Chất nào không tác dụng với dung dịch AGNO3 NH3

Trong hóa học, dung dịch AgNO3/NH3 được sử dụng rộng rãi để phân biệt các chất có phản ứng với nó và các chất không phản ứng với nó. Tuy nhiên, không phải tất cả các chất đều tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3. Trong bài viết này, Đáp Án Chuẩn sẽ giúp các bạn tìm hiểu về những chất không tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3.

AgNO3/NH3 là gì

AgNO3/NH3 là phản ứng giữa dung dịch AgNO3 (dung dịch muối bạc nitrat) và dung dịch NH3 (dung dịch ammoniac) để tạo ra phức chất Ag(NH3)2+. Đây là một phản ứng hóa học được sử dụng rộng rãi trong phân tích hóa học để phân biệt và phát hiện các ion trong dung dịch.

Trong phản ứng này, NH3 tác dụng với AgNO3 để tạo ra phức chất Ag(NH3)2+ và kết tủa AgOH. Phức chất Ag(NH3)2+ có tính chất phức hóa, do đó nó được sử dụng để phân tích các ion trong dung dịch như Cl-, Br-, I-, SCN-, và các anion khác.

Tính chất của dung dịch AgNO3/NH3

Dung dịch AgNO3/NH3 là một dung dịch chất lỏng trong suốt có tính axit yếu. Đây là dung dịch phức chất được tạo thành khi dung dịch AgNO3 và dung dịch NH3 được trộn với nhau. Phức chất Ag(NH3)2+ là thành phần chính của dung dịch AgNO3/NH3 và có các tính chất sau:

 • Tính chất phức hóa: Ag(NH3)2+ là một phức chất bền, có khả năng phức hóa với nhiều ion khác trong dung dịch như Cl-, Br-, I-, SCN-, CO32-, HCO3-, C2O42-, v.v. Do đó, dung dịch AgNO3/NH3 được sử dụng rộng rãi trong phân tích hóa học để phân biệt và phát hiện các ion này.
 • Tính chất khử: Phức chất Ag(NH3)2+ cũng có tính chất khử mạnh. Do đó, nó có thể tác dụng với các chất oxi hóa để chuyển thành Ag và các sản phẩm khác. Ví dụ, trong một số phương pháp phân tích hóa học, dung dịch AgNO3/NH3 được sử dụng để tách các ion Ag+ ra khỏi dung dịch bằng cách khử chúng thành Ag và tạo thành kết tủa Ag.
 • Tính chất kết tủa: Khi dung dịch AgNO3/NH3 được thêm vào một dung dịch chứa ion Cl-, Br-, I-, SCN-, CO32-, HCO3-, C2O42-, v.v., phức chất Ag(NH3)2+ tạo thành kết tủa trắng. Đây là một phản ứng phân tích hóa học được sử dụng để phát hiện các ion này trong dung dịch.
 • Tính chất ổn định: Phức chất Ag(NH3)2+ có tính chất ổn định, do đó nó có thể lưu trữ trong một thời gian dài mà không bị phân hủy.

Phản ứng tạo thành phức chất Ag(NH3)2+

Phản ứng tạo thành phức chất Ag(NH3)2+ là phản ứng giữa dung dịch AgNO3 và dung dịch NH3. Phản ứng này diễn ra như sau:

AgNO3 + 2NH3 → Ag(NH3)2+ + NO3-

Trong đó, dung dịch AgNO3 chứa ion Ag+ và ion NO3-, trong khi đó dung dịch NH3 chứa phân tử NH3 và ion OH-. Khi dung dịch NH3 được thêm vào dung dịch AgNO3, phân tử NH3 tác dụng với ion Ag+ để tạo thành phức chất Ag(NH3)2+. Phức chất này là một phức chất bền có màu trắng và có tính chất phức hóa, nghĩa là nó có thể phức hóa với nhiều ion khác để tạo thành các phức chất khác nhau.

Trong phản ứng trên, ion NO3- không phản ứng và vẫn tồn tại trong dung dịch. Nó có thể được loại bỏ bằng cách thực hiện các bước phân tích hóa học khác.

