Quang phổ liên tục phát ra bởi hai vật có bản chất khác nhau thì

Quang phổ liên tục phát ra bởi hai vật có bản chất khác nhau thì… đây là một dạng bài tập mà thường được các giáo viên sử dụng trong đề thi. Vậy với bài viết ngày hôm nay chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra đáp án của đề thi trắc nghiệm này.

Quang phổ liên tục phát ra bởi hai vật có bản chất khác nhau thì

A. hoàn toàn khác nhau ở mọi nhiệt độ
B. hoàn toàn giống nhau ở mọi nhiệt độ
C. giống nhau, nếu mỗi vật có một nhiệt độ thích hợp
D. giống nhau, nếu hai vật có cùng nhiệt độ

Đáp án đúng của câu này là : D. giống nhau, nếu hai vật có cùng nhiệt độ

Vì sao đáp án D là đáp án đúng thì ta có thể lý giải dựa trên đặc điểm và tính chất của quang phổ liên tục chính là:

Quang phổ liên tục chỉ phụ thuộc vào nhiệt độ của những vật thể phát sáng và Quang phổ liên tục không chịu sự phụ thuộc vào cấu tạo chất của vật thể.

Quang phổ liên tục của những chất khác nhau ở cùng một nhiệt độ thì sẽ cho ra một kết quả giống nhau.

Dựa vào 2 tính chất và đặc điểm trên cascc bạn có thể dễ dàng suy đoán ra câu trả lời đúng.

Hi vọng với câu trả lời này của chúng tôi các bạn đã có thể tự trả lời cho câu trắc nghiệm Quang phổ liên tục phát ra bởi hai vật có bản chất khác nhau thì như thế nào rồi nhé

Viết một bình luận