Thế năng hấp dẫn phụ thuộc vào yếu tố nào?

Thế năng hấp dẫn là một khái niệm cơ bản trong lĩnh vực vật lý, nó được sử dụng để mô tả năng lượng tương tác giữa vật và Trái Đất trong một trường hợp nhất định. Trong bài viết sau của Dapanchuan.com, chúng ta sẽ tìm hiểu thế năng hấp dẫn phụ thuộc vào yếu tố nào. Qua đó, hy vọng bạn sẽ có được cái nhìn tổng quan về khái niệm thế năng hấp dẫn và cách áp dụng nó vào các bài toán vật lý thực tế.

Thế năng hấp dẫn là gì?

Cơ năng của một vật thể phụ thuộc vào độ cao của vật so với mặt đất hoặc vị trí khác được chọn làm mốc để tính độ cao, đó được gọi là thế năng hấp dẫn. Một ví dụ điển hình là khi viên đạn bay theo chiều ngang, độ cao của nó giảm dần và thế năng hấp dẫn cũng giảm theo.

Khi nào vật có thế năng hấp dẫn?

Vật có thế năng hấp dẫn khi vật đó nằm trong trường hợp tương tác với trường hấp dẫn của Trái Đất, nghĩa là vật có khối lượng và đang ở một độ cao so với mặt đất hoặc vị trí khác được chọn làm mốc để tính độ cao. Thế năng hấp dẫn của vật tại một vị trí nào đó phụ thuộc vào khối lượng của vật và độ cao của nó so với mặt đất hoặc vị trí khác được chọn.

Đặc điểm của thế năng hấp dẫn

Thế năng hấp dẫn là một đại lượng vô hướng, có giá trị có thể là dương hoặc âm. Khi một vật di chuyển từ vị trí A đến vị trí B, sự biến thiên của thế năng và công của trọng lực được tính bằng công thức sau:

W(AB) = Wt(A) – Wt(B)

Trong đó Wt là thế năng của trọng lực tại mỗi vị trí. Trong trường hợp vật rơi tự do, thế năng sẽ bị giảm và chuyển thành công để vật rơi tự do. Nếu vật được ném lên từ mốc thế năng, lực ném sẽ chuyển thành công để cản trở trọng lực cho đến khi trọng lực triệt tiêu lực ném, khiến vật rơi tự do.

Công thức tính thế năng hấp dẫn

Thế năng hấp dẫn là dạng năng lượng tương tác giữa vật và Trái Đất, phụ thuộc vào vị trí của vật trong trường trọng lực. Để tính thế năng hấp dẫn, ta có thể chọn thế năng của vật tại mặt đất với khối lượng m và độ cao h so với lực hấp dẫn Trái Đất.

Ta có công thức tính thế năng hấp dẫn là: Wt = m.g.h

Trong đó:

 • Wt là thế năng của vật tại vị trí có độ cao h, đơn vị đo là joule (J)
 • m là khối lượng của vật, đơn vị đo là kilogram (kg)
 • h là độ cao của vật so với mặt đất, đơn vị đo là mét (m)
 • g là gia tốc trọng trường, có giá trị là khoảng 9,81 m/s².

Thế năng hấp dẫn phụ thuộc vào yếu tố nào?

Thế năng hấp dẫn phụ thuộc vào các yếu tố sau:

thế năng hấp dẫn phụ thuộc vào yếu tố nào
Thế năng hấp dẫn phụ thuộc vào yếu tố nào?
 • Khối lượng của vật: Thế năng hấp dẫn của một vật tăng theo tỉ lệ thuận với khối lượng của vật.
 • Độ cao của vật: Thế năng hấp dẫn của một vật tăng theo tỉ lệ thuận với độ cao của vật so với mặt đất hoặc vị trí khác được chọn làm điểm tham chiếu để tính độ cao.
 • Gia tốc trọng trường: Thế năng hấp dẫn của một vật tăng theo tỉ lệ thuận với gia tốc trọng trường tại vị trí của vật.
 • Vị trí của vật trong trường trọng lực: Thế năng hấp dẫn của một vật phụ thuộc vào vị trí của vật trong trường trọng lực, được tính dựa trên độ cao của vật so với mặt đất hoặc vị trí khác được chọn làm điểm tham chiếu để tính độ cao.

Tóm lại, thế năng hấp dẫn là dạng năng lượng tương tác giữa vật và trường trọng lực, phụ thuộc vào khối lượng của vật, độ cao của vật so với mặt đất, gia tốc trọng trường và vị trí của vật trong trường trọng lực.