Các chất không tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3

Dung dịch AgNO3/NH3 là một dung dịch chất lỏng có tính chất phức hóa và khử mạnh. Nó có thể tạo kết tủa với nhiều ion khác trong dung dịch, tuy nhiên, có một số chất không phản ứng với dung dịch AgNO3/NH3

Muối Clo không tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3

Muối clo (NaCl, KCl, MgCl2, v.v.) không tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3, vì chúng không có khả năng phức hóa hay khử ion Ag+ thành bất kỳ phức chất nào trong dung dịch. Thực tế, khi các muối clo này được hòa tan trong dung dịch AgNO3/NH3, chúng không tạo ra bất kỳ hiện tượng kết tủa hoặc phản ứng nào.

Điều này có thể giải thích bằng cách hiểu rằng các muối clo không có khả năng tạo ra các ion phức hóa, đồng thời các ion clo và các ion khác cũng không có tác dụng khử ion Ag+ trong dung dịch AgNO3/NH3.

Do đó, muối clo không được sử dụng để phân biệt với các chất khác trong phương pháp phân tích hóa học sử dụng dung dịch AgNO3/NH3. Thay vào đó, các chất khác như các anion halogen (Cl-, Br-, I-) thường được sử dụng để phân biệt với nhau trong phương pháp này.

Dung dịch AgNO3/NH3 không tác dụng với Muối Brom

Muối brom (NaBr, KBr, MgBr2, v.v.) không tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 để tạo ra kết tủa hay phức chất, tương tự như các muối clo. Tuy nhiên, muối brom có khả năng tạo ra phản ứng khử với dung dịch AgNO3/NH3 để tạo ra một dung dịch màu vàng nếu được đun nóng.

Khi đun nóng dung dịch muối brom với dung dịch AgNO3/NH3, các ion Ag+ trong dung dịch AgNO3/NH3 sẽ bị khử thành phức chất màu nâu đỏ Ag(NH3)2+, trong khi các ion Br- sẽ bị oxid hóa thành Br2 và tạo ra một màu vàng trong dung dịch. Do đó, phản ứng này thường được sử dụng để phát hiện sự có mặt của ion brom trong các mẫu hóa học.

Tóm lại, muối brom không tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 để tạo ra kết tủa hay phức chất, nhưng có thể tạo ra phản ứng khử với dung dịch AgNO3/NH3 để tạo ra một dung dịch màu vàng nếu được đun nóng.

Muối iod không tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3

Muối iod (NaI, KI, MgI2, v.v.) không tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 để tạo ra kết tủa hay phức chất, tương tự như các muối clo và brom. Tuy nhiên, muối iod có khả năng tạo ra phản ứng khử mạnh với dung dịch AgNO3/NH3 để tạo ra một kết tủa màu vàng nhạt của iodua bạc (AgI) nếu được đun nóng.

Khi đun nóng dung dịch muối iod với dung dịch AgNO3/NH3, các ion Ag+ trong dung dịch AgNO3/NH3 sẽ bị khử thành phức chất màu nâu đỏ Ag(NH3)2+, trong khi các ion I- sẽ tạo thành kết tủa màu vàng nhạt AgI.

Phản ứng này thường được sử dụng để phát hiện sự có mặt của ion iod trong các mẫu hóa học. Tuy nhiên, độ tan của AgI rất thấp trong nước, do đó phản ứng này chỉ phù hợp để phát hiện sự có mặt của iod trong các mẫu hóa học có nồng độ cao. Nếu nồng độ iod trong mẫu quá thấp, kết tủa AgI sẽ rất nhỏ và khó nhận biết.

Dung dịch AgNO3/NH3 không tác dụng với Muối Kali

Muối kali (KCl) không tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 để tạo ra kết tủa hay phức chất. Khi muối kali được trộn với dung dịch AgNO3/NH3, không có hiện tượng gì xảy ra và dung dịch vẫn trong suốt.

Điều này xảy ra vì KCl là một muối của kim loại kiềm và halogen. Nó không có khả năng tạo phức chất với ion bạc hay làm tăng tính tan của AgCl trong dung dịch. Do đó, muối kali không tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3.

