BaCl2, Ca(OH)2, Kcl, methanol làm quỳ tím chuyển màu gì ?

BaCl2, Ca(OH)2, Kcl, methanol làm quỳ tím chuyển màu gì? đó là câu hỏi của khá nhiều bạn học sinh khi học môn hóa. Với bài viết ngày hôm nay chúng tôi sẽ giúp bạn giải đáp hết những thắc mắc của các bạn học sinh về các chất BaCl2, Ca(OH)2, Kcl, methanol làm biến đổi màu giấy quỳ như thế nào nhé.

BaCl2, Ca(OH)2, Kcl, methanol làm quỳ tím chuyển màu gì?

Chúng ta có các chất lần lượt là BaCl2, Ca(OH)2, Kcl, methanol. Vậy thì các cchaats này sẽ biến đổi màu giấy quỳ như thế nào?

Cách tiến hành:

Cho các dung dịch lần lượt vào từng miếng giấy quỳ tím tương ứng sau đó đợi khoảng 3-4 giây thì sẽ thấy các hiện tượng lần lượt như sau.

BaCl2 quỳ tím chuyển màu gì?

Khi nhúng quỳ tím vào trong dung dịch BaCl2 thì giấy quỳ sẽ không chuyển màu.

Ca(OH)2 làm quỳ tím chuyển màu gì?

Dung dịch Canxi hiđroxit: Ca(OH)2 có những tính chất của một bazơ tan. Vì thế Ca(OH)2 làm đổi màu qùy tím thành xanh.

Kcl làm quỳ tím chuyển màu gì?

Khi nhúng quỳ tím vào trong dung dịch KCl thì giấy quỳ sẽ không chuyển màu.

Methanol làm quỳ tím chuyển màu gì?

Metanol (CH3OH) và etanol (C2H5OH) không làm quỳ tím chuyển màu.

Hi vọng với bài viết BaCl2, Ca(OH)2, Kcl, methanol làm quỳ tím chuyển màu gì ? đã giúp bạn hiểu thêm về tính chất hóa học của các loại hóa chất trên nhé

Viết một bình luận