Bao nhiêu điểm thi qua môn ở đại học, cao đẳng. Cách tính điểm trung bình môn 2023

Trong quá trình học tập ở đại học hoặc cao đẳng, việc vượt qua các môn học là điều vô cùng quan trọng để đạt được mục tiêu tốt nghiệp. Vậy bao nhiêu điểm thi qua môn ở đại học, cao đẳng? Đây là một câu hỏi được rất nhiều sinh viên quan tâm và đặt ra hàng năm. Trong bài viết của Dapanchuan.com, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cách tính điểm trung bình môn đại học để trả lời thắc mắc này.

Tại sao cần tính điểm trung bình môn đại học, cao đẳng?

Tính điểm trung bình môn là một phương pháp đánh giá kết quả học tập của sinh viên trong một môn học nhất định tại trường đại học, cao đẳng. Việc tính điểm trung bình môn giúp đánh giá khả năng hiểu và ứng dụng kiến thức của sinh viên trong môn học đó.

Các lý do chính để tính điểm trung bình môn đại học, cao đẳng gồm:

 • Đánh giá kết quả học tập của sinh viên: Tính điểm trung bình môn giúp đánh giá kết quả học tập của sinh viên trong một môn học nhất định, từ đó giúp xác định khả năng và tiềm năng của sinh viên.
 • Quyết định việc tốt nghiệp: Điểm trung bình môn là một trong những yếu tố quan trọng quyết định việc sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp hay không.
 • Xác định học bổng: Điểm trung bình môn cũng được sử dụng để xác định việc cấp học bổng cho sinh viên có thành tích học tập tốt.
 • Giúp sinh viên cải thiện kết quả học tập: Sinh viên có thể sử dụng điểm trung bình môn để tự đánh giá kết quả học tập của mình và đưa ra các biện pháp cải thiện.

Vì vậy, tính điểm trung bình môn đại học, cao đẳng rất cần thiết để đánh giá kết quả học tập của sinh viên, từ đó giúp cải thiện chất lượng giáo dục và đảm bảo chất lượng đào tạo cho sinh viên.

Bao nhiêu điểm thi qua môn ở đại học, cao đẳng?

Số điểm cần thi để qua một môn học ở đại học, cao đẳng có thể khác nhau tùy thuộc vào từng trường và từng môn học cụ thể. Thông thường, các trường đại học và cao đẳng sẽ có các quy định và tiêu chuẩn chung để đánh giá kết quả học tập của sinh viên, đó là:

 • Điểm số trung bình tối thiểu: Sinh viên phải đạt được điểm số trung bình tối thiểu (thường là 5 điểm trở lên trên thang điểm 10) để qua môn.
 • Điểm số tối thiểu của các phần trong môn học: Các phần trong môn học (ví dụ như bài kiểm tra, bài tập, đồ án, thuyết trình,…) cũng có thể yêu cầu một điểm số tối thiểu để đạt qua phần đó.
 • Tổng số điểm tối thiểu: Một số trường yêu cầu sinh viên đạt được một tổng số điểm tối thiểu (tích hợp các phần trong môn học) để qua môn.
 • Quy định đặc biệt: Ngoài những quy định chung trên, các trường còn có thể áp dụng các quy định đặc biệt khác như quy định về sự tham gia lớp học, quy định về việc nộp bài đúng thời hạn,..

Tóm lại, điểm thi qua môn ở đại học, cao đẳng có thể khác nhau tùy theo từng trường và môn học cụ thể. Tuy nhiên, đa số các trường sẽ yêu cầu sinh viên đạt được một điểm trung bình tối thiểu và đủ các yêu cầu khác để qua môn.

bao nhiêu điểm thi qua môn ở đại học
Bao nhiêu điểm thi qua môn ở đại học, cao đẳng?

Cách tính điểm trung bình môn đại học, cao đẳng

Để biết bao nhiêu điểm thi qua môn ở đại học,cao đẳng, các bạn sinh viên cần nắm 2 cách tính điểm trung bình môn đại học như sau:

Cách tính điểm trung bình của học phần

Cách tính điểm trung bình môn (học phần) ở đại học phụ thuộc vào cách tính điểm của từng trường. Tuy nhiên, thông thường, điểm trung bình môn sẽ được tính dựa trên trọng số của các phần trong môn học, bao gồm các bài kiểm tra, bài tập, thuyết trình, đồ án,.. Vì vậy, để tính điểm trung bình môn, các bước thường được thực hiện như sau:

– Bước 1: Tính điểm số của từng phần trong môn học

Điểm số của từng phần được tính theo quy định của giảng viên hoặc trường, thường là trên thang điểm 10.

– Bước 2: Tính trọng số của các phần trong môn học

Mỗi phần trong môn học sẽ có một trọng số nhất định, giá trị của trọng số này được quy định bởi giảng viên hoặc trường. Trọng số của các phần có thể được tính bằng tỷ lệ phần trăm hoặc bằng giá trị điểm số.