Tuy nhiên, phản ứng giữa muối kali và dung dịch AgNO3/NH3 có thể được sử dụng để phát hiện sự có mặt của ion Cl- trong các mẫu hóa học. Khi muối kali được trộn với dung dịch AgNO3/NH3 và sau đó được đun nóng, các ion Cl- trong muối kali sẽ tạo thành kết tủa AgCl màu trắng. Kết tủa AgCl này là dấu hiệu cho thấy sự có mặt của ion Cl- trong mẫu.

Các anion không tác dụng với dung dịch AgNO3

Dung dịch AgNO3/NH3 thường được sử dụng để xác định và tách các anion khác nhau trong dung dịch. Các anion nhất định sẽ tạo thành kết tủa với AgNO3/NH3, trong khi các anion khác sẽ không phản ứng và vẫn trong dung dịch. Dưới đây là một số anion không tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3:

 • ClO4-: Ion perchlorat không tạo kết tủa với dung dịch AgNO3/NH3.
 • NO3-: Ion nitrat không tạo kết tủa với dung dịch AgNO3/NH3.
 • SO4^2-: Ion sulfat không tạo kết tủa với dung dịch AgNO3/NH3.
 • CO3^2-: Ion cacbonat không tạo kết tủa với dung dịch AgNO3/NH3.

Tuy nhiên, đối với một số anion, chẳng hạn như Cl-, Br-, I-, các anion này sẽ phản ứng với dung dịch AgNO3/NH3 để tạo ra các kết tủa tương ứng của AgX (X = Cl, Br, I). Điều này có thể được sử dụng để xác định sự có mặt của các anion này trong mẫu hóa học.

Các chất không có nhóm chức có thể tạo liên kết với Ag+ hoặc NH3

Trong dung dịch AgNO3/NH3, các chất không có nhóm chức đặc biệt và không có khả năng tạo liên kết với Ag+ hoặc NH3 sẽ không tác dụng với dung dịch này và vẫn trong dạng ban đầu.

Các ví dụ về các chất không có nhóm chức như vậy có thể bao gồm:

 • Kim loại như đồng, kẽm, sắt: các kim loại này không tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 và không tạo ra kết tủa.
 • Hợp chất vô cơ như NaCl, KCl, CaCO3: các hợp chất vô cơ không có nhóm chức đặc biệt để tạo liên kết với Ag+ hoặc NH3, và vì vậy không tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3.
 • Hợp chất hữu cơ đơn giản như metan, etan, propan: các hợp chất hữu cơ đơn giản không có nhóm chức đặc biệt để tạo liên kết với Ag+ hoặc NH3, và do đó không tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3.

Tuy nhiên, nếu các chất này là các hợp chất phức tạp hơn, chứa những nhóm chức có khả năng tạo liên kết với Ag+ hoặc NH3, thì chúng có thể tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 và tạo ra kết tủa.

Ngoài ra, các ion nitrat (NO3-), sulfat (SO42-), carbonate (CO32-), bicarbonate (HCO3-), oxalate (C2O42-) và ammonium (NH4+) cũng không tạo kết tủa với dung dịch AgNO3/NH3.

Những kim loại không tác dụng với AgNO3/NH3

Dung dịch AgNO3/NH3 có tính chất phức hóa và khử mạnh, do đó nó có thể phản ứng với nhiều kim loại để tạo ra các phức chất khác nhau. Tuy nhiên, có một số kim loại không tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3

Các kim loại kiềm

Các kim loại kiềm như lithium (Li), natri (Na), kali (K), rubidi (Rb) và xesi (Cs) không tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 để tạo ra kết tủa, bởi vì chúng là những kim loại có tính oxi hóa mạnh và dễ dàng mất electron để tạo thành ion dương.

Trong dung dịch AgNO3/NH3, ion NH3 là một chất lập phương, nhận dạng ion Cl- và tạo thành phức chất không tan Ag(NH3)2Cl. Tuy nhiên, các ion kiềm như Li+, Na+, K+, Rb+ và Cs+ không tạo phức chất với ion NH3, vì chúng có kích thước nhỏ hơn so với ion Ag+ và do đó không thể tạo liên kết với ion NH3 để tạo ra kết tủa.

