyết phục người đọc về một vấn đề cụ thể. Tuy nhiên, để viết một bài văn nghị luận hay và hiệu quả thì cần phải có những yếu tố quan trọng. Vậy một bài văn nghị luận phải có yếu tố nào? Cùng Dapanchuan.com tìm hiểu ở bài viết nào.

Bài văn nghị luận là gì?

Văn nghị luận là một loại bài viết mà tác giả sử dụng chủ yếu các lý lẽ và dẫn chứng để xây dựng lập luận và chỉ ra những điểm nhấn và luận điểm. Mục đích của văn nghị luận là giúp cho người đọc hoặc người nghe hiểu rõ tư tưởng và quan điểm mà tác giả muốn gửi gắm vào tác phẩm của mình.

Bằng cách sử dụng lập luận hợp lý, tác giả có thể thuyết phục người đọc hoặc người nghe đồng ý với quan điểm của mình. Nói cách khác, văn nghị luận được viết nhằm giúp người đọc hoặc người nghe hiểu rõ tư tưởng của tác giả và đồng hành cùng với ý kiến của tác giả.

Một bài văn nghị luận phải có yếu tố nào?

Một bài văn nghị luận thông thường bao gồm ba yếu tố chính: luận điểm, luận cứ và lập luận đúng hay sai. Dưới đây là các chi tiết về 3 yếu tố trong văn nghị luận:

Một bài văn nghị luận phải có yếu tố nào
Một bài văn nghị luận phải có yếu tố nào?

Thế nào là luận điểm trong bài văn nghị luận?

Luận điểm là quan điểm, ý kiến của tác giả được thể hiện trong bài văn nghị luận, thường được diễn tả bằng một phán đoán khẳng định tính chất, thuộc tính của vấn đề và các khía cạnh liên quan đến luận đề.

Trong bài văn nghị luận, các luận điểm được tổ chức và trình bày theo một hệ thống logic, đầy đủ và được minh chứng bằng lý lẽ và dẫn chứng thích hợp để làm rõ và khẳng định luận điểm đã đưa ra.

Thế nào là luận cứ trong bài văn nghị luận?

Đây là những tài liệu hoặc chứng minh được tác giả đưa ra để chứng minh hoặc bảo vệ cho luận điểm của mình. Luận cứ có thể bao gồm những sự kiện, thống kê, chứng minh từ các tác giả khác, kinh nghiệm cá nhân, và nhiều hơn nữa. Quan trọng là luận cứ phải được hỗ trợ bằng các nguồn đáng tin cậy và thuyết phục để có thể thuyết phục người đọc hoặc người nghe.

Lập luận trong bài văn nghị luận là gì?

Lập luận: Đây là phần của bài văn nghị luận mà tác giả sử dụng các luận cứ để xây dựng và chứng minh đối với luận điểm của mình. Lập luận đúng là khi các luận cứ được sử dụng một cách logic và đúng đắn để chứng minh luận điểm của tác giả. Trong khi đó, lập luận sai xảy ra khi các luận cứ không được sử dụng một cách logic hoặc không liên quan đến luận điểm của tác giả, làm cho luận điểm của tác giả trở nên không thuyết phục.

Tóm lại, để viết một bài văn nghị luận thuyết phục, tác giả cần phải có một luận điểm rõ ràng, sử dụng các luận cứ đáng tin cậy và lập luận đúng để thuyết phục người đọc hoặc người nghe.

Yếu tố nào là chủ yếu trong bài văn nghị luận?

Trong bài văn nghị luận, yếu tố chủ yếu là luận điểm (argument). Luận điểm là ý kiến, quan điểm của tác giả về vấn đề được đặt ra, được thể hiện bằng một phán đoán hoặc khẳng định về tính chất, thuộc tính của vấn đề.

Các luận điểm được sắp xếp, triển khai và bảo vệ bằng cách sử dụng các lập luận, lý lẽ và dẫn chứng thích hợp để thuyết phục người đọc chấp nhận quan điểm của tác giả. Ngoài ra, các yếu tố khác cũng rất quan trọng trong bài văn nghị luận như đặt vấn đề, phân tích, giải quyết vấn đề, kết luận, nhưng luận điểm vẫn là yếu tố chủ yếu của bài văn nghị luận.

Bố cục của một bài văn nghị luận

– Bố cục của một bài văn nghị luận bao gồm:

 • Mở bài (đặt vấn đề): Giới thiệu vấn đề và nêu tầm quan trọng của vấn đề, cũng như trình bày luận điểm cơ bản cần giải quyết.
 • Thân bài (giải quyết vấn đề): Triển khai các luận điểm và sử dụng lý lẽ dẫn chứng để thuyết phục người đọc theo quan điểm đã trình bày.
 • Kết bài (kết thúc vấn đề): Khẳng định tầm quan trọng và ý nghĩa của vấn đề đã nêu.

