Sự bay hơi là gì? Đặc điểm nào sau đây? Phụ thuộc vào yếu tố nào? Cho ví dụ

Trong cuộc sống bạn sẽ gặp hiện hiện bay hơi khi nấu nước, khi phơi quần áo nhanh khô hay cồn bay hơi… Nhưng lại không rõ sự bay hơi là gì, có đặc điểm như thế nào… Dẫn đến nhầm lẫn với nhiều hiện tượng khác. Và dưới đây Dapanchuan.com sẽ lý giải chi tiết về hiện tượng bay hơi này.

Sự bay hơi là gì?

Sự bay hơi là quá trình chuyển từ trạng thái chất lỏng sang chất khí, khi các phân tử của chất lỏng năng lượng đủ để vượt qua lực hấp dẫn của nhau và thoát ra khỏi bề mặt chất lỏng. Quá trình bay hơi xảy ra ở nhiệt độ phòng, nhưng tốc độ bay hơi sẽ tăng lên với nhiệt độ, độ ẩm, áp suất và diện tích bề mặt tiếp xúc với không khí. Sự bay hơi là một quá trình quan trọng trong các quá trình tự nhiên như chu kỳ nước trong tự nhiên, quá trình trao đổi nhiệt, quá trình chưng cất và là một phần của quá trình quan trọng trong việc làm lạnh và đóng gói thực phẩm.

Ví dụ về sự bay hơi:

Dưới đây là một số ví dụ về quá trình sự bay hơi:

 • Nước sôi trên bếp: Khi đun nước trên bếp, nhiệt độ của nước tăng lên đến mức các phân tử của nước có đủ năng lượng để vượt qua lực hấp dẫn của nhau và thoát ra khỏi bề mặt chất lỏng, tạo thành hơi nước.
 • Quần áo khô: Khi phơi quần áo trong không khí, các phân tử nước trên bề mặt quần áo có đủ năng lượng để vượt qua lực hấp dẫn của nhau và bay hơi vào không khí.
 • Chất tẩy rửa bay hơi: Khi sử dụng chất tẩy rửa, các phân tử chất tẩy rửa bám vào bề mặt đồ vật và sau đó bay hơi vào không khí, giúp làm sạch bề mặt.
 • Hơi nước trong không khí: Khi độ ẩm của không khí tăng lên, các phân tử nước trong không khí có đủ năng lượng để vượt qua lực hấp dẫn của nhau và bay hơi vào không khí, tạo thành hơi nước.
 • Cồn bay hơi: Khi để rượu trong một nồi mở, các phân tử cồn bám vào bề mặt nồi có đủ năng lượng để vượt qua lực hấp dẫn của nhau và bay hơi vào không khí, tạo thành mùi cồn.

Đặc điểm của sự bay hơi là gì?

Sự bay hơi là một quá trình chuyển từ trạng thái chất lỏng sang chất khí, có những đặc điểm sau:

 • Tốc độ bay hơi tăng lên với nhiệt độ: Khi nhiệt độ tăng lên, năng lượng của các phân tử chất lỏng tăng, do đó tốc độ bay hơi tăng lên.
 • Tốc độ bay hơi tăng lên với độ ẩm thấp: Khi không khí khô, tốc độ bay hơi của nước tăng lên do không có nhiều phân tử nước trong không khí để hấp thụ phân tử nước thoát ra từ bề mặt chất lỏng.
 • Tốc độ bay hơi tăng lên với diện tích bề mặt tiếp xúc lớn hơn: Khi diện tích bề mặt tiếp xúc với không khí tăng lên, tốc độ bay hơi cũng tăng lên.
 • Áp suất khí quyển ảnh hưởng đến tốc độ bay hơi: Khi áp suất khí quyển thấp hơn, tốc độ bay hơi tăng lên, do đó nước sôi ở nhiệt độ thấp hơn.
 • Sự bay hơi là một quá trình diễn ra ở bề mặt chất lỏng: Quá trình này xảy ra khi các phân tử chất lỏng ở bề mặt có độ bám dính thấp hơn so với phân tử chất lỏng ở trong.
 • Sự bay hơi tiêu tốn năng lượng: Để thoát khỏi lực hấp dẫn của các phân tử chất lỏng, các phân tử chất lỏng phải tiêu tốn năng lượng. Do đó, sự bay hơi là một quá trình lấy đi nhiệt từ môi trường xung quanh, khiến cho nhiệt độ của chất lỏng giảm đi.

Sự bay hơi phụ thuộc vào yếu tố nào?

