Cách Học trade Forex dành cho người mới bắt đầu từ A-Z 2023

Bạn đang gặp khó khăn trong việc học trade Forex, quá nhiều thông tin làm chúng ta khó tiếp thu được. Vậy hãy thử cách học trade Forex dành cho người mới được Đáp Án Chuẩn chia sẻ dưới đây, đảm bảo bạn sẽ dễ dàng hơn trong việc hệ thống kiến thức khi tham gia giao dịch trên thị trường Forex.

Lộ trình học Trade Forex dành cho người mới bắt dầu chi tiết

Học kiến thức trade Forex cơ bản

Học cơ bản về Forex (Forex Basics) là khóa học giúp người học hiểu về thị trường ngoại hối (Forex) và các khái niệm cơ bản liên quan đến giao dịch ngoại hối. Khóa học bao gồm các nội dung sau:

 • Giới thiệu về thị trường ngoại hối: Khái niệm về thị trường ngoại hối, các thành phần của thị trường, các cặp tiền tệ và các biến động giá trị của chúng.
 • Cách hoạt động của thị trường Forex: Các phương thức giao dịch trên thị trường ngoại hối, ví dụ như spot trading, forward trading, và futures trading.
 • Các yếu tố ảnh hưởng đến giá cả: Những yếu tố kinh tế, chính trị và xã hội ảnh hưởng đến giá cả trên thị trường ngoại hối.
 • Các khái niệm cơ bản của giao dịch ngoại hối: Những khái niệm như pip, lot, đòn bẩy và margin và cách chúng ảnh hưởng đến giao dịch ngoại hối.
 • Các chiến lược giao dịch cơ bản: Học cách xây dựng các chiến lược giao dịch cơ bản để đưa ra quyết định mua bán hiệu quả trên thị trường ngoại hối.

Khóa học cơ bản về Forex là bước đầu tiên quan trọng để bạn hiểu rõ về thị trường Forex và trang bị cho mình các kiến thức cơ bản để bắt đầu giao dịch ngoại hối.

Học phân tích kỹ thuật trade Forex

Học phân tích kỹ thuật Forex (Technical Analysis) là khóa học giúp người học hiểu về cách phân tích biểu đồ giá và các chỉ báo kỹ thuật để xác định xu hướng và điểm vào và ra khỏi thị trường Forex. Các nội dung chính của khóa học phân tích kỹ thuật Forex bao gồm:

 • Các loại biểu đồ giá: Học cách đọc và hiểu các loại biểu đồ giá, bao gồm biểu đồ đường, biểu đồ thanh và biểu đồ nến.
 • Các mô hình giá cơ bản: Học cách nhận biết các mô hình giá cơ bản như hình tam giác, đỉnh đáy, đường hỗ trợ và kháng cự.
 • Các chỉ báo kỹ thuật: Học cách sử dụng các chỉ báo kỹ thuật như Moving Average (MA), Relative Strength Index (RSI), Stochastic Oscillator và Bollinger Bands.
 • Các xu hướng và điểm vào và ra khỏi thị trường: Học cách xác định xu hướng chung của thị trường và tìm kiếm các điểm vào và ra khỏi thị trường thông qua phân tích kỹ thuật.
Học trade Forex
Học trade Forex cho người mới bắt đầu

Khóa học phân tích kỹ thuật Forex cung cấp cho người học các kỹ năng cần thiết để phân tích biểu đồ giá và các chỉ báo kỹ thuật, giúp họ có thể đưa ra các quyết định mua bán nhanh chóng và hiệu quả trên thị trường Forex.

Học Phân tích cơ bản trade Forex

Học phân tích cơ bản trade Forex (Fundamental Analysis) là khóa học giúp người học hiểu về các yếu tố kinh tế, chính trị và xã hội ảnh hưởng đến giá cả trên thị trường ngoại hối. Các nội dung chính của khóa học phân tích cơ bản trade Forex bao gồm:

 • Thị trường và tác động của tin tức: Học cách xác định các tin tức kinh tế quan trọng và cách chúng ảnh hưởng đến thị trường ngoại hối.
 • Các yếu tố kinh tế: Học cách phân tích các yếu tố kinh tế như tỷ lệ lãi suất, tỷ giá hối đoái, lợi nhuận công ty và dữ liệu kinh tế quan trọng khác.
 • Các yếu tố chính trị: Học cách phân tích các yếu tố chính trị như các sự kiện bầu cử, biến động chính trị và chiến tranh.
 • Các yếu tố xã hội: Học cách phân tích các yếu tố xã hội như tình hình thị trường lao động, chỉ số tiêu dùng và các yếu tố văn hóa khác.
 • Các chiến lược giao dịch dựa trên phân tích cơ bản: Học cách xây dựng các chiến lược giao dịch dựa trên phân tích cơ bản để đưa ra quyết định mua bán hiệu quả trên thị trường ngoại hối.

