Đột biến gen phụ thuộc vào những yếu tố nào?

Đột biến gen là quá trình xảy ra khi có sự thay đổi trong trình tự DNA, có thể là sự thay đổi trong một nucleotide, một đoạn DNA hoặc toàn bộ gen. Điều này có thể xảy ra tự nhiên hoặc do tác động từ các tác nhân bên ngoài. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng Dapanchuan.com tìm hiểu chi tiết đột biến gen phụ thuộc vào những yếu tố nào.

Đột biến gen là gì?

Đột biến gen là hiện tượng biến đổi trong cấu trúc gen xảy ra ở mức độ phân tử trên chuỗi DNA tại một vị trí bất kỳ, dẫn đến sự thay đổi số lượng, cấu trúc, hoặc trật tự các cặp nucleotit trong gen. Nhờ đó, có thể tạo ra một dạng alen mới khác với dạng alen ban đầu. Thường thì đột biến gen chỉ liên quan đến một hoặc một vài cặp gen, được gọi là đột biến điểm.

Vai trò của đột biến gen

Vai trò của đột biến gen là rất quan trọng và phức tạp, bao gồm những điều sau:

– Đối với tiến hóa: Đột biến gen tạo ra sự đa dạng genetich trong quần thể và cung cấp nguyên liệu cho quá trình tiến hóa. Các alen mới được tạo ra thông qua đột biến gen có thể quy định kiểu hình mới và làm thay đổi tính chất di truyền của các thế hệ sau. Tuy nhiên, tính có lợi hay có hại của đột biến gen chỉ là tương đối, vì nó có thể tạo ra các sự thay đổi tính chất di truyền có lợi cho cơ thể nhưng cũng có thể gây hại.

– Đối với chọn giống: Đột biến gen tạo ra sự đa dạng di truyền trong quần thể và cung cấp nguyên liệu cho quá trình chọn giống. Số lượng gen đột biến được tạo ra ở mỗi thế hệ là rất lớn, đó là nguồn cung cấp đa dạng di truyền cho quá trình chọn giống. Người ta sử dụng phương pháp đột biến nhân tạo để tạo ra các giống mới có tính trạng quý ở thực vật và động vật.

Đa số đột biến gen tạo ra các gen lặn vì thế chúng chỉ biểu hiện ra kiểu hình khi có thể đồng hợp và trong điều kiện môi trường thích hợp.

Nguyên nhân gây ra đột biến gen

Đột biến gen có thể xuất hiện do hai nguyên nhân chính: tác động từ môi trường và nguyên nhân trong cơ thể.

– Tác động từ môi trường gồm các yếu tố vật lý, hóa học và sinh học. Ví dụ, tia tử ngoại UV có thể làm cho hai bazơ Timin gắn với nhau trên một mạch liên kết, gây ra đột biến. Các chất độc hại như nicotin, dioxin, hoặc Brom uraxin cũng có thể thay đổi nucleotit và tạo ra dạng alen mới. Các loại virus và vi khuẩn có thể xâm nhập cơ thể và gây ra đột biến gen.

– Nguyên nhân trong cơ thể là do các biến đổi bất thường trong sinh lý và sinh hóa của các tế bào. Nó xảy ra tự nhiên và không phải do tác động từ môi trường. Quá trình nhân đôi ADN có thể bị sai sót, dẫn đến mất, thêm hoặc thay thế một cặp nucleotit và gây ra đột biến gen.

Cơ chế phát sinh đột biến gen

Cơ chế phát sinh đột biến gen có thể được giải thích như sau:

– Sự kết cặp không đúng trong quá trình nhân đôi ADN: Các bazơ nitơ trong ADN có thể tồn tại ở hai dạng cấu trúc khác nhau: dạng thường và dạng hiếm. Các dạng hiếm có thể có các vị trí liên kết hiđrô bị thay đổi, gây ra hiện tượng kết cặp không đúng trong quá trình nhân đôi ADN và gây ra đột biến gen.

