NaHCO3 là muối gì, có lưỡng tính không, có kết tủa không ?

NaHCO3 là muối gì, có lưỡng tính không, có kết tủa không ? đây là một trong những câu hỏi của các bạn học sinh quan tâm. Với bài viết này chúng tôi sẽ giúp bạn tìm hiểu về NaHCO3 nhé.

NaHCO3 là muối gì?

Theo định nghĩa thì NaHCO3 (Natri bicacbonat) là muối axit do có nguyên tử hidro(H) linh động trong thành phần gốc axit, thể hiện tính axit yếu. Tuy nhiên vì NaHCO3 là muối của axit yếu nên có thể tác dụng với axit mạnh hơn (ví dụ HCl…), giải phóng khí CO2, do đó NaHCO3 cũng thể hiện tính base và tính chất này chiếm ưu thế hơn tính axit.

NaHCO3 có lưỡng tính không?

NaHCO3 như chúng ta đã biết nó là công thức hóa học của natri bicacbonat, hay còn được gọi với tên gọi là natri hiđrocacbonat. Và NaHCO3 trong đời sống hằng ngày còn được gọi với nhiều tên gọi khác nhau như: Bread soda, Bicarbonate of soda, Cooking soda

Các phản ứng tác dụng với NaHCO3 là NaHCO3 + CH3COOH, NaHCO3 + KOH, NaHCO3 + NaCl, NaHCO3 + Na2CO3, NaHCO3 + Ba(OH)2, NaHCO3 + NaHSO4, NaHCO3 + H2SO4, NaHCO3 + BaCl2, NaHCO3 + HCl, NaHCO3 + NaOH, NaHCO3 + Ca(OH)2,

Chất lưỡng tính là gì?

Trước khi biết được NaHCO3 có lưỡng tính hay không thì chúng ta phải tìm hiểu như thế nào được gọi là lưỡng tính:

Theo wikipedia, thì các hợp chất được coi là lưỡng tính thì một phân tử hay một ion có thể phản ứng được với cả bazơ và axit. Bên cạnh đó tính chất này cũng phụ thuộc vào trạng thái oxy hóa. Dưới đây là những thông tin liên quan tới tính chất đặc trưng của các chất lưỡng tính.

Để một hợp chất coi là lưỡng tính thì các nhà nghiên cứu đưa ra những nhận định sau:

  • Các hợp chất lưỡng tính sẽ có khả năng hoạt động như một bazơ hoặc một axit. Axit sẽ là chất cho proton (hoặc có thể nhận cặp electron) còn bazơ luôn nhận proton.
  • Các hợp chất lưỡng tính sẽ vừa có tính axit và có tính bazơ.
  • Thường thì các axit kim loại sẽ phản ứng với cả axit, bazo để tạo ra muối và nước được gọi tên gọi là oxit lưỡng tính. Ví dụ như chì oxit hoặc kẽm oxit.
  • Bên cạnh đó một loại khác ở nhóm hợp chất lưỡng tính chính là các phân tử amphiprotic. Phân tử này có thể nhận hoặc cho đi proton (H+) .

NaHCO3 là chất lưỡng tính hay không?

Căn cứ vào đặc trưng của một chất lưỡng tính có thể khẳng định “NaHCO3 là chất lưỡng tính”. Natri bicacbonat là một muối axit có nguyên tử [H] linh động trong gốc axit >>> thể hiện tính axit yếu. Bên cạnh đó NaHCO3 có thể tác dụng với các axit mạnh hơn (đặc biệt trong đó là HCl) giải phóng khí CO2 >> Chính vì thế chất cũng thể hiện tính bazo và tính chất bazơ của hợp chất thường chiếm ưu thế hơn so với tính axit.

NaHCO3 có kết tủa không?

Natri hiđrocacbonat là một chất ở dạng bột mịn, trắng, dễ hút ẩm nhưng lại ít tan trong nước. khi có sự hiện diện của ion H+ thì khí CO2 sẽ được tạo ra.

Natri hiđrocacbonat có tên phổ biến trong hoá học là natri bicacbonat ( là tên của muối công thức hoá học NaHCO3). Ngoài ra, vì được sử dụng rất phổ biến trong thực phẩm nên Natri hiđrocacbonat còn có nhiều tên gọi khác như: bread soda, cooking soda, baking soda,…

NaHCO3 là Muối trung hoà, Tan trong nước. Tác dụng với axit như HCL, H2SO4. Tác dụng với dd kiềm như Ca(OH)2, Ba(OH)2. Tác dụng với dung dịch muối (CaCl2, Ba(NO3)2.

Dựa vào đặc tính hóa học trên thì NaHCO3 là muối tan trong nước vì thế mà NaHCO3 không có kết tủa nhé các bạn.

Hi vọng qua bài viết NaHCO3 là muối gì, có lưỡng tính không, có kết tủa không ? sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về những đặc tính của NaHCO3 trong hóa học nhé.

Viết một bình luận