C6H5OH + HCl = C6H5Cl + H2O Hiện tượng, cân bằng phương trình

Trong hóa học, phản ứng giữa phenol (C6H5OH) và axit clohidric (HCl) là một trong những phản ứng quan trọng. Khi hai chất này phản ứng với nhau, sản phẩm tạo thành là clophenol (C6H5Cl) và nước (H2O). Trong bài viết này, Dapanchuan.com sẽ giúp mọi người tìm hiểu sâu hơn về phản ứng này, cách cân bằng phương trình phản ứng và giải thích hiện tượng xảy ra trong phản ứng.

C6H5OH + HCl là gì?

Phenol (C6H5OH) và axit clohidric (HCl) phản ứng để tạo thành phenol hydroclorua (C6H5OH.HCl) theo phương trình hóa học sau:

C6H5OH + HCl -> C6H5Cl + H2O

Phản ứng này là một phản ứng trao đổi axit-bazơ, trong đó nhóm hydroxyl (-OH) trong phân tử phenol hoạt động như một bazơ và tác động với axit clohidric để tạo thành muối và nước.

C6H5OH + HCl
C6H5OH + HCl là gì?

Tính chất hóa học của HCl

Trước khi tìm hiểu sâu về phản ứng C6H5OH + HCl thì chúng ta có thể tìm hiểu qua về tính chất hóa học của HCl. Axit clohidric (HCl) là một chất khí không màu, không mùi, có tính ăn mòn mạnh. Dưới đây là một số tính chất hóa học của HCl:

 • Tính axit: HCl là một axit mạnh và có khả năng tác động vào các chất kiềm để tạo ra muối và nước.
 • Tính oxy hóa: HCl không có khả năng oxy hóa nhưng nó có thể tham gia vào các phản ứng oxy hóa khác nhau.
 • Tính khử: HCl có thể tham gia vào các phản ứng khử để tạo ra hiđrô và ion clo.
 • Tính phản ứng với kim loại: HCl có khả năng tác động ăn mòn và phân huỷ các kim loại, tạo ra muối clo tương ứng.
 • Tính phản ứng với amine: HCl có thể tác động với các hợp chất amine để tạo ra muối amoni.
 • Tính phản ứng với hợp chất hữu cơ: HCl có thể tác động với các hợp chất hữu cơ để tạo ra các muối clo tương ứng.

Tóm lại, HCl là một chất có tính axit mạnh và có thể tham gia vào nhiều loại phản ứng hóa học khác nhau. Do tính ăn mòn mạnh của nó, HCl cần được xử lý và sử dụng cẩn thận.

Cân bằng phương trình phản ứng C6H5OH + HCl

Ta có phương trình phản ứng là:

C6H5OH + HCl → C6H5Cl + H2O

Trong đó, phenol (C6H5OH) phản ứng với axit clohidric (HCl) để tạo ra clo benzen (C6H5Cl) và nước (H2O).

Phương trình trên đã được cân bằng về số nguyên tử của các nguyên tố và về điện tích.

Điều kiện để xảy ra phản ứng C6H5OH + HCl

Phản ứng giữa phenol (C6H5OH) và axit clohidric (HCl) xảy ra khi có sự hiện diện của những điều kiện sau:

 • Phản ứng diễn ra ở nhiệt độ phù hợp: Phản ứng C6H5OH + HCl yêu cầu nhiệt độ trung bình để có thể xảy ra hiệu quả. Thông thường, nhiệt độ cho phản ứng này nằm trong khoảng từ 20-60 độ C.
 • Phản ứng xảy ra trong môi trường axit: Axit clohidric (HCl) là một axit mạnh, do đó để tăng tốc độ phản ứng, thường cần thêm một lượng nhỏ axit clohidric để tạo môi trường axit.
 • Cân bằng phản ứng: Cân bằng phản ứng là điều kiện cần thiết để phản ứng diễn ra. Trong phản ứng này, C6H5OH phản ứng với HCl để tạo ra C6H5Cl và H2O, vì vậy cần cân bằng số nguyên tử của các nguyên tố và điện tích để phản ứng xảy ra.

Tóm lại, để phản ứng C6H5OH + HCl xảy ra, cần có nhiệt độ phù hợp, môi trường axit và cân bằng phản ứng.