Sự bay hơi là quá trình chuyển từ trạng thái chất lỏng sang chất khí, và phụ thuộc vào các yếu tố sau đây:

 • Nhiệt độ: Khi nhiệt độ tăng lên, năng lượng của các phân tử chất lỏng tăng lên, do đó tốc độ bay hơi tăng lên. Tức là, càng nóng, càng có khả năng bay hơi nhanh hơn.
 • Độ ẩm: Khi không khí khô, tốc độ bay hơi của nước tăng lên do không có nhiều phân tử nước trong không khí để hấp thụ phân tử nước thoát ra từ bề mặt chất lỏng. Tức là, càng khô, càng có khả năng bay hơi nhanh hơn.
Sự bay hơi là gì?
Sự bay hơi là gì?
 • Diện tích bề mặt tiếp xúc: Khi diện tích bề mặt tiếp xúc với không khí tăng lên, tốc độ bay hơi cũng tăng lên. Tức là, càng rộng, càng có khả năng bay hơi nhanh hơn.
 • Áp suất khí quyển: Khi áp suất khí quyển thấp hơn, tốc độ bay hơi tăng lên, do đó nước sôi ở nhiệt độ thấp hơn. Tức là, càng thấp áp suất, càng có khả năng bay hơi nhanh hơn.
 • Tính bám dính: Sự bay hơi là quá trình diễn ra ở bề mặt chất lỏng. Nếu tính bám dính của chất lỏng cao hơn, các phân tử chất lỏng sẽ khó thoát ra khỏi bề mặt chất lỏng và do đó tốc độ bay hơi sẽ chậm hơn.
 • Cấu trúc phân tử: Cấu trúc phân tử của chất lỏng cũng ảnh hưởng đến tốc độ bay hơi. Nếu cấu trúc phân tử của chất lỏng có liên kết hydrophobic (không hòa tan trong nước), thì tốc độ bay hơi sẽ chậm hơn.

Tóm lại, sự bay hơi phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm nhiệt độ, độ ẩm, diện tích bề mặt tiếp xúc, áp suất khí quyển, tính bám dính của chất lỏng và cấu trúc phân tử của chất lỏng.

Sự bay hơi diễn ra ở nhiệt độ nào?

Sự bay hơi có thể diễn ra ở bất kỳ nhiệt độ nào, tuy nhiên, tốc độ bay hơi của một chất lỏng sẽ phụ thuộc vào nhiệt độ. Cụ thể, khi nhiệt độ tăng lên, tốc độ bay hơi của chất lỏng cũng tăng lên theo một cách đáng kể. Ngược lại, khi nhiệt độ giảm xuống, tốc độ bay hơi cũng giảm đi.

Ngoài ra, nhiệt độ ở môi trường xung quanh cũng ảnh hưởng đến tốc độ bay hơi của chất lỏng. Khi môi trường xung quanh có độ ẩm cao, tốc độ bay hơi sẽ giảm do độ ẩm không khí ngăn cản quá trình bay hơi của nước. Ngược lại, khi môi trường xung quanh có độ ẩm thấp, tốc độ bay hơi sẽ tăng lên do không khí khô hạn, không có độ ẩm ngăn cản quá trình bay hơi của nước.

Tóm lại, sự bay hơi có thể xảy ra ở bất kỳ nhiệt độ nào, tuy nhiên tốc độ bay hơi sẽ phụ thuộc vào nhiệt độ và môi trường xung quanh.

Phân biệt sự bay với với các hiện tượng khác

So sánh sự bay hơi và sự sôi

Sự bay hơi và sự sôi đều là quá trình chuyển từ trạng thái chất lỏng sang chất khí. Tuy nhiên, hai quá trình này có những khác biệt như sau:

 • Điểm sôi: Sự sôi xảy ra ở nhiệt độ nhất định, khi áp suất hơi bão hòa bằng áp suất khí quyển, trong khi sự bay hơi xảy ra ở bất kỳ nhiệt độ nào dưới nhiệt độ sôi của chất lỏng và áp suất khí quyển.
 • Tốc độ chuyển pha: Sự sôi xảy ra nhanh hơn so với sự bay hơi, do đó lượng chất khí tạo ra trong quá trình sôi cũng nhiều hơn so với quá trình bay hơi.
 • Sự phân bố: Sự sôi xảy ra ở toàn bộ chất lỏng, trong khi sự bay hơi xảy ra ở bề mặt chất lỏng.
 • Năng lượng: Sự sôi tốn nhiều năng lượng hơn so với sự bay hơi, vì nó phải đưa chất lỏng từ trạng thái lỏng sang trạng thái khí trong toàn bộ chất lỏng. Trong khi đó, sự bay hơi chỉ cần phải đưa các phân tử từ bề mặt chất lỏng sang trạng thái khí.
 • Ứng dụng: Sự sôi được sử dụng để nấu ăn, chưng cất rượu, sản xuất hơi nước để đưa vào máy phát điện, trong khi sự bay hơi có thể được sử dụng để làm khô quần áo, để làm mát các bề mặt, và trong các quá trình hóa học khác.

