Kim loại không tác dụng với HNO3 đặc nguội, nóng, loãng? Giải thích vì sao?

Trong hóa học, axit nitric đặc nguội được biết đến là một chất hóa học rất mạnh và độc, có thể tác động đến hầu hết các loại kim loại. Tuy nhiên, có một số loại kim loại không bị tác động bởi axit nitric đặc nguội, hay nói cách khác, chúng không tan trong axit này. Hãy cùng Đáp Án Chuẩn tìm hiểu xem Kim loại không tác dụng với HNO3 đặc nguội là gì ở bài viết dưới đây.

HNO3 là gì

HNO3 là công thức viết tắt của Axit Nitric, một loại axit mạnh và không màu được sử dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp, hóa học, sinh học và y tế. Axit Nitric được tạo ra bằng cách cho khí nitơ và khí oxi tác động lên nhau trong một bình rea cùng với quá trình oxi hóa những chất hữu cơ, hay bằng cách đun nóng các muối nitrat. Axit Nitric được sử dụng để sản xuất các hợp chất hữu cơ và vô cơ, thuốc nổ, chất tẩy rửa, chất bảo quản thực phẩm, dung môi và chất oxy hóa trong phòng thí nghiệm.

Tính chất của HNO3

Dưới đây là một số tính chất của Axit Nitric (HNO3):

 • Là axit mạnh: HNO3 là một trong những axit mạnh nhất và có tính axit cao. Nó có khả năng phản ứng mạnh với các chất lưỡng tính khác để tạo ra muối nitrat.
 • Có tính oxi hóa mạnh: HNO3 là chất oxi hóa mạnh và có thể oxy hóa các chất khác, giải phóng khí nitơ oxit trong quá trình phản ứng.
 • Dễ phân hủy: HNO3 rất dễ phân hủy thành khí nitơ oxit và nước trong điều kiện nhiệt độ cao.
 • Tính ăn mòn: HNO3 có tính ăn mòn cao, có khả năng phá hủy các chất vô cơ và hữu cơ.
 • Tác dụng với kim loại: HNO3 tác dụng mạnh với các kim loại, phá hủy bề mặt kim loại, tạo ra các muối nitrat và khí nitơ oxit.
 • Tác dụng với chất hữu cơ: HNO3 có khả năng tác động và phá hủy các chất hữu cơ như đường, xenluloza, protein, axit amin.
 • Có tính khử: Trong một số điều kiện nhất định, HNO3 cũng có khả năng khử các chất khác.

Tóm lại, HNO3 là một chất có tính chất mạnh mẽ, đặc biệt là tính oxi hóa và tính axit cao, có ảnh hưởng lớn trong các lĩnh vực như công nghiệp, hóa học, sinh học và y tế.

Kim loại không tác dụng với HNO3 đặc nguội

Không có kim loại nào hoàn toàn không tác dụng với HNO3 đặc nguội. Tuy nhiên, có một số kim loại nhất định có thể tạo ra một lớp phim oxide bảo vệ bên ngoài bề mặt khi tác động của HNO3 đặc nguội trên chúng, giúp bảo vệ chúng khỏi sự ăn mòn và phá hủy.

Nhôm (Al) không tác dụng với HNO3 đặc nguội

Nhôm (Al) là một kim loại khá ổn định với HNO3 đặc nguội, và có thể coi như không tác dụng với HNO3 đặc nguội trong một số điều kiện nhất định.

Nhôm có khả năng tạo ra một lớp oxide bảo vệ bề mặt khi tiếp xúc với không khí, và lớp phim này rất bền và giúp bảo vệ nhôm khỏi sự ăn mòn của axit nitric. Lớp phim oxide bảo vệ này được hình thành bởi quá trình oxy hóa của nhôm, tạo ra một lớp oxide Al2O3 bảo vệ bề mặt kim loại.

kim loại không tác dụng với hno3 đặc nguội
kim loại không tác dụng với hno3 đặc nguội

Tuy nhiên, nếu HNO3 đặc nguội được đun nóng, nó có thể phá hủy lớp phim oxide bảo vệ này và tiếp tục tác động đến bề mặt nhôm, gây ra sự ăn mòn và phá hủy kim loại. Vì vậy, nhôm cũng không hoàn toàn không tác dụng với HNO3 đặc nguội, nhưng với điều kiện bình thường, nhôm có khả năng chịu được tác động của axit nitric đặc nguội.