Do đó, các kim loại kiềm không tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3.

Kim loại kiềm thổ

Các kim loại kiềm thổ, bao gồm magiê (Mg), canxi (Ca), strontium (Sr) và barium (Ba), không tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 để tạo ra kết tủa.

Trong dung dịch AgNO3/NH3, ion NH3 có khả năng nhận dạng ion Cl- và tạo thành phức chất không tan Ag(NH3)2Cl. Tuy nhiên, các ion kim loại kiềm thổ không tạo phức chất với ion NH3, vì chúng có kích thước lớn hơn so với ion Ag+ và do đó không thể tạo liên kết với ion NH3 để tạo ra kết tủa.

Ngoài ra, các kim loại kiềm thổ có tính khử mạnh, có thể giảm Ag+ thành Ag, làm cho dung dịch mất tính khử của nó và không thể tạo kết tủa Ag(NH3)2+.

Vì vậy, các kim loại kiềm thổ không tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 để tạo ra kết tủa.

Kim loại chuyển tiếp

Trong phương trình phản ứng giữa AgNO3 và NH3, ion NH3 là một chất lập phương, nhận dạng ion Cl- và tạo thành phức chất không tan Ag(NH3)2Cl. Tuy nhiên, các kim loại chuyển tiếp thường không tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 để tạo ra kết tủa, vì chúng có tính chất phức tạp hơn so với các kim loại kiềm và kiềm thổ.

Các kim loại chuyển tiếp có thể tạo phức chất với ion NH3, tuy nhiên điều này phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau như độ âm điện, bán kính ion, và mật độ điện tích của electron. Vì vậy, không thể tổng quát hóa rằng tất cả các kim loại chuyển tiếp đều không tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3.

Tuy nhiên, nếu nhìn chung, các kim loại chuyển tiếp thường có tính oxi hóa cao hơn các kim loại kiềm và kiềm thổ, có khả năng tạo các ion trung gian và phức chất với các chất khác trong dung dịch, do đó có thể không tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 để tạo ra kết tủa.

Kim loại quý

Các kim loại quý, bao gồm bạc (Ag), vàng (Au), và bạch kim (Pt), đều có tính chất hóa học rất ổn định và ít tác dụng với các chất khác. Tuy nhiên, trong trường hợp của dung dịch AgNO3/NH3, các kim loại quý này có thể tạo phức chất với ion NH3, tạo thành các phức chất như Ag(NH3)2+ và Au(NH3)4 3+.

Tuy nhiên, vì các kim loại quý có tính chất rất ổn định, chúng thường không tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 để tạo ra kết tủa, chẳng hạn như những gì xảy ra với các kim loại kiềm và kiềm thổ. Thay vào đó, phản ứng giữa các kim loại quý và dung dịch AgNO3/NH3 thường tạo ra các phức chất tan, thường có màu sắc đặc trưng và được sử dụng trong các ứng dụng phức chất của các kim loại quý.

Tóm lại, các kim loại quý như bạc, vàng, bạch kim không tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 để tạo kết tủa như các kim loại kiềm và kiềm thổ, nhưng chúng có thể tạo phức chất tan với ion NH3.

Cách kiểm tra các chất không tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3

Dung dịch AgNO3/NH3 được sử dụng để kiểm tra sự có mặt của ion Cl-, Br- và I-. Các ion này khi phản ứng với dung dịch AgNO3/NH3 sẽ tạo thành kết tủa AgCl, AgBr và AgI tương ứng. Do đó, cách kiểm tra các chất không tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 là kiểm tra các chất có chứa ion Cl-, Br- và I- hay không. Nếu không có các ion này thì các chất đó sẽ không phản ứng với dung dịch AgNO3/NH3.