Tùy vào vấn đề và đối tượng cần thuyết phục, người viết có thể sắp xếp bố cục theo những dàn ý khác nhau. Tuy nhiên, việc sắp xếp cần linh hoạt nhưng cũng phải tuân thủ các quy tắc sau:

 • Các ý lớn phải được sắp xếp ngang nhau và cùng đóng vai trò quan trọng trong việc giải quyết vấn đề trọng tâm.
 • Các ý nhỏ nằm trong ý lớn và hỗ trợ cho ý lớn đó, cần được trình bày theo một thứ tự hợp lý để tránh sự trùng lặp ý.
 • Cần xác định mức độ quan trọng của các ý để trình bày một cách hợp lý và tránh sự thiên vị.
  Nội dung và cấu trúc của một bài văn nghị luận được hình thành từ các yếu tố cơ bản là: vấn đề nghị luận (luận đề), luận điểm, luận cứ và lập luận.

Lập luận trong văn nghị luận gồm những yếu tố nào?

Bên cạnh việc tìm hiểu một bài văn nghị luận phải có yếu tố nào thì người viết cần tìm hiểu thêm lập luận trong văn nghị luận gồm những yếu tố nào? Lập luận trong bài văn nghị luận bao gồm các yếu tố như giải thích, phân tích, chứng minh, bình luận, so sánh và bác bỏ.

– Thao tác giải thích:

 • Giải thích từ ngữ, khái niệm khó hiểu, nghĩa đen và nghĩa bóng của từ.
 • Dựa trên cơ sở giải thích đó, giải thích toàn bộ vấn đề, chú ý đến nghĩa tường minh và nghĩa hàm ẩn.

– Thao tác phân tích:

 • Khám phá chức năng biểu hiện của các chi tiết.
 • Sử dụng phép liên tưởng để mở rộng nội dung ý nghĩa.
 • Các phương pháp phân tích thông thường bao gồm: chia nhỏ đối tượng thành các bộ phận để xem xét, phân loại đối tượng, liên hệ và đối chiếu, cắt nghĩa bình giải, nêu định nghĩa.

– Thao tác chứng minh:

 • Đưa ra lí lẽ trước.
 • Lựa chọn và trích dẫn các chứng cứ.
 • Cần phân tích các chứng cứ để lập luận chứng minh thuyết phục hơn.
 • Có thể thuyết minh trước rồi trích dẫn sau.

– Thao tác bình luận:

 • Bình luận luôn gồm hai phần:
 • Đưa ra nhận định về đối tượng nghị luận.
 • Đánh giá vấn đề với lập trường đúng đắn và tiêu chí cụ thể.

– Thao tác so sánh:

 • Xác định đối tượng nghị luận và tìm một đối tượng tương đồng hoặc tương phản, hoặc hai đối tượng cùng lúc.
 • Chỉ ra các điểm giống nhau giữa các đối tượng.
 • Dựa vào nội dung cần tìm hiểu, chỉ ra điểm khác biệt giữa các đối tượng.
 • Xác định giá trị cụ thể của các đối tượng.

– Thao tác bác bỏ:

 • Bác bỏ một ý kiến sai có thể thực hiện bằng nhiều cách: bác bỏ luận điểm, bác bỏ luận cứ, bác bỏ cách lập luận hoặc kết hợp cả ba cách.
 • Bác bỏ luận điểm thông thường có hai cách: dùng thực tế hoặc sử dụng phép suy luận.
 • Bác bỏ luận cứ: vạch ra tính chất sai lầm hoặc giả tạo trong các lý lẽ, dẫn chứng được sử dụng.
 • Bác bỏ lập luận: Vạch ra các mâu thuẫn, phi logic trong các lập luận của đối phương.

Các dạng bài văn nghị luận thường gặp

Hiện nay có hai dạng bài văn nghị luận thường gặp. Đó là dạng nghị luận văn học và dạng nghị luận xã hội:

Nghị luận văn học

Nghị luận văn học là việc phân tích và bình luận về các yếu tố trong một tác phẩm văn học, bao gồm tác giả, tác phẩm và nội dung. Trong đó, người viết thường có thể thể hiện những cảm xúc, suy nghĩ và quan điểm cá nhân liên quan đến tác phẩm. Nghị luận văn học bao gồm phân tích và bình luận về một bài thơ, một đoạn thơ hoặc một tác phẩm văn xuôi.

Nghị luận xã hội

Nghị luận xã hội là loại văn bản đề cập đến những vấn đề xã hội, bao gồm tư tưởng đạo lý và các hiện tượng tích cực hoặc tiêu cực đang diễn ra trong xã hội, cũng như các vấn đề về môi trường và thiên nhiên. Nghị luận xã hội có hai loại chính: nghị luận về một sự kiện hay hiện tượng cụ thể và nghị luận về các vấn đề tư tưởng và đạo đức.

Tóm lại, một bài văn nghị luận cần phải có những yếu tố cơ bản như: luận điểm, luận cứ, lập luận. Những yếu tố này sẽ giúp tăng tính thuyết phục, độc đáo và giá trị cho bài viết nghị luận của bạn. Hy vọng rằng với những kiến thức đã được chia sẻ ở bài viết trên sẽ giúp bạn viết ra được những bài văn nghị luận chất lượng cao.

Viết một bình luận