Khóa học phân tích cơ bản trade Forex cung cấp cho người học các kỹ năng cần thiết để phân tích các yếu tố kinh tế, chính trị và xã hội ảnh hưởng đến giá cả trên thị trường ngoại hối và đưa ra các quyết định mua bán dựa trên các yếu tố này.

Học quản lý rủi ro trong trade Forex

Học quản lý rủi ro trong trade Forex là khóa học giúp người học hiểu về các kỹ năng và chiến lược quản lý rủi ro khi giao dịch trên thị trường ngoại hối. Các nội dung chính của khóa học này bao gồm:

 • Hiểu về rủi ro trong trade Forex: Học cách xác định các rủi ro thường gặp khi giao dịch trên thị trường ngoại hối và cách giảm thiểu chúng.
 • Chiến lược quản lý rủi ro: Học cách phát triển các chiến lược quản lý rủi ro để giảm thiểu rủi ro và tăng tỷ lệ thành công trong giao dịch.
 • Các công cụ phòng ngừa rủi ro: Học cách sử dụng các công cụ phòng ngừa rủi ro như stop loss, take profit và margin để giảm thiểu rủi ro khi giao dịch trên thị trường ngoại hối.
 • Hiểu về tâm lý giao dịch: Học cách kiểm soát tâm lý trong giao dịch và giảm thiểu tác động của tâm lý lên quyết định giao dịch.
 • Quản lý vốn và kế hoạch giao dịch: Học cách quản lý vốn và xây dựng kế hoạch giao dịch hiệu quả để giảm thiểu rủi ro và tăng cơ hội thành công trong giao dịch.
Học trading Forex
Học trading Forex từ cơ bản đến nâng cao

Khóa học quản lý rủi ro trong trade Forex cung cấp cho người học các kỹ năng cần thiết để quản lý rủi ro trong giao dịch trên thị trường ngoại hối và đưa ra các quyết định giao dịch thông minh để tối đa hóa lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro.

Học quản lý, kiểm soát cảm xúc trong giao dịch Forex

Học quản lý, kiểm soát cảm xúc trong giao dịch Forex là khóa học giúp người học hiểu về tâm lý giao dịch và cách kiểm soát và quản lý cảm xúc để đưa ra quyết định giao dịch thông minh trên thị trường ngoại hối. Các nội dung chính của khóa học này bao gồm:

 • Hiểu về tâm lý giao dịch: Học cách tâm lý ảnh hưởng đến quyết định giao dịch và làm thế nào để kiểm soát tâm lý trong giao dịch.
 • Nhận biết cảm xúc trong giao dịch: Học cách nhận biết và hiểu về các cảm xúc có thể phát sinh trong quá trình giao dịch, từ sự lo lắng đến cảm giác hưng phấn.
 • Cách giảm bớt cảm xúc trong giao dịch: Học cách giảm bớt cảm xúc trong giao dịch bằng cách tập trung vào kế hoạch giao dịch, sử dụng kỹ thuật thở và thực hiện các kỹ thuật giảm căng thẳng khác.
 • Xây dựng kế hoạch giao dịch: Học cách xây dựng kế hoạch giao dịch để tối đa hóa lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro, đồng thời tạo điều kiện để kiểm soát cảm xúc trong quá trình giao dịch.
 • Các chiến lược kiểm soát cảm xúc: Học cách sử dụng các chiến lược kiểm soát cảm xúc để đưa ra quyết định giao dịch thông minh và giảm thiểu rủi ro.

Khóa học quản lý, kiểm soát cảm xúc trong giao dịch Forex giúp người học hiểu về tâm lý giao dịch và cách kiểm soát cảm xúc để đưa ra quyết định giao dịch thông minh trên thị trường ngoại hối.