Ngoài ra, nếu muốn kiểm tra một chất có tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 hay không, ta có thể đưa chất đó vào dung dịch AgNO3/NH3 và quan sát xem có xuất hiện kết tủa hay không. Nếu không có kết tủa xuất hiện, thì chất đó không tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3. Tuy nhiên, để đảm bảo kết quả chính xác, cần phải sử dụng các phương pháp kiểm tra chính xác hơn như phân tích hóa học hoặc phân tích trung tâm để xác định chính xác thành phần của chất.

Kiểm tra công thức hóa học của chất

Để nhận biết chất có phản ứng với AgNO3/NH3 hay không thông qua phương pháp kiểm tra công thức hóa học, ta cần xác định xem chất đó có chứa các ion Cl-, Br-, hoặc I- hay không. Nếu chất không chứa các ion này thì nó không phản ứng với dung dịch AgNO3/NH3.

Ví dụ, để xác định xem chất C6H12O6 (glucose) có phản ứng với AgNO3/NH3 hay không, ta cần phải xác định công thức hóa học của glucose. Trong glucose không có các ion Cl-, Br-, hoặc I- nên glucose không phản ứng với dung dịch AgNO3/NH3.

Chất không chứa ion Cl-, Br- hoặc I- sẽ không phản ứng với dung dịch AgNO3/NH3. Ví dụ: glucose (C6H12O6) và etanol (C2H5OH) đều không chứa các ion Cl-, Br- hoặc I- nên chúng không tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3.

Tương tự, để xác định xem chất C2H5OH (ethanol) có phản ứng với AgNO3/NH3 hay không, ta cũng cần xác định công thức hóa học của ethanol. Trong ethanol không có các ion Cl-, Br-, hoặc I- nên ethanol cũng không phản ứng với dung dịch AgNO3/NH3.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng phương pháp kiểm tra công thức hóa học chỉ áp dụng được với các chất có thành phần đơn giản và đơn giản hóa. Đối với các hợp chất phức tạp hơn, cần sử dụng các phương pháp phân tích hóa học khác để xác định tính chất của chúng.

Kiểm tra tính chất vật lý của chất

Các chất có tính chất vật lý khác nhau như màu sắc, độ dẫn điện, nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi, khối lượng riêng, độ bền nhiệt và tính tan sẽ không tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3. Ví dụ: đường không màu, không dẫn điện và không tan trong nước nên không tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3.

Để nhận biết chất có phản ứng với AgNO3/NH3 hay không thông qua phương pháp kiểm tra tính chất vật lý, có thể áp dụng các phương pháp sau:

 • Kiểm tra tính tan: Các chất có tính tan cao hơn sẽ tác dụng nhanh hơn với dung dịch AgNO3/NH3. Để kiểm tra tính tan, ta có thể hòa tan một lượng nhỏ chất trong nước và đo độ tan bằng cách thêm dần nước và quan sát xem chất tan hay không.
 • Kiểm tra màu sắc: Một số chất có màu sắc đặc trưng, khi tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 sẽ thay đổi màu. Ví dụ, các amino axit sẽ tạo thành phức màu trắng đục khi phản ứng với dung dịch AgNO3/NH3.
 • Kiểm tra độ phân cực: Các chất có độ phân cực cao hơn sẽ tương tác mạnh hơn với dung dịch AgNO3/NH3. Để kiểm tra độ phân cực, ta có thể sử dụng các phương pháp đo điện tích hoặc đo điện trở.
 • Kiểm tra trạng thái vật lý: Các chất có trạng thái vật lý khác nhau (ví dụ như rắn, lỏng, khí) sẽ có tính tương tác khác nhau với dung dịch AgNO3/NH3. Chẳng hạn, các chất rắn thường cần phải được nghiền nhỏ trước khi thử nghiệm để tăng diện tích tiếp xúc với dung dịch AgNO3/NH3.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng phương pháp kiểm tra tính chất vật lý chỉ có thể xác định tính chất của chất đó, không thể cho ta biết chất đó có phản ứng với AgNO3/NH3 hay không một cách chắc chắn. Do đó, cần phải kết hợp sử dụng nhiều phương pháp khác nhau để đưa ra kết luận chính xác.