Tóm lại, sự sôi và sự bay hơi có những khác biệt trong điểm sôi, tốc độ chuyển pha, sự phân bố, năng lượng và ứng dụng. Tuy nhiên, cả hai quá trình đều có vai trò quan trọng trong cuộc sống và các quá trình công nghiệp.

So sánh sự bay hơi và sự ngưng tụ

Sự bay hơi và sự ngưng tụ đều là quá trình chuyển pha của chất từ trạng thái khí sang chất lỏng hoặc ngược lại. Tuy nhiên, hai quá trình này có những khác biệt như sau:

 • Hướng di chuyển: Sự bay hơi là quá trình chuyển từ chất lỏng sang khí, trong khi sự ngưng tụ là quá trình chuyển từ khí sang chất lỏng.
 • Nhiệt độ: Sự bay hơi xảy ra ở nhiệt độ bình thường và áp suất khí quyển, trong khi sự ngưng tụ xảy ra ở nhiệt độ thấp hơn nhiệt độ sôi của chất và áp suất thấp hơn áp suất khí quyển.
 • Tốc độ: Sự bay hơi diễn ra nhanh hơn so với sự ngưng tụ, vì nó chỉ cần cung cấp năng lượng cho phân tử chất lỏng để chuyển sang trạng thái khí, trong khi sự ngưng tụ yêu cầu áp suất và nhiệt độ thích hợp để các phân tử khí chuyển sang trạng thái lỏng.
 • Điều kiện: Sự bay hơi xảy ra ở môi trường khô ráo và áp suất thấp, trong khi sự ngưng tụ xảy ra ở môi trường ẩm ướt và áp suất cao hơn.
 • Ứng dụng: Sự bay hơi được sử dụng để làm khô quần áo, làm mát các bề mặt và trong các quá trình hóa học khác. Trong khi đó, sự ngưng tụ được sử dụng để sản xuất nước sạch từ hơi nước, trong quá trình làm mát và trong quá trình chưng cất các hợp chất hóa học.

Tóm lại, sự bay hơi và sự ngưng tụ là hai quá trình chuyển pha của chất khí và chất lỏng. Tuy nhiên, hai quá trình này có những khác biệt về hướng di chuyển, nhiệt độ, tốc độ, điều kiện và ứng dụng.

So sánh sự bay hởi của nước với chất lỏng khác

Sự bay hơi của nước và sự bay hơi của chất lỏng khác có một số đặc điểm khác nhau do tính chất hóa học của nước:

 • Nhiệt độ sôi: Nước có nhiệt độ sôi cao hơn so với hầu hết các chất lỏng khác ở cùng áp suất, do đó nước bay hơi chậm hơn các chất lỏng có nhiệt độ sôi thấp hơn.
 • Năng lượng hóa học: Nước có liên kết hidro lớn giữa các phân tử, do đó cần nhiều năng lượng để phá vỡ liên kết này và chuyển từ trạng thái lỏng sang khí, khiến cho quá trình bay hơi của nước chậm hơn so với nhiều chất lỏng khác.
 • Áp suất: Áp suất khí quyển có thể ảnh hưởng đến sự bay hơi của các chất lỏng. Áp suất khí quyển đối với nước thường là 1 atm, do đó sự bay hơi của nước xảy ra ở nhiệt độ phòng và áp suất khí quyển, trong khi một số chất lỏng khác có thể cần nhiều áp suất hơn để bay hơi.
 • Ứng dụng: Sự bay hơi của nước được sử dụng trong các quá trình làm khô, làm lạnh và sản xuất hơi nước. Trong khi đó, sự bay hơi của các chất lỏng khác được sử dụng trong quá trình sản xuất chất hóa học và các sản phẩm liên quan.

Tóm lại, sự bay hơi của nước và sự bay hơi của các chất lỏng khác có những đặc điểm khác nhau do tính chất hóa học của nước.

Tính ứng dụng của sự bay hơi trong thực tế

Sự bay hơi có nhiều ứng dụng quan trọng trong thực tế, dưới đây là một số ví dụ:

Làm khô: Sự bay hơi được sử dụng để làm khô các vật liệu như quần áo, giày dép, sách vở, tấm ván, sàn nhà… bằng cách để chúng trong môi trường có độ ẩm thấp, khi đó nước trong các vật liệu này sẽ bay hơi và chúng trở nên khô hơn.