– Các tác nhân gây đột biến xen vào mạch ADN hoặc mạch đang được tổng hợp: Các tác nhân này có thể là các chất hóa học, tia X, tia gamma hoặc các loại virus. Khi tác nhân này xen vào ADN, nó có thể gây ra các sự cố trong quá trình nhân đôi ADN hoặc khi ADN đang được tổng hợp, dẫn đến sự thay đổi trong cấu trúc gen và phát sinh đột biến gen.

Có những dạng đột biến gen nào?

Có ba dạng hình thức chính của đột biến gen ở người, bao gồm:

 • Đột biến điểm mất một hoặc nhiều cặp nucleotit: Đây là dạng đột biến mà một hoặc nhiều cặp nucleotit bị mất trong dãy DNA hoặc RNA.
 • Đột biến điểm thêm một hoặc nhiều cặp nucleotit: Dạng đột biến này là khi một hoặc nhiều cặp nucleotit được thêm vào trong dãy nucleotit.
 • Đột biến điểm thay thế một hoặc nhiều cặp nucleotit: Dạng đột biến này là khi một hoặc nhiều cặp nucleotit được thay thế bằng cặp nucleotit khác trong dãy ADN hoặc ARN, dẫn đến thay đổi trình tự axit amin và chức năng của protein.

Đột biến gen phụ thuộc vào những yếu tố nào?

Sự phát sinh đột biến gen có thể phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau như:

Đột biến gen phụ thuộc vào những yếu tố nào
Đột biến gen phụ thuộc vào những yếu tố nào?
 • Đầu tiên, cường độ và liều lượng tác nhân gây đột biến sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tần suất phát sinh đột biến. Ví dụ, khi liều lượng tác nhân tăng lên, cơ hội xảy ra đột biến sẽ tăng lên đáng kể.
 • Thứ hai, cấu trúc gen cũng ảnh hưởng đến tần suất và loại đột biến gen phát sinh. Ví dụ, những vùng gen có cấu trúc đơn giản và ít chịu tác động bên ngoài sẽ ít gặp đột biến hơn so với những vùng gen có cấu trúc phức tạp và dễ bị tác động.
 • Thứ ba, đột biến gen cũng có thể phát sinh ngẫu nhiên trong quá trình tự nhân đôi của ADN. Những sai sót nhỏ trong quá trình này có thể dẫn đến thay đổi trình tự của nucleotit và phát sinh đột biến gen.
 • Thứ tư, các tác nhân vật lí, hoá học và sinh học trong môi trường cũng có thể gây ra đột biến gen. Ví dụ, tia cực tím, hóa chất độc hại hay virus, vi khuẩn có thể gây ra đột biến gen khi chúng tác động trực tiếp vào các tế bào của cơ thể.
 • Cuối cùng, đột biến gen có thể phát sinh tự nhiên trong điều kiện tự nhiên hoặc do con người tạo ra. Ví dụ, đột biến gen tự nhiên có thể phát sinh khi các cá thể tiến hóa và thích nghi với môi trường mới, trong khi đột biến gen do con người tạo ra có thể phát sinh do việc sử dụng các loại hóa chất độc hại, tia cực tím, hay do tác động của công nghệ gen.

Hậu quả của đột biến gen

Sau đây là những hậu quả của đột biến gen:

 • Đột biến gen xảy ra ngẫu nhiên và không xác định hướng đi, vì vậy khó đoán trước được hậu quả của nó.
 • Hầu hết các đột biến gen làm rối loạn quá trình sản xuất protein và có thể gây hại cho cơ thể. Tuy nhiên, một số đột biến gen có thể mang lại lợi ích như tăng sức sống và khả năng chống chịu của cơ thể.
 • Đột biến gen có thể làm thay đổi chức năng của protein và gây lợi hoặc hại tùy thuộc vào tác động của nó.
 • Đột biến gen đồng nghĩa thường không gây hại, trong khi đột biến gen sai nghĩa có thể có lợi hoặc hại.
 • Tác động của đột biến gen phụ thuộc vào môi trường và tổ hợp gen. Ví dụ, đột biến gen kháng thuốc trừ sâu ở côn trùng có thể làm cơ thể phát triển yếu nếu không có thuốc trừ sâu, nhưng lại có lợi khi côn trùng đối phó với thuốc trừ sâu.