Kiểm tra độ pH của chất

Các chất có độ pH khác nhau sẽ không phản ứng giống nhau với dung dịch AgNO3/NH3. Ví dụ: nước có độ pH trung tính (pH=7) không tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3.

Để kiểm tra độ pH của chất để nhận biết chất có phản ứng với AgNO3/NH3 hay không, ta cần thực hiện các bước sau:

 • Chuẩn bị dung dịch AgNO3/NH3: Để chuẩn bị dung dịch AgNO3/NH3, ta có thể hòa tan 5g AgNO3 trong nước cất, sau đó thêm từ từ dung dịch NH3 (được pha loãng với nước cất) cho đến khi kết tủa AgOH tan hết, và dung dịch có pH khoảng 9-10.
 • Đo độ pH của chất cần kiểm tra: Ta có thể sử dụng giấy pH hoặc đầu đo pH để đo độ pH của chất cần kiểm tra. Nếu độ pH của chất đó lớn hơn hoặc bằng 9-10 (giá trị pH của dung dịch AgNO3/NH3), thì chất đó có khả năng phản ứng với dung dịch AgNO3/NH3.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng không phải tất cả các chất có độ pH lớn hơn hoặc bằng 9-10 đều phản ứng với dung dịch AgNO3/NH3. Việc kiểm tra độ pH chỉ là một trong nhiều phương pháp để đánh giá khả năng phản ứng của chất đó với dung dịch AgNO3/NH3. Cần phải kết hợp sử dụng nhiều phương pháp khác nhau để đưa ra kết luận chính xác.

Kiểm tra phổ hấp thụ của chất

Các chất có phổ hấp thụ khác nhau đối với ánh sáng sẽ không phản ứng giống nhau với dung dịch AgNO3/NH3. Phương pháp này thường được sử dụng trong phân tích hữu cơ.

Để kiểm tra phổ hấp thụ của chất để nhận biết chất có phản ứng với AgNO3/NH3 hay không, ta có thể thực hiện các bước sau:

 • Chuẩn bị dung dịch AgNO3/NH3: Tương tự như phương pháp kiểm tra độ pH, ta chuẩn bị dung dịch AgNO3/NH3 bằng cách hòa tan AgNO3 trong nước cất và thêm từ từ dung dịch NH3 đến khi kết tủa AgOH tan hoàn toàn.
 • Chuẩn bị dung dịch chứa chất cần kiểm tra: Chất cần kiểm tra được hòa tan trong một dung môi phù hợp và tạo thành một dung dịch. Dung dịch này cần phải có nồng độ thấp để có thể kiểm tra được phổ hấp thụ.
 • Thực hiện đo phổ hấp thụ: Dung dịch chứa chất cần kiểm tra được đưa vào máy phổ hấp thụ UV-Vis để đo phổ hấp thụ trong khoảng bước sóng từ 200 đến 800 nm. Nếu chất có phản ứng với AgNO3/NH3 thì sẽ cho thấy một đỉnh hấp thụ tại khoảng bước sóng 400-500 nm.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng phương pháp kiểm tra phổ hấp thụ chỉ có thể xác định được khả năng phản ứng của chất đó với AgNO3/NH3 trong một số trường hợp cụ thể, không phải tất cả các chất đều cho thấy đỉnh hấp thụ tại khoảng bước sóng này. Do đó, cần phải kết hợp sử dụng nhiều phương pháp khác nhau để đưa ra kết luận chính xác.

Sử dụng các phương pháp phân tích hóa học

Nếu không chắc chắn chất có tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 hay không, ta có thể sử dụng các phương pháp phân tích hóa học khác như phân tích nguyên tố hoặc phân tích cấu trúc phân tử để xác định chính xác thành phần và tính chất của chất.