Giải thích hiện tượng của phản ứng C6H5OH + HCl

Phản ứng C6H5OH + HCl là phản ứng giữa phenol (C6H5OH) và axit clohidric (HCl) để tạo thành clo benzen (C6H5Cl) và nước (H2O). Phản ứng này có thể được giải thích bằng cách mô tả các quá trình diễn ra như sau:

 • Tính axit của HCl: Axit clohidric (HCl) là một axit mạnh và có khả năng tác động vào các chất kiềm để tạo ra muối và nước.
 • Phản ứng giữa phenol và axit clohidric: Khi phenol (C6H5OH) được đưa vào axit clohidric (HCl), các nhóm hydroxyl (-OH) của phenol bị thay thế bởi ion clo (-Cl) của axit clohidric để tạo ra clo benzen (C6H5Cl) và nước (H2O).

Phản ứng trên cho thấy một quá trình thế chức, trong đó các nhóm hydroxyl (-OH) của phenol bị thay thế bởi ion clo (-Cl) của axit clohidric. Điều này xảy ra vì ion clo (-Cl) là một chất có tính điện âm cao hơn so với nhóm hydroxyl (-OH) trong phenol, do đó ion clo (-Cl) có khả năng thay thế được nhóm hydroxyl (-OH). Kết quả là, phản ứng giữa C6H5OH và HCl tạo ra C6H5Cl và H2O.

Tóm lại, phản ứng C6H5OH + HCl là một phản ứng thế chức, trong đó các nhóm hydroxyl (-OH) của phenol bị thay thế bởi ion clo (-Cl) của axit clohidric để tạo ra clo benzen (C6H5Cl) và nước (H2O).

Bài tập vận dụng liên quan đến phản ứng C6H5OH + HCl

Dưới đây là một số bài tập vận dụng liên quan đến phản ứng C6H5OH + HCl:

1. Tính khối lượng clo benzen (C6H5Cl) tạo thành khi cho 25g phenol phản ứng với đủ lượng axit clohidric (HCl).
Giải:

Phản ứng phân tích:

C6H5OH + HCl → C6H5Cl + H2O

Theo đó, số mol của phenol (C6H5OH) và HCl phải bằng nhau. Ta có:

Molar mass C6H5OH = 94 g/mol
Molar mass HCl = 36.5 g/mol

n(C6H5OH) = m(C6H5OH)/M(C6H5OH) = 25/94 = 0.266 mol

Theo phản ứng, số mol của HCl bằng số mol của C6H5OH, do đó:

n(HCl) = 0.266 mol

Khối lượng của HCl cần dùng:

m(HCl) = n(HCl) x M(HCl) = 0.266 x 36.5 = 9.709 g

Sau phản ứng, số mol của C6H5Cl cũng bằng số mol ban đầu của C6H5OH và HCl, vì vậy:

n(C6H5Cl) = n(C6H5OH) = 0.266 mol

Khối lượng của C6H5Cl tạo thành:

m(C6H5Cl) = n(C6H5Cl) x M(C6H5Cl) = 0.266 x 112.5 = 29.925 g

Vậy, khối lượng của C6H5Cl tạo thành khi cho 25g phenol phản ứng với đủ lượng HCl là 29.925 g.

2. Cho biết số mol của H2O tạo thành khi cho 50g phenol phản ứng với đủ lượng axit clohidric (HCl).

Giải:

Phản ứng phân tích:

C6H5OH + HCl → C6H5Cl + H2O

Theo đó, số mol của phenol (C6H5OH) và HCl phải bằng nhau. Ta có:

Molar mass C6H5OH = 94 g/mol
Molar mass HCl = 36.5 g/mol

n(C6H5OH) = m(C6H5OH)/M(C6H5OH) = 50/94 = 0.532 mol

Theo phản ứng, số mol của HCl bằng số mol của C6H5OH, do đó:

n(HCl) = 0.532 mol

Sau phản ứng, số mol của H2O tạo thành bằng số mol ban đầu của HCl, vì vậy:

n(H2O) = n(HCl) = 0.532 mol

Vậy, số mol của H2O tạo thành khi cho 50g phenol phản ứng với đủ lượng HCl là 0.532 mol.

Qua bài viết này, chúng ta đã tìm hiểu rõ về phản ứng C6H5OH + HCl. Mọi người có lẽ đã biết cách cân bằng phương trình phản ứng này và các hiện tượng xảy ra trong quá trình phản ứng. Hơn nữa, chúng ta có thể vận dụng kiến thức của phản ứng này vào thực tế thông qua các bài tập vận dụng liên quan.

Viết một bình luận