Ví dụ về thế năng hấp dẫn

Dưới đây là một số ví dụ cụ thể về thế năng hấp dẫn:

 • Một quả bóng trên đỉnh một con đồi có thế năng hấp dẫn cao hơn so với khi nó ở dưới đáy đồi.
 • Khi một trái táo rơi từ trên cây xuống đất, nó có thế năng hấp dẫn cao hơn khi nó ở trên cây.
 • Một trạm vũ trụ có thế năng hấp dẫn lớn hơn so với khi nó ở trên mặt đất.
 • Khi một con người leo lên một núi cao, thế năng hấp dẫn của cơ thể của họ cũng tăng lên do độ cao của họ so với mặt đất.
 • Khi một tàu vũ trụ rời khỏi Trái Đất và đi xa, thế năng hấp dẫn giảm dần theo khoảng cách tăng lên giữa tàu và Trái Đất.

Bài tập vận dụng liên quan đến thế năng hấp dẫn

Bài tập 1: Tính thế năng của một vật có khối lượng 2kg khi đặt trên một độ cao 10m so với mặt đất.

Giải:
Sử dụng công thức Wt = mgh, ta có:
Wt = 2kg x 9.8m/s^2 x 10m = 196J

Vậy thế năng của vật là 196J.

Bài tập 2: Một vật rơi tự do từ độ cao 20m so với mặt đất. Tính vận tốc của vật khi chạm đất.

Giải:
Trong trường hợp rơi tự do, cơ năng của vật được chuyển đổi thành năng lượng động khi chạm đất. Từ đó, ta có thể sử dụng định luật bảo toàn năng lượng để tính vận tốc của vật.

Ta biết:

Thế năng ban đầu (W1) = mgh1 = 2kg x 9.8m/s^2 x 20m = 392J
Thế năng cuối (W2) = mgh2 = 2kg x 9.8m/s^2 x 0m = 0J (vì vật đã chạm đất nên độ cao bằng 0)
Năng lượng động ban đầu (K1) = 0J (vì vật đang yên)
Năng lượng động cuối (K2) = 1/2mv^2
Do đó, ta có:
W1 + K1 = W2 + K2
K2 = W1 – W2 = 392J – 0J = 392J
1/2mv^2 = 392J
v^2 = 2 x 392J / 2kg = 392m^2/s^2
v = sqrt(392) = 19.8m/s

Vậy vận tốc của vật khi chạm đất là 19.8m/s.

Bài tập 3: Một con lắc đơn có khối lượng 0.5kg và độ dài 1m. Tính thế năng của con lắc tại điểm cao nhất và thấp nhất.

– Để tính thế năng hấp dẫn của con lắc tại điểm cao nhất và thấp nhất, ta sử dụng công thức:
W = mgh
trong đó:

 • W là thế năng hấp dẫn của con lắc
 • m là khối lượng của con lắc, m = 0.5kg
 • g là gia tốc trọng trường, g = 9.8 m/s^2
 • h là độ cao của con lắc so với mặt đất.

– Để tính thế năng hấp dẫn tại điểm cao nhất, ta lấy độ cao của điểm cao nhất bằng độ dài của con lắc (h = 1m).
W = mgh = 0.5kg x 9.8 m/s^2 x 1m = 4.9 J
Vậy thế năng hấp dẫn của con lắc tại điểm cao nhất là 4.9 J.

– Để tính thế năng hấp dẫn tại điểm thấp nhất, ta lấy độ cao của điểm thấp nhất bằng 0 (h = 0).
W = mgh = 0.5kg x 9.8 m/s^2 x 0 = 0 J
Vậy thế năng hấp dẫn của con lắc tại điểm thấp nhất là 0 J.

Câu hỏi thường gặp liên quan đến thế năng hấp dẫn

1. Thế năng hấp dẫn có ảnh hưởng như thế nào đến một vật?

Thế năng hấp dẫn ảnh hưởng đến năng lượng của vật. Năng lượng của vật càng lớn nếu thế năng hấp dẫn của vật càng cao.

2. Vật nặng có thế năng hấp dẫn cao hơn vật nhẹ không?

Không, thế năng hấp dẫn phụ thuộc vào khối lượng và độ cao của vật. Vật nặng và vật nhẹ có thể có cùng thế năng hấp dẫn nếu chúng nằm ở cùng một độ cao.

3. Thế năng hấp dẫn của vật có thể âm không?

Có, nếu vật nằm dưới mặt đất hoặc vị trí được chọn làm mốc để tính độ cao, thì thế năng hấp dẫn của vật sẽ âm.

Qua bài viết này, chúng ta đã biết được thế năng hấp dẫn phụ thuộc vào yếu tố nào. Đó chính là độ cao của vật so với mặt đất và khối lượng của vật đó. Bên cạnh đó, chúng ta đã tìm hiểu được công thức tính thế năng hấp dẫn và cách áp dụng nó vào các bài toán. Hi vọng rằng bài viết này sẽ giúp ích cho bạn trong việc nắm vững kiến thức cơ bản về thế năng hấp dẫn và ứng dụng nó vào thực tiễn.

Viết một bình luận