Học cách tính toán lời lỗ khi trade Forex

Học cách tính toán lời lỗ khi trade Forex là một kỹ năng quan trọng trong việc quản lý rủi ro và đưa ra quyết định giao dịch thông minh trên thị trường ngoại hối. Cách tính toán lời lỗ trong Forex phụ thuộc vào loại tài khoản và loại đơn vị tiền tệ được sử dụng trong giao dịch.

Đối với tài khoản được đánh giá bằng đơn vị tiền tệ cơ sở, lợi nhuận và lỗ được tính bằng đơn vị tiền tệ cơ sở. Ví dụ: nếu tài khoản được đánh giá bằng đô la Mỹ (USD), lợi nhuận và lỗ sẽ được tính bằng đô la Mỹ.

Ví dụ 1: Bạn mua 1 lot EUR/USD tại giá 1.2000 và bán nó tại giá 1.2050. Vì đây là một giao dịch mua và bán, lợi nhuận hoặc lỗ sẽ được tính bằng chênh lệch giá (2050-2000) x 100,000 lot = 500 USD.

Ví dụ 2: Bạn bán 1 lot USD/JPY tại giá 110.50 và mua nó trở lại tại giá 110.20. Vì đây là một giao dịch bán và mua, lợi nhuận hoặc lỗ sẽ được tính bằng chênh lệch giá (110.20-110.50) x 100,000 lot = 30,000 JPY. Tuy nhiên, để chuyển đổi lời/lỗ từ JPY sang USD, bạn cần chia cho tỷ giá USD/JPY hiện tại. Ví dụ: nếu tỷ giá USD/JPY là 1 USD = 110.60 JPY, lợi nhuận hoặc lỗ sẽ được tính là (30,000 JPY / 110.60) = 271.36 USD.

Ngoài ra, cần lưu ý rằng trong giao dịch Forex, các chi phí phải được tính vào lời/lỗ, bao gồm phí spread (chênh lệch giá mua/bán), phí swap (khoản phí cho việc giữ vị thế qua đêm) và phí hoa hồng (nếu có). Do đó, để tính toán lợi nhuận và lỗ sau khi trừ đi các chi phí này, bạn có thể sử dụng công cụ máy tính lời/lỗ của các nền tảng giao dịch Forex.

Cách học trade Forex dành cho người mới hiệu quả

Học Trade Forex qua các khóa học Forex

Học Trade Forex qua các khóa học Forex là phương pháp học tập được sử dụng rộng rãi bởi những người mới bắt đầu muốn học giao dịch ngoại hối. Các khóa học Forex cung cấp cho học viên kiến thức về các khái niệm cơ bản và phức tạp trong giao dịch ngoại hối, các chiến lược và phương pháp phân tích thị trường, cũng như các kỹ năng quản lý rủi ro và tâm lý giao dịch.

Ưu điểm của việc học Trade Forex qua các khóa học Forex bao gồm:

 • Cung cấp kiến thức toàn diện về Forex: Các khóa học Forex cung cấp cho học viên kiến thức chuyên sâu về giao dịch ngoại hối, từ các khái niệm cơ bản đến các chiến lược và phương pháp phân tích thị trường phức tạp.
 • Giúp tiết kiệm thời gian: Học Forex qua các khóa học có thể giúp học viên tiết kiệm thời gian tìm hiểu và nghiên cứu về thị trường ngoại hối.
 • Hỗ trợ từ chuyên gia: Các khóa học Forex thường có các chuyên gia giảng dạy và cố vấn giao dịch chuyên nghiệp, giúp học viên hiểu sâu hơn về thị trường ngoại hối và các kỹ năng giao dịch.

Tuy nhiên, việc học Trade Forex qua các khóa học Forex cũng có một số hạn chế:

 • Chi phí: Các khóa học Forex có thể khá đắt đỏ, đặc biệt là những khóa học có nội dung chuyên sâu và được giảng dạy bởi các chuyên gia.
 • Không có kinh nghiệm thực tế: Việc học Forex qua các khóa học không đảm bảo rằng học viên đã có thể áp dụng được các kiến thức và kỹ năng đã học vào thực tế.
 • Có thể không phù hợp với mọi người: Mỗi người có cách tiếp cận và phương pháp học tập khác nhau, vì vậy việc học Trade Forex qua các khóa học có thể không phù hợp với mọi người.
Cách học đầu tư Forex
Cách học đầu tư Forex cho người mới

Học Trade Forex qua các khóa học Forex là một phương pháp học tập hiệu quả để bắt đầu với giao dịch ngoại hối. Tuy nhiên, nó cũng có những hạn chế và học

Tìm và đọc sách Forex để học trade

Học trade Forex qua sách là một trong những phương pháp học tập thông qua tài liệu sách về giao dịch ngoại hối. Đây là phương pháp học được sử dụng phổ biến trong cộng đồng giao dịch ngoại hối.

