Oxit là gì, tính chất hóa học của oxit ?

Oxit là gì, tính chất hóa học của oxit ? đây là những thắc mắc của các bạn học sinh khi vừa làm quen với bộ môn hóa học khó nhằn này. Với vài viết lần này chúng tôi sẽ giúp các bạn hiểu hơn về oxit cũng như là tính chát hóa học của chúng nhé.

Oxit là gì?

Phân tích định nghĩa về oxit chúng ta có 3 ý sau đây:

Oxit là một hợp chất hóa học.

Oxit là một hợp chất có chứa 2 nguyên tố.

Oxit là một hợp chất có chứa một nguyên tố oxi.

Như vậy, định nghĩa của Oxit rất dễ bạn chỉ cần nhớ rằng Oxit là một hợp chất được cấu tạo từ 2 nguyên tố mà ở bên trong đó có một nguyên tố bắt buộc phải là oxi.

Ví dụ: Các hợp chất Oxit như: CuO, Na2O, FeO, SO2, CO2,…

Công thức của Oxit

Công thức chung của Oxit là: MxOy

Trong đó: Gồm có kí hiệu hóa học của oxi O kèm theo chỉ số y và kí hiệu hóa học của nguyên tố M (có hóa trị n) kèm theo chỉ số x theo đúng quy tắc về hóa trị: II.y = n.x

Cách phân loại Oxit

Oxit được chia thành 2 loại chính là oxit axit và oxit bazơ. Trong đó:

Oxit axit: thường là oxit của phi kim và tương ứng với một axit

ví dụ:

CO2: axit tương ứng là axit cacbonic H2CO3

SO2: axit tương ứng là axit sunfuric H2SO4

P2O5: axit tương ứng là axit phophoric H3PO4

Oxit bazo: là oxi của kim loại và tương ứng với một bazo

ví dụ:

CaO: bazo tương ứng là canxi hidroxit Ca(OH)2

CuO: bazo tương ứng là đồng hidroxit Cu(OH)2

Fe2O3: bazo tương ứng là Fe(OH)3

Tính chất hóa học của oxit ?

Oxit tác dụng với nước

Công thức chung: Oxit bazơ + nước → Bazơ tương ứng

Một số oxit bazơ tác dụng với nước ở nhiệt độ thường là : Na2O; CaO; K2O; BaO, …tạo ra bazơ tan ( kiềm) tương ứng là: NaOH, Ca(OH)2 , KOH, Ba(OH)2 , …

VD:

Na2O + H2O → NaOH

CaO + H2O → Ca(OH)2

BaO + H2O → Ba(OH)2

Chú ý: Một số oxit không phản ứng với nước: Na2O, K2O, CaO, BaO, Li2O, Rb2O, Cs2O, SrO.

Oxit tác dụng với axit

Công thức chung: Oxit bazơ + oxit axit → muối

Một số oxit bazơ (CaO, BaO, Na2O, K2O,…) tác dụng với oxit axit tạo thành muối.

VD:

Na2O + CO2 → Na2CO3

CaO + CO2 → CaCO3

BaO + CO2 → BaCO3

Hi vọng với bài viết Oxit là gì, tính chất hóa học của oxit ? đã cho bạn cái nhìn tổng quát nhất về loại hóa chất này nhé. Từ đó rút ra cho mình nhưng bài học trong tương lai.

Viết một bình luận