Làm mát: Sự bay hơi được sử dụng để làm mát các thiết bị như máy lạnh, tủ mát, tủ đông, quạt làm mát… Bằng cách làm chảy các chất lỏng như nước, các thiết bị này tạo ra hơi lạnh, giúp làm mát môi trường xung quanh.

Sản xuất hơi nước: Sự bay hơi được sử dụng để sản xuất hơi nước trong các thiết bị như máy phát điện, lò hơi, thiết bị chưng cất rượu, máy hấp… Bằng cách đun nước, nước sẽ bay hơi và tạo thành hơi nước.

Công nghiệp hóa học: Sự bay hơi cũng được sử dụng trong sản xuất các chất hóa học như các hợp chất hữu cơ, axit, dung môi, sơn… Trong quá trình sản xuất, các chất này được đun nóng để bay hơi, rồi được tách ra và sử dụng trong các ứng dụng khác.

Sản xuất thực phẩm: Sự bay hơi được sử dụng trong sản xuất thực phẩm để loại bỏ nước hoặc cải thiện hương vị của các sản phẩm như thịt khô, phô mai, mứt, bánh quy, bánh tráng… Các sản phẩm được để trong môi trường khô hơn, khi đó nước trong sản phẩm sẽ bay hơi và sản phẩm trở nên khô hơn, thơm ngon hơn.

Trên đây là một số ví dụ về ứng dụng của sự bay hơi trong thực tế. Sự bay hơi là một quá trình tự nhiên quan trọng và được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực khác nhau.

Bài tập về sự bay hơi và ngưng tụ

Bài 1: Chọn phát biểu đúng về định nghĩa sự bay hơi

Đặc điểm nào sau đây là của sự bay hơi?

A. Chuyển từ trạng thái khí sang trạng thái lỏng của một chất
B. Chuyển từ trạng thái rắn sang trạng thái lỏng của một chất
C. Chuyển từ trạng thái lỏng sang trạng thái khí của một chất
D. Chuyển từ trạng thái lỏng sang trạng thái rắn của một chất

Đáp án đúng: C

Bài 2: Đặc điểm nào không phải của sự bay hơi

Đặc điểm nào không phải của sự bay hơi?

A. Sự chuyển từ trạng thái lỏng sang trạng thái khí của một chất
B. Sự xảy ra ở nhiệt độ cao hơn nhiệt độ sôi của chất lỏng
C. Sự xảy ra ở bất kỳ nhiệt độ nào
D. Sự xảy ra ở áp suất không đổi.

Đáp án: B. Sự xảy ra ở nhiệt độ cao hơn nhiệt độ sôi của chất lỏng không phải là đặc điểm của sự bay hơi. Sự bay hơi xảy ra ở bất kỳ nhiệt độ nào và áp suất không đổi.

Tính toán nhiệt độ sôi của chất lỏng ở áp suất được chỉ định

Tính nhiệt độ sôi của nước ở áp suất 1 atm.

Giải quyết:

Theo bảng dữ liệu, áp suất bão hòa của nước ở nhiệt độ 100°C là 1 atm. Vì vậy, nhiệt độ sôi của nước ở áp suất 1 atm là 100°C.

Nếu áp suất bão hòa của nước ở một áp suất khác, ta có thể sử dụng công thức Clausius-Clapeyron để tính toán nhiệt độ sôi tương ứng:

ln(P2/P1) = ΔHvap/R [(1/T1) – (1/T2)]

Trong đó:

 • P1 và P2 là áp suất ban đầu và áp suất cần tính toán (đơn vị là độ lực/m2 hoặc Pa).
 • T1 và T2 là nhiệt độ tương ứng với P1 và P2 (đơn vị là độ K).
 • ΔHvap là hằng số hơi bay (đơn vị là J/mol).
 • R là hằng số khí lý tưởng (8,314 J/(mol.K)).
 • Ví dụ: Tính nhiệt độ sôi của nước ở áp suất 0,5 atm.

Giải quyết:

 • P1 = 1 atm, P2 = 0,5 atm
 • T1 = 373 K (nhiệt độ sôi của nước ở áp suất 1 atm), T2 là giá trị cần tính toán.
 • ΔHvap của nước là 40,7 kJ/mol.
 • R = 8,314 J/(mol.K).
 • Thay vào công thức ta được:
 • ln(0,5/1) = (40,7×10^3)/(8,314) [(1/373) – (1/T2)]

Suy ra: T2 = 346 K (nhiệt độ sôi của nước ở áp suất 0,5 atm là 73°C).