Câu hỏi thường gặp về đột biến gen

1. Hóa chất gây đột biến 5BU thường gây đột biến gen dạng nào?

Hóa chất 5-bromouracil (5BU) là một chất tương tự như uracil, một trong các nucleotide cơ bản của ADN. Khi sử dụng 5BU để thay thế uracil trong quá trình sao chép ADN, 5BU có thể tạo ra đột biến gen dạng thay thế nucleotide. Đây là dạng đột biến gen phổ biến được gây ra bởi 5BU.

2. Tần số đột biến gen phụ thuộc vào những nhân tố nào?

Tần số đột biến gen phụ thuộc vào nhiều nhân tố, bao gồm:

 • Tần số đột biến tự nhiên của một gen: mỗi gen có một tần số đột biến tự nhiên khác nhau, tức là tần số đột biến xảy ra ở mỗi gen sẽ khác nhau.
 • Độ tuổi của cá thể: tần số đột biến gen sẽ tăng theo độ tuổi của cá thể, do quá trình sinh sản và phân chia tế bào di truyền không hoàn hảo.
 • Các tác nhân gây đột biến: bao gồm các tác nhân môi trường như tia X, tia cực tím, các hóa chất gây đột biến, các virus và vi khuẩn, và cả những tác nhân do hoạt động của chính tế bào (ví dụ: lỗi trong quá trình sao chép ADN).
 • Tính di truyền của gen: một số gen dễ bị đột biến hơn so với các gen khác, do tính chất di truyền của chúng.
 • Môi trường sống: môi trường sống ảnh hưởng đến tần số đột biến gen, ví dụ như nồng độ oxy trong môi trường, nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng và các yếu tố khác.

3. Hậu quả của đột biến gen phụ thuộc vào những yếu tố nào?

Hậu quả của đột biến gen phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm:

 • Loại đột biến gen: Các đột biến gen có thể là đột biến đồng nghĩa (không thay đổi khối lượng axit amin trong protein), đột biến đổi nghĩa (thay đổi khối lượng axit amin, nhưng không ảnh hưởng đến chức năng của protein), đột biến không sense (thay đổi khối lượng axit amin và ảnh hưởng đến chức năng của protein) và đột biến trừu tượng (thay đổi hoặc xóa bỏ một phần của gene).
 • Vị trí của đột biến gen: Nếu đột biến xảy ra trong vùng mã hóa của gene, nó có thể ảnh hưởng đến chức năng của protein. Nếu nó xảy ra trong vùng không mã hóa, nó có thể không ảnh hưởng đến protein hoặc chỉ ảnh hưởng rất ít.
 • Độ lớn của đột biến: Nếu đột biến chỉ là thay đổi một hoặc vài nucleotide, nó có thể không ảnh hưởng đến chức năng của protein. Nhưng nếu nó ảnh hưởng đến một phần lớn của gene hoặc làm thay đổi cấu trúc của protein, nó có thể gây hại cho cơ thể.
 • Tổ hợp gen: Một số đột biến gen có thể không gây hại nếu chúng xảy ra độc lập. Tuy nhiên, nếu chúng xảy ra cùng với một số đột biến gen khác, chúng có thể tương tác và gây ra các tác động không mong muốn.
 • Điều kiện môi trường: Một số đột biến gen có thể có lợi trong một số điều kiện môi trường nhưng lại có hại trong các điều kiện khác. Ví dụ, một đột biến có thể giúp cơ thể chống lại một loại bệnh nhất định, nhưng nó có thể làm giảm sức sống của cơ thể trong điều kiện môi trường khác.

Bài viết đã giải đáp xong câu hỏi đột biến gen phụ thuộc vào những yếu tố nào và hậu quả của chúng. Đột biến gen vẫn là một đề tài đang được nghiên cứu và khám phá bởi các nhà khoa học. Việc hiểu rõ hơn về chúng sẽ giúp ta có được những kiến thức cần thiết để ứng phó với những tác động của đột biến gen đến sức khỏe con người, động vật cũng như môi trường.

Viết một bình luận