Ưu điểm của việc học trade Forex qua sách bao gồm:

 • Tính tự học: Sách là công cụ học tập linh hoạt cho phép học viên tự lên kế hoạch học tập và chủ động tìm hiểu các thông tin cần thiết.
 • Đa dạng nguồn tài liệu: Hiện nay, có rất nhiều sách được viết về giao dịch ngoại hối, từ các cuốn sách dành cho người mới bắt đầu cho đến các tài liệu chuyên sâu hơn cho các trader chuyên nghiệp.
 • Tiết kiệm chi phí: Học trade Forex qua sách thường có chi phí rẻ hơn so với học qua các khóa học trực tiếp.

Tuy nhiên, việc học trade Forex qua sách cũng có một số hạn chế:

 • Không có sự hỗ trợ từ chuyên gia: Học viên không thể nhận được sự hỗ trợ từ các chuyên gia như khi học qua khóa học hoặc các lớp học trực tiếp.
 • Khó áp dụng thực tế: Nhiều sách về trade Forex tập trung vào các khái niệm cơ bản, vì vậy, nó có thể không đầy đủ để áp dụng vào thực tế.
 • Không có phản hồi: Học viên không thể nhận được phản hồi trực tiếp từ người hướng dẫn về bất kỳ thắc mắc hay vấn đề nào.

Thực hành trade Forex trên tài khoản demo

Học bằng cách thực hành trade Forex trên tài khoản demo là một phương pháp học tập rất hiệu quả và được sử dụng rộng rãi bởi các nhà giao dịch Forex mới bắt đầu. Tài khoản demo cho phép người dùng giao dịch trên một nền tảng thực tế, nhưng sử dụng tiền giả thay vì tiền thật. Điều này cho phép học viên áp dụng những kiến thức và kỹ năng đã học một cách thực tế, mà không phải lo lắng về rủi ro mất tiền.

Ưu điểm của việc học bằng cách thực hành trade Forex trên tài khoản demo bao gồm:

 • Không rủi ro tài chính: Sử dụng tài khoản demo cho phép học viên giao dịch trên thị trường ngoại hối mà không phải lo lắng về rủi ro tài chính. Người dùng không cần phải đầu tư tiền thật và không phải chịu bất kỳ rủi ro nào khi giao dịch trên tài khoản demo.
 • Thực hành thực tế: Học viên có thể áp dụng các kiến thức và kỹ năng đã học được một cách thực tế và có thể xem xét các chiến lược và phương pháp phân tích thị trường một cách chặt chẽ hơn.
 • Hiệu quả chi phí: Sử dụng tài khoản demo để học trade Forex không đòi hỏi bất kỳ khoản đầu tư nào và là một phương pháp học tập chi phí thấp.

Tuy nhiên, việc học bằng cách thực hành trade Forex trên tài khoản demo cũng có một số hạn chế:

 • Không có cảm giác áp lực và kích thích tương tự như khi giao dịch với tiền thật: Khi giao dịch trên tài khoản demo, học viên không cảm nhận được áp lực và kích thích giống như khi giao dịch với tiền thật. Điều này có thể dẫn đến việc không học được kỹ năng quản lý tâm lý giao dịch.
 • Không có sự thật về tình huống thị trường: Trong khi tài khoản demo cung cấp một môi trường giao dịch thực tế, tình huống thị trường có thể khác so với thực tế vì không có rủi ro tài chính.

Đề xuất tài khoản Demo uy tín nhiều người trade: Cách tạo tài khoản Demo Exness

Học trade Forex qua các kênh Youtube

Học trade Forex qua các kênh Youtube là một phương pháp rất phổ biến và tiện lợi để học tập về thị trường ngoại hối. Trên Youtube, có rất nhiều kênh và video giáo dục về Forex, cung cấp kiến thức từ cơ bản đến chuyên sâu về giao dịch Forex, phân tích kỹ thuật, phân tích cơ bản, quản lý rủi ro, và các chiến lược giao dịch.

