Mỗi môn cần bao nhiêu điểm để đỗ tốt nghiệp 2024

Mỗi môn cần bao nhiêu điểm để đỗ tốt nghiệp? Để đủ điều kiện tốt nghiệp thì tất cả các bài thi và các môn thi thành phần đều phải đạt trên 10 điểm theo thang điểm 10. Đồng thời, thí sinh đậu tốt nghiệp khi có điểm xét tuyển tốt nghiệp từ 5 điểm trở lên. Tham khảo thêm những thông tin dưới đây của DapAnChuan.Com để rõ hơn về thắc mắc này.

Điểm xét tốt nghiệp THPT là gì?

Điểm xét tuyển tốt nghiệp THPT 2023 là điểm được sử dụng để đánh giá việc hoàn thành chương trình học trung học phổ thông của thí sinh trong năm 2023. Điểm này được quy định bởi Bộ Giáo dục và Đào tạo và được áp dụng cho việc xét tuyển vào các trường đại học.

Điểm xét tuyển tốt nghiệp THPT là một chỉ số quan trọng để đánh giá khả năng học tập và năng lực của thí sinh. Điểm này phản ánh thành tích học tập của thí sinh trong suốt thời gian học cấp 3. Thông qua việc xét tuyển dựa trên điểm này, các trường đại học sẽ đánh giá khả năng học tập và tiềm năng của thí sinh để quyết định việc nhận thí sinh vào học tại trường.

Điểm xét tuyển tốt nghiệp THPT được tính dựa trên các thành phần chính như điểm trung bình các môn học trong khối thi Tổ hợp Khoa học tự nhiên (Toán, Lý, Hóa) hoặc Tổ hợp Khoa học xã hội (Toán, Lịch sử, Địa lí) và điểm rèn luyện trong quá trình học tập.

Qua việc sử dụng điểm xét tuyển tốt nghiệp THPT, các trường đại học có thể đánh giá khách quan năng lực và tiềm năng học tập của thí sinh để chọn ra những ứng viên phù hợp và đáp ứng yêu cầu của chương trình đào tạo tại trường.

Mỗi môn cần bao nhiêu điểm để đỗ tốt nghiệp THPT?

Để đạt được công nhận tốt nghiệp THPT, thí sinh cần tuân thủ các điều kiện sau:

+ Đủ điều kiện dự thi và không bị kỷ luật hủy kết quả thi.

+ Đạt điểm trên 1,0 điểm trong tất cả các bài thi và các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp (Điều kiện Đỗ để xét công nhận tốt nghiệp THPT theo thang điểm 10). Điều này đảm bảo rằng thí sinh đã đạt mức đủ kiến thức và năng lực trong từng môn học.

+ Có điểm xét tuyển tốt nghiệp từ 5,0 (năm) điểm trở lên. Điểm xét tuyển tốt nghiệp là tổng hợp các điểm từ các môn thi và có vai trò quan trọng trong quyết định công nhận tốt nghiệp THPT. Thí sinh cần đạt điểm đủ cao để đáp ứng yêu cầu của quy chế.

Tóm lại, để đậu tốt nghiệp THPT, thí sinh cần đạt điểm xét tuyển tốt nghiệp từ 5,0 điểm trở lên. Đồng thời, cần đạt điểm trên 1,0 điểm trong từng môn thi theo thang điểm 10. Điều này đảm bảo rằng thí sinh đã đủ năng lực và kiến thức cần thiết trong từng môn học để hoàn thành chương trình học trung học phổ thông.

Cách tính điểm đỗ tốt nghiệp THPT

Để tính điểm xét tốt nghiệp THPT, ta sử dụng các công thức và quy định như sau:

Điểm xét tốt nghiệp THPT (ĐXTN) được tính bằng cách tổ hợp điểm các bài thi thí sinh dự thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT, điểm ưu tiên, khuyến khích (nếu có) và điểm trung bình cả năm lớp 12. Điểm của từng bài thi sẽ được chuyển về thang điểm 10 để tính ĐXTN.

Đối với học sinh giáo dục THPT, công thức tính ĐXTN là:

ĐXTN = (Điểm Toán x 2 + Điểm Ngữ văn + Điểm Ngoại ngữ + Điểm bài thi tổ hợp) / 5

Đối với học viên GDTX, công thức tính ĐXTN là

ĐXTN = (Điểm Toán + Điểm Ngữ văn + Điểm bài thi tổ hợp) / 3

Điểm xét tốt nghiệp THPT (ĐXTN) sẽ được làm tròn đến hai chữ số thập phân, thông qua việc sử dụng phần mềm máy tính tự động.

Mỗi môn cần bao nhiêu điểm để đỗ tốt nghiệp
Cách tính điểm đỗ tốt nghiệp THPT

Vì vậy, điểm xét tốt nghiệp THPT được tính bằng cách kết hợp các điểm từ các bài thi mà thí sinh dự thi để xét công nhận tốt nghiệp. Công thức tính điểm xét tốt nghiệp sẽ tuân theo quy định cụ thể và điểm được làm tròn đến hai chữ số thập phân để đảm bảo tính chính xác.