Tính toán nhiệt độ bay hơi của chất lỏng ở áp suất được chỉ định

Để tính toán nhiệt độ bay hơi của chất lỏng ở áp suất được chỉ định, ta có thể sử dụng phương trình Clausius-Clapeyron như sau:

ln(P2/P1) = -ΔHvap/R × (1/T2 – 1/T1)

Trong đó:

 • P1 là áp suất ban đầu của chất lỏng (ở nhiệt độ T1)
 • P2 là áp suất muốn tính (ở nhiệt độ T2)
 • ΔHvap là nhiệt độ bay hơi của chất lỏng (kJ/mol)
 • R là hằng số khí lý tưởng (8.314 J/mol·K)
 • T1 và T2 lần lượt là nhiệt độ ban đầu và nhiệt độ muốn tính (K)
 • Ta có thể giải phương trình này để tìm nhiệt độ bay hơi của chất lỏng ở áp suất được chỉ định. Ví dụ:

Cho chất lỏng A có ΔHvap = 40 kJ/mol. Tính nhiệt độ bay hơi của chất lỏng A ở áp suất 100 kPa, biết rằng nhiệt độ sôi của A ở áp suất khí quyển là 373 K.

Giải:

 • ln(P2/P1) = -ΔHvap/R × (1/T2 – 1/T1)
 • Đưa các giá trị vào phương trình:
 • ln(100 kPa/101.325 kPa) = -40 kJ/mol ÷ (8.314 J/mol·K) × (1/T2 – 1/373 K)
 • Tính toán:
 • T2 ≈ 344.6 K

Vậy, nhiệt độ bay hơi của chất lỏng A ở áp suất 100 kPa là khoảng 71.5 °C.

Tìm áp suất bão hòa của một chất lỏng ở một nhiệt độ cho trước.

Tính toán lượng chất lỏng cần bay hơi để làm mát một hệ thống.

Ví dụ về tính toán lượng chất lỏng cần bay hơi để làm mát một hệ thống như sau:

Giả sử bạn cần làm mát một hệ thống bằng cách sử dụng chất lỏng X. Nhiệt độ của hệ thống cần giảm từ 60 độ C xuống 40 độ C trong vòng 2 giờ. Lượng chất lỏng X cần bay hơi để làm mát hệ thống được tính như sau:

Tính lượng nhiệt cần được loại bỏ khỏi hệ thống:
Lượng nhiệt cần được loại bỏ khỏi hệ thống để làm mát được tính bằng công thức sau:

Q = mcΔT

Trong đó:

 • Q là lượng nhiệt cần được loại bỏ (đơn vị là joule hoặc calori)
 • m là khối lượng chất lỏng X (đơn vị là gram hoặc kilogram)
 • c là năng lượng riêng của chất lỏng X (đơn vị là joule/g.độ C hoặc cal/g.độ C)
 • ΔT là sự khác biệt giữa nhiệt độ ban đầu và nhiệt độ kết thúc của hệ thống (đơn vị là độ C)

Tính lượng chất lỏng cần bay hơi để loại bỏ lượng nhiệt tính được ở bước 1:
Lượng chất lỏng cần bay hơi để loại bỏ lượng nhiệt tính được ở bước 1 được tính bằng công thức sau:

m = Q / (ΔHvap X)

Trong đó:

 • m là khối lượng chất lỏng X cần bay hơi (đơn vị là gram hoặc kilogram)
 • Q là lượng nhiệt cần được loại bỏ (đơn vị là joule hoặc calori), tính được ở bước 1
 • ΔHvap là năng lượng bay hơi riêng của chất lỏng X (đơn vị là joule/g hoặc cal/g)
 • X là chất lỏng cần được bay hơi

Tính thời gian cần thiết để bay hơi hết lượng chất lỏng X tính được ở bước 2:
Thời gian cần thiết để bay hơi hết lượng chất lỏng X tính được ở bước 2 được tính bằng công thức sau:

t = m / (rA)

Trong đó:

 • t là thời gian cần thiết để bay hơi hết lượng chất lỏng X (đơn vị là giờ hoặc phút)
 • m là khối lượng chất lỏng X cần bay hơi (đơn vị là gram hoặc kilogram)

Tóm lại, chỉ cần nắm rõ các kiến thức cơ bản trên đây về sự bay hơi là bạn có thể giải rất nhiều dạng bài tập cơ bản khác nhau. Nắm vững lý thuyết trên bạn sẽ có tự mình hiểu hơn về các hiện tượng bay hơi trong tự nhiên, cũng như các ứng dụng thực tiễn của hiện tượng này.

Viết một bình luận