– Bước 3: Tính điểm trung bình môn

Sau khi tính được điểm số và trọng số của từng phần, điểm trung bình môn sẽ được tính bằng tổng điểm số của các phần nhân với trọng số tương ứng, chia cho tổng trọng số của các phần đó. Công thức tính điểm trung bình môn như sau:

Điểm trung bình môn = (Điểm số phần 1 x Trọng số phần 1 + Điểm số phần 2 x Trọng số phần 2 + … + Điểm số phần n x Trọng số phần n) / Tổng trọng số của các phần

Ví dụ:

Môn học có 3 phần: bài tập (trọng số 30%), bài kiểm tra (trọng số 40%), đồ án (trọng số 30%)
Điểm số của từng phần lần lượt là: bài tập = 8.5, bài kiểm tra = 7.0, đồ án = 9.5
Điểm trung bình môn sẽ được tính như sau:
Điểm trung bình môn = (8.5 x 0.3 + 7.0 x 0.4 + 9.5 x 0.3) / (0.3 + 0.4 + 0.3) = 8.0

Vậy, điểm trung bình môn của môn học này là 8.0 trên thang điểm 10.

Cách tính điểm trung bình tích lũy theo hệ 4

Điểm trung bình tích lũy (GPA – Grade Point Average) của sinh viên đại học thường được tính dựa trên tổng số tín chỉ đã học và điểm số tương ứng với mỗi môn học.

Công thức tính điểm trung bình tích lũy như sau:

GPA = (Tổng số tín chỉ đã học x Điểm số tương ứng) / Tổng số tín chỉ đã tính điểm

Trong đó, Điểm số tương ứng với mỗi môn học thường được quy định theo hệ số điểm của trường. Ví dụ, một số trường sử dụng hệ số điểm 4.0, trong đó các điểm số tương ứng là: A+ = 4.0, A = 3.7, A- = 3.3, B+ = 3.0, B = 2.7, B- = 2.3, C+ = 2.0, C = 1.7, C- = 1.3, D+ = 1.0, D = 0.7, D- = 0.3 và F = 0.

Ví dụ:

 • Sinh viên A đã học 5 môn học, mỗi môn học có số tín chỉ là 3, điểm số lần lượt là A, B+, A-, B và C+
 • Điểm số tương ứng với các điểm A, B+, A-, B và C+ theo hệ số điểm 4.0 lần lượt là: 3.7, 3.3, 2.7, 2.3 và 2.0
 • Tổng số tín chỉ đã học là: 5 x 3 = 15
 • Tổng số tín chỉ đã tính điểm là: 3 + 3 + 3 + 3 + 3 = 15
 • GPA của sinh viên A được tính như sau: GPA = (15 x 3.7 + 3 x 3.3 + 3 x 2.7 + 3 x 2.3 + 3 x 2.0) / 15 = 3.0

Vậy, GPA của sinh viên A là 3.0 trên thang điểm 4.0.

Lưu ý khi tính điểm trung bình môn đại học, cao đẳng

Khi tính điểm trung bình môn đại học, cao đẳng, có một số điều mà mọi người cần lưu ý để đảm bảo tính toán chính xác và đúng quy định của trường:

 • Hệ thống học phần của trường: Mỗi trường có hệ thống học phần và quy định tính điểm khác nhau, vì vậy bạn cần phải xem kỹ quy định của trường để tính điểm chính xác.
 • Trọng số tín chỉ: Mỗi môn học có một số tín chỉ khác nhau, vì vậy bạn cần phải tính toán trọng số tín chỉ để tính điểm trung bình môn.
 • Điểm số: Điểm số của mỗi môn học được quy định bởi trường, ví dụ như hệ thống điểm số 10 hoặc điểm chữ A, B, C, D, F. Bạn cần phải biết rõ hệ thống điểm số của trường để tính toán đúng.
 • Các môn học bắt buộc và tự chọn: Trường thường có các môn học bắt buộc và tự chọn, vì vậy bạn cần phải tính điểm trung bình môn cho cả các môn học bắt buộc và tự chọn.
 • Điểm rèn luyện: Ngoài điểm trung bình môn, trường còn tính điểm rèn luyện để đánh giá hoạt động học tập và hoạt động ngoại khóa của sinh viên. Điểm rèn luyện có thể ảnh hưởng đến kết quả học tập của bạn.
 • Thời gian tính điểm: Tùy theo quy định của trường, thời gian tính điểm trung bình môn có thể khác nhau. Ví dụ, một số trường tính điểm trung bình môn theo kỳ học, trong khi đó một số trường tính theo toàn khóa học.
 • Việc tính điểm trung bình môn chỉ là một phần của việc đánh giá hoạt động học tập của sinh viên. Để đạt thành tích học tập tốt, bạn cần phải chăm chỉ học tập và tham gia hoạt động rèn luyện khác.

Tổng kết lại, việc vượt qua các môn học là một yếu tố quan trọng trong quá trình học tập ở đại học hoặc cao đẳng. Tuy nhiên, điểm số để qua môn không chỉ đơn thuần là một con số mà còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác như khó dễ của môn học, số tín chỉ và yêu cầu của trường đối với từng môn học. Hy vọng qua bài viết trên, các bạn sinh viên đã nắm rõ câu trả lời cho câu hỏi: Bao nhiêu điểm thi qua môn ở đại học, cao đẳng?

Viết một bình luận