Quy tắc làm tròn điểm thi tốt nghiệp cấp ba

Quy tắc làm tròn điểm thi tốt nghiệp được quy định cụ thể như sau:

Làm tròn điểm bài thi tự luận

Bài thi tự luận trong kỳ thi tốt nghiệp THPT được chấm theo thang điểm 10. Điểm lẻ của tổng điểm toàn bài sẽ được làm tròn đến 2 chữ số thập phân. Mỗi bài thi tự luận sẽ được chấm bởi hai cán bộ chấm thi thuộc hai Tổ Chấm thi khác nhau, theo hướng dẫn và đáp án được cung cấp bởi Bộ Giáo dục.

Làm tròn điểm bài thi trắc nghiệm

Bài thi trắc nghiệm sẽ được làm tròn đến 2 chữ số thập phân cho từng bài thi và từng môn thi thành phần của bài thi tổ hợp. Tổ chấm trắc nghiệm sẽ sử dụng mã bài thi và môn thi được quy định bởi Bộ Giáo dục.

Làm tròn kết quả phúc khảo

Nếu kết quả chấm của hai trong ba cán bộ chấm thi chấm phúc khảo giống nhau, thì điểm giống nhau đó sẽ được lấy làm điểm phúc khảo.

Quy tắc làm tròn điểm tốt nghiệp cấp ba
Quy tắc làm tròn kết quả phúc khảo

Nếu kết quả chấm của cả ba cán bộ chấm thi chấm phúc khảo khác nhau, Trưởng ban Phúc khảo bài thi tự luận sẽ lấy điểm trung bình cộng của ba lần chấm, sau đó làm tròn đến 2 chữ số thập phân làm điểm phúc khảo, và ký tên xác nhận.

4.98 điểm có đỗ tốt nghiệp không?

Quy chế tính điểm tốt nghiệp quy định rằng điểm trung bình sẽ được làm tròn đến chữ số thập phân thứ 2. Ví dụ, nếu điểm xét tốt nghiệp là 4.977, nó sẽ được làm tròn lên thành 4.98 điểm. Tuy nhiên, nếu điểm xét tốt nghiệp là 5.574, nó sẽ chỉ được làm tròn thành 5.57 điểm.

Trong trường hợp câu hỏi có số điểm 4.98, chúng ta cần xem xét xem liệu điểm này có đủ để đậu tốt nghiệp hay không. Vì điểm tốt nghiệp chỉ được làm tròn đến chữ số thập phân thứ 2, số điểm 4.98 đã lấy đến số thập phân thứ 2 và không được làm tròn thành 5.0 điểm. Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, chỉ có điểm từ 5.0 trở lên mới đủ điều kiện để đậu tốt nghiệp.

Do đó, kết luận là thí sinh có số điểm 4.98 không đậu tốt nghiệp.

Làm sao để đậu tốt nghiệp THPT?

Để đậu tốt nghiệp THPT (Trung học phổ thông), các thí sinh cần tuân thủ một số quy định và hoàn thành các yêu cầu sau đây:

+ Hoàn thành tất cả các môn học và đạt điểm đủ yêu cầu: Bạn cần hoàn thành tất cả các môn học trong chương trình học THPT và đạt điểm đủ yêu cầu để được tính là đã qua môn. Điểm đạt yêu cầu có thể khác nhau tùy theo quy định của từng trường và quy chế tuyển sinh của từng năm học.

+ Hoàn thành và đạt yêu cầu các kỳ thi quốc gia: Trong hệ thống giáo dục ở một số quốc gia, học sinh cần tham gia các kỳ thi quốc gia như kỳ thi tốt nghiệp THPT (kỳ thi THPT quốc gia) hoặc tương tự. Bạn cần tham gia và đạt kết quả tốt trong các kỳ thi này theo quy định.

+ Đủ số giờ học và tham gia các hoạt động ngoại khóa: Bạn cần đảm bảo đã hoàn thành đủ số giờ học của từng môn và tham gia đủ các hoạt động ngoại khóa được quy định, như giờ học, bài giảng, thực hành và các hoạt động tương tự.

+ Tuân thủ quy chế tuyển sinh và các quy định khác: Bạn cần tuân thủ quy chế tuyển sinh và các quy định khác của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc cơ quan có thẩm quyền tại quốc gia của bạn. Điều này bao gồm việc tuân thủ các quy định về kỳ thi, thời gian nộp hồ sơ, các giấy tờ cần thiết và các quy định khác liên quan đến tốt nghiệp THPT.

Ngoài những yêu cầu trên, hãy lưu ý rằng việc đậu tốt nghiệp THPT còn phụ thuộc vào nỗ lực học tập của bạn và sự chuẩn bị cho các kỳ thi. Hãy tham gia các buổi ôn tập, làm bài tập, chuẩn bị tốt trước kỳ thi và hãy hỏi thầy cô giáo hoặc nhận sự hỗ trợ từ người thân, bạn bè để cải thiện kết quả học tập của mình.

Trên đây là chi tiết các thông tin để giải đáp thắc mắc mỗi môn cần bao nhiêu điểm để đỗ tốt nghiệp mà DapAnChuan.com đã tổng hợp và chia sẻ với mọi người. Hy vọng với những thông tin trên thì mọi người có thể rõ hơn về điều kiện xét tốt nghiệp và các quy định về làm tròn điểm tốt nghiệp THPT.

Viết một bình luận