Ứng dụng của AgNO3/NH3

Dung dịch AgNO3/NH3 được sử dụng rộng rãi trong nhiều ứng dụng khác nhau, bao gồm:

 • Phân tích hóa học: Dung dịch AgNO3/NH3 được sử dụng như một chất chẩn định trong phân tích hóa học để xác định các ion halogen (Cl-, Br-, I-). Khi dung dịch AgNO3/NH3 được thêm vào dung dịch chứa ion halogen, các ion halogen sẽ tạo thành các muối kết tủa với Ag+ như AgCl, AgBr và AgI. Từ đó, có thể xác định được loại ion halogen có trong dung dịch.
 • Điều trị y tế: Dung dịch AgNO3/NH3 được sử dụng trong điều trị bệnh liên quan đến vi khuẩn như viêm nhiễm da, mắt và tai. Chất Ag+ có tính kháng khuẩn và có thể ngăn chặn sự phát triển của vi khuẩn.
 • Sản xuất bạc: Dung dịch AgNO3/NH3 được sử dụng để sản xuất bạc thông qua phản ứng trung hòa giữa AgNO3 và NH3 để tạo thành AgOH, sau đó AgOH được tráng lên các bề mặt để tạo thành một lớp bạc.
 • Phân tích gen: Dung dịch AgNO3/NH3 được sử dụng trong phân tích gen để phát hiện các đoạn DNA chứa chuỗi ngưng tụ được gắn với Ag+. Khi các đoạn DNA này được tách ra và đặt trên màng nitrat cellulose, chúng sẽ tạo thành các đường sọc đen do phản ứng với dung dịch AgNO3/NH3.
 • Nhuộm màu: Dung dịch AgNO3/NH3 được sử dụng để nhuộm màu gỗ và vải, tạo ra các màu nâu và xám.
 • Tóm lại, dung dịch AgNO3/NH3 là một chất hữu ích trong nhiều ứng dụng khác nhau, từ phân tích hóa học đến điều trị y tế và sản xuất bạc.
 • Dung dịch AgNO3/NH3 được sử dụng rộng rãi trong nhiều ứng dụng khác nhau, bao gồm:
 • Phân tích hóa học: Dung dịch AgNO3/NH3 được sử dụng như một chất chẩn định trong phân tích hóa học để xác định các ion halogen (Cl-, Br-, I-). Khi dung dịch AgNO3/NH3 được thêm vào dung dịch chứa ion halogen, các ion halogen sẽ tạo thành các muối kết tủa với Ag+ như AgCl, AgBr và AgI. Từ đó, có thể xác định được loại ion halogen có trong dung dịch.
 • Điều trị y tế: Dung dịch AgNO3/NH3 được sử dụng trong điều trị bệnh liên quan đến vi khuẩn như viêm nhiễm da, mắt và tai. Chất Ag+ có tính kháng khuẩn và có thể ngăn chặn sự phát triển của vi khuẩn.
 • Sản xuất bạc: Dung dịch AgNO3/NH3 được sử dụng để sản xuất bạc thông qua phản ứng trung hòa giữa AgNO3 và NH3 để tạo thành AgOH, sau đó AgOH được tráng lên các bề mặt để tạo thành một lớp bạc.
 • Phân tích gen: Dung dịch AgNO3/NH3 được sử dụng trong phân tích gen để phát hiện các đoạn DNA chứa chuỗi ngưng tụ được gắn với Ag+. Khi các đoạn DNA này được tách ra và đặt trên màng nitrat cellulose, chúng sẽ tạo thành các đường sọc đen do phản ứng với dung dịch AgNO3/NH3.
 • Nhuộm màu: Dung dịch AgNO3/NH3 được sử dụng để nhuộm màu gỗ và vải, tạo ra các màu nâu và xám.

Tóm lại, dung dịch AgNO3/NH3 là một chất hữu ích trong nhiều ứng dụng khác nhau, từ phân tích hóa học đến điều trị y tế và sản xuất bạc.

Trên đây là những thông tin về Chất nào không tác dụng với AgNO3/NH3 được Đáp Án Chuẩn tổng hợp và chia sẻ cho các bạn. Hy vọng qua bài viết này các bạn sẽ biết được vViệc xác định những chất không tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 là rất quan trọng trong phân tích hóa học và có thể giúp chúng ta hiểu rõ hơn về tính chất và cấu trúc của các chất.

Viết một bình luận