Ưu điểm của việc học trade Forex qua các kênh Youtube bao gồm:

 • Tiện lợi: Youtube là một kênh truyền thông trực tuyến phổ biến, có thể truy cập được bất cứ lúc nào và ở mọi nơi. Học viên có thể xem các video hướng dẫn từ các chuyên gia Forex để học tập trực tiếp trên máy tính, điện thoại hoặc máy tính bảng của mình.
 • Miễn phí: Nhiều kênh và video giáo dục về Forex trên Youtube là miễn phí, điều này giúp tiết kiệm chi phí học tập cho học viên.
 • Đa dạng: Trên Youtube có rất nhiều kênh và video về Forex với nhiều kiến thức và phương pháp khác nhau. Học viên có thể tìm kiếm và chọn lựa những video phù hợp với nhu cầu và mục đích học tập của mình.

Tuy nhiên, việc học trade Forex qua các kênh Youtube cũng có một số hạn chế:

 • Chất lượng và độ tin cậy của các video không đảm bảo: Youtube là một nền tảng mở, do đó không có quy trình kiểm duyệt chất lượng cho các video được đăng tải. Điều này có nghĩa là có rất nhiều video giáo dục về Forex chất lượng kém hoặc không đảm bảo tính chính xác và độ tin cậy.
 • Khó khăn trong việc tìm kiếm video phù hợp: Vì Youtube có rất nhiều video, việc tìm kiếm những video phù hợp với mục đích học tập của mình có thể là một thách thức đối với học viên.
 • Thiếu sự tương tác trực tiếp: Không có sự tương tác trực tiếp với giáo viên hoặc chuyên gia khi học qua Youtube. Học viên không thể hỏi và trao đổi trực tiếp với người đứng sau video giáo dục.

Học trade Forex qua các chuyên gia giao dịch

Học trade Forex qua các chuyên gia giao dịch là một phương pháp học tập rất hiệu quả và đáng tin cậy. Các chuyên gia này thường là những người đã có nhiều kinh nghiệm và thành công trong giao dịch Forex, họ có thể chia sẻ những kiến thức, kinh nghiệm và chiến lược của mình cho những người mới bắt đầu.

Ưu điểm của việc học trade Forex qua các chuyên gia giao dịch bao gồm:

 • Kiến thức chuyên sâu: Các chuyên gia giao dịch thường có nhiều kinh nghiệm và hiểu biết sâu sắc về thị trường Forex. Họ có thể chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm mà không thể tìm thấy ở bất kỳ nguồn tài liệu nào khác.
 • Học cách tư duy của nhà giao dịch chuyên nghiệp: Học trade Forex qua các chuyên gia giao dịch còn giúp học viên hiểu được cách tư duy và phương pháp làm việc của những nhà giao dịch chuyên nghiệp. Điều này rất hữu ích để phát triển tư duy và kỹ năng giao dịch của bản thân.
 • Hỗ trợ trực tiếp: Khi học trade Forex qua các chuyên gia giao dịch, học viên có thể được hỗ trợ trực tiếp trong quá trình học tập và giao dịch. Họ có thể đưa ra những lời khuyên, giúp học viên giải đáp các thắc mắc và cung cấp các phương pháp giải quyết các vấn đề giao dịch cụ thể.

Tuy nhiên, việc học trade Forex qua các chuyên gia giao dịch cũng có một số hạn chế:

 • Chi phí cao: Học tập với các chuyên gia giao dịch thường có chi phí cao. Vì vậy, phương pháp này không phải là phương pháp học tập phù hợp với tất cả mọi người.
 • Thời gian học tập hạn chế: Vì các chuyên gia giao dịch thường có những lịch trình bận rộn và thường xuyên phải di chuyển, vì vậy thời gian học tập với họ có thể bị giới hạn.
 • Khó khăn trong việc tìm kiếm chuyên gia phù hợp: Tìm kiếm một chuyên gia giao dịch có chất lượng

Tài liệu học giao dịch Forex dành cho người mới hay nhất

Các trang website đánh giá sàn Forex uy tín

Dưới đây là 10 trang web đánh giá sàn Forex uy tín và được nhiều người tin tưởng:

