Đặc điểm khí hậu duyên hải Nam Trung Bộ

Duyên Hải Nam Trung Bộ nằm trong vị trí rất thuận lợi để có thể phát triển kinh tế – văn hóa – xã hội tại Việt Nam. Vậy Khu vực duyên hải nam trung bộ có vị trí chiến lượng như thế nào, đặc điểm khí hậu duyên hải Nam Trung Bộ ra sao … Xem chi tiết