 • Ngân hàng AZ Forex: Đây là một trong những website chuyên về tin tức ngân hàng, thị trường tài chính và Forex mang đến cho bạn nhiều sự lựa chọn về kiến thức đầu tư cũng như kinh nghiệm giao dịch Forex.
 • Forex Peace Army (https://www.forexpeacearmy.com/): Đây là một trong những trang web đánh giá sàn Forex uy tín nhất, với nhiều thông tin chi tiết và đánh giá trung thực từ các trader thực tế.
 • Investopedia (https://www.investopedia.com/): Trang web này cung cấp nhiều thông tin về tài chính, đầu tư và cả Forex, với các bài viết được đăng tải bởi các chuyên gia hàng đầu.
 • BabyPips (https://www.babypips.com/): Đây là một trang web giáo dục về Forex, nhưng cũng cung cấp thông tin đánh giá sàn Forex khá đầy đủ.
 • FXStreet (https://www.fxstreet.com/): Trang web này cung cấp các tin tức và phân tích thị trường Forex, cũng như các bài đánh giá sàn Forex từ các chuyên gia trong ngành.
 • DailyForex (https://www.dailyforex.com/): Trang web này cung cấp đánh giá và so sánh các sàn Forex, cũng như các bài viết về phân tích kỹ thuật và cơ bản của thị trường Forex.
 • ForexBrokers.com (https://www.forexbrokers.com/): Trang web này cung cấp đánh giá và so sánh các sàn Forex, với các bài viết và hướng dẫn chi tiết về cách chọn sàn Forex phù hợp với nhu cầu của mình.
 • TopRatedForexBrokers.com (https://www.topratedforexbrokers.com/): Trang web này cung cấp đánh giá và so sánh các sàn Forex dựa trên các tiêu chí như độ tin cậy, chi phí giao dịch, tính năng và dịch vụ khách hàng.
 • Forex Ratings (https://www.forex-ratings.com/): Trang web này cung cấp đánh giá và so sánh các sàn Forex, cũng như các bài viết về phân tích thị trường Forex.
 • ForexTraders (https://www.forextraders.com/): Trang web này cung cấp các bài viết và hướng dẫn về phân tích kỹ thuật và cơ bản trong thị trường Forex, cũng như các đánh giá sàn Forex.
 • EarnForex (https://www.earnforex.com/): Trang web này cung cấp các bài viết và đánh giá về các sàn Forex, cũng như các tài liệu học tập về Forex cho các trader mới bắt đầu.

Xem ngay: Top 10 sàn forex uy tín nhất

Các trang website tin tức về thị trường Forex nhanh, chính xác

Dưới đây là 10 trang website tin tức về thị trường Forex nhanh và chính xác:

 • Investing.com: là trang tin tức về thị trường tài chính toàn diện, cập nhật nhanh chóng và đầy đủ thông tin về thị trường Forex.
 • Forex Factory: là trang tin tức về thị trường Forex lớn nhất thế giới, cung cấp các thông tin về các sự kiện kinh tế, tình hình thị trường và dữ liệu kỹ thuật.
 • DailyFX: là trang tin tức Forex của FXCM, cập nhật các tin tức mới nhất và đưa ra các bài phân tích về các cặp tiền tệ trên thị trường.
 • FXStreet: là trang tin tức và phân tích thị trường Forex hàng đầu, cung cấp các dữ liệu kỹ thuật và các bài phân tích chi tiết về các cặp tiền tệ.
 • BabyPips: là trang web cung cấp thông tin về thị trường Forex, bao gồm cả các khóa học học tập về giao dịch Forex và các bài phân tích về thị trường.
 • ForexLive: là trang tin tức về thị trường Forex của FXStreet, cập nhật các tin tức mới nhất và đưa ra các bài phân tích về các cặp tiền tệ trên thị trường.
 • FxPro: là trang tin tức về thị trường Forex của nhà môi giới FxPro, cập nhật các tin tức mới nhất và đưa ra các bài phân tích về các cặp tiền tệ trên thị trường.
 • Forexlive: là trang web cung cấp thông tin về thị trường Forex, bao gồm cả các tin tức mới nhất và các bài phân tích về thị trường.
 • Finance Magnates: là trang tin tức về thị trường tài chính, cung cấp các tin tức mới nhất và đưa ra các bài phân tích về thị trường Forex.
 • Leaprate: là trang web cung cấp thông tin về thị trường tài chính, bao gồm cả các tin tức mới nhất và các bài phân tích về thị trường Forex.

Các trang website đọc sách đầu tư, tài chính, Forex miễn phí

Dưới đây là 10 trang web miễn phí để đọc sách về đầu tư, tài chính, và Forex:

 • Project Gutenberg: Trang web cung cấp hàng ngàn cuốn sách miễn phí, bao gồm nhiều tài liệu về đầu tư và tài chính.
 • Open Library: Cung cấp hàng triệu cuốn sách, tài liệu miễn phí để đọc và tải về.
 • Bookboon: Trang web cung cấp sách miễn phí về kinh doanh, tài chính, đầu tư và nhiều chủ đề khác.
 • ManyBooks: Trang web cung cấp sách miễn phí về tài chính, đầu tư và nhiều chủ đề khác.
 • Library Genesis: Cung cấp hàng triệu tài liệu và sách miễn phí về đầu tư, tài chính, kinh doanh và các chủ đề khác.
 • Free-Ebooks: Trang web cung cấp sách miễn phí về đầu tư, tài chính, kinh doanh và nhiều chủ đề khác.
 • Smashwords: Trang web cung cấp sách miễn phí về đầu tư, tài chính, kinh doanh và nhiều chủ đề khác.
 • Scribd: Cung cấp hàng triệu tài liệu và sách miễn phí về đầu tư, tài chính, kinh doanh và các chủ đề khác.
 • Feedbooks: Trang web cung cấp sách miễn phí về đầu tư, tài chính, kinh doanh và nhiều chủ đề khác.
 • FreeBooksHub: Trang web cung cấp sách miễn phí về đầu tư, tài chính, kinh doanh và nhiều chủ đề khác.

Các kênh Youtube về Forex hay nhất

Dưới đây là 10 kênh Youtube về Forex hay nhất:

 • Trading 212: Kênh Youtube của sàn giao dịch Trading 212 cung cấp nhiều video về phân tích kỹ thuật, cơ bản và các chiến lược giao dịch Forex.
 • ForexSignals TV: Kênh Youtube của nhóm chuyên gia ForexSignals cung cấp các tín hiệu giao dịch, phân tích kỹ thuật, cơ bản và chia sẻ kinh nghiệm giao dịch.
 • UKspreadbetting: Kênh Youtube của chuyên gia David Jones cung cấp các video hướng dẫn và chia sẻ kiến thức về phân tích kỹ thuật, tâm lý giao dịch và các chiến lược giao dịch.
 • Trading with Rayner: Kênh Youtube của Rayner Teo cung cấp các video hướng dẫn và chia sẻ kiến thức về phân tích kỹ thuật, cơ bản, tâm lý giao dịch và quản lý rủi ro.
 • Akil Stokes: Kênh Youtube của chuyên gia Akil Stokes cung cấp các video hướng dẫn và chia sẻ kiến thức về phân tích kỹ thuật và các chiến lược giao dịch.
 • The Trading Channel: Kênh Youtube của Steven Hart cung cấp các video hướng dẫn và chia sẻ kiến thức về phân tích kỹ thuật, cơ bản và các chiến lược giao dịch.
 • Trading Heroes: Kênh Youtube của chuyên gia Hugh Kimura cung cấp các video hướng dẫn và chia sẻ kiến thức về phân tích kỹ thuật, cơ bản, tâm lý giao dịch và các chiến lược giao dịch.
 • TopDog Trading: Kênh Youtube của chuyên gia Barry Burns cung cấp các video hướng dẫn và chia sẻ kiến thức về phân tích kỹ thuật, cơ bản và các chiến lược giao dịch.
 • Forex Reviews: Kênh Youtube của chuyên gia Timon Weller cung cấp các video hướng dẫn và chia sẻ kiến thức về phân tích kỹ thuật, cơ bản và các chiến lược giao dịch.
 • Adam Khoo: Kênh Youtube của chuyên gia Adam Khoo cung cấp các video hướng dẫn và chia sẻ kiến thức về phân tích kỹ thuật, cơ bản, tâm lý giao dịch và quản lý rủi ro.

Có nhiều cách học trade Forex cho người mới, mỗi cách học đều có những ưu điểm và hạn chế riêng, tuy nhiên, sự kết hợp giữa các phương pháp học sẽ giúp bạn phát triển kiến thức và kỹ năng trade Forex nhanh chóng và hiệu quả hơn.Mong rằng những gợi ý trên sẽ giúp bạn tìm được phương pháp học phù hợp và đạt được thành công trong thị trường Forex.

Viết một bình luận