HNO3 đặc nguội không tác dụng với kim loại Bạc (Ag)

Bạc (Ag) là một kim loại có tính chất hóa học tương đối ổn định và có khả năng tương tác với HNO3 đặc nguội một cách chậm chạp. Tuy nhiên, bạc có khả năng tạo ra một lớp oxit bảo vệ trên bề mặt kim loại khi tiếp xúc với không khí, giúp bảo vệ bề mặt của nó khỏi sự tác động của HNO3 đặc nguội.

Khi tiếp xúc với HNO3 đặc nguội, bạc có thể phản ứng để tạo ra NO2 và H2O, nhưng phản ứng này xảy ra chậm và lớp oxit bảo vệ giúp bảo vệ bề mặt của bạc khỏi sự ăn mòn và phá hủy bởi HNO3 đặc nguội.

Tuy nhiên, nếu HNO3 đặc nguội được đun nóng, nó có thể phá hủy lớp oxit bảo vệ trên bề mặt bạc và tiếp tục tác động đến kim loại, gây ra sự ăn mòn và phá hủy bạc.

Tóm lại, bạc có khả năng tương tác với HNO3 đặc nguội, nhưng lớp oxit bảo vệ trên bề mặt kim loại giúp bảo vệ nó khỏi sự ăn mòn và phá hủy, và chỉ khi được đun nóng thì HNO3 đặc nguội mới có thể tác động mạnh đến bạc.

Vàng (Au) không tác dụng với HNO3 đặc nguội 

Vàng (Au) là một kim loại rất ổn định và không bị tác động bởi hầu hết các chất hóa học, bao gồm cả HNO3 đặc nguội. Tính chất hóa học ổn định này của vàng là do nó có cấu trúc tinh thể đặc biệt và các liên kết kim loại mạnh giữa các nguyên tử và phân tử vàng.

Khi tiếp xúc với HNO3 đặc nguội, vàng không phản ứng và không bị ăn mòn, bởi vì HNO3 không có tác dụng với các nguyên tử và phân tử vàng. Tuy nhiên, nếu HNO3 đặc nguội được đun nóng đến nhiệt độ cao, nó có thể phá hủy cấu trúc tinh thể của vàng và gây ra sự phân hủy của kim loại.

Tóm lại, vàng là một kim loại rất ổn định và không bị tác động bởi HNO3 đặc nguội. Tính chất ổn định này là do cấu trúc tinh thể đặc biệt của vàng và các liên kết kim loại mạnh giữa các nguyên tử và phân tử vàng.

HNO3 đặc nguội không tác dụng với kim loại Plat (Pt)

Platinum (Pt) là một kim loại có tính chất hóa học rất ổn định và không bị tác động bởi hầu hết các chất hóa học, bao gồm cả HNO3 đặc nguội. Tính chất hóa học ổn định này của platinum là do nó có cấu trúc tinh thể đặc biệt và các liên kết kim loại mạnh giữa các nguyên tử và phân tử platinum.

Khi tiếp xúc với HNO3 đặc nguội, platinum không phản ứng và không bị ăn mòn, bởi vì HNO3 không có tác dụng với các nguyên tử và phân tử platinum. Tuy nhiên, nếu HNO3 đặc nguội được đun nóng đến nhiệt độ cao, nó có thể phá hủy cấu trúc tinh thể của platinum và gây ra sự phân hủy của kim loại.

Tóm lại, platinum là một kim loại rất ổn định và không bị tác động bởi HNO3 đặc nguội. Tính chất ổn định này là do cấu trúc tinh thể đặc biệt của platinum và các liên kết kim loại mạnh giữa các nguyên tử và phân tử platinum.

Tính không tác dụng của kim loại với axit nitric đặc nguội

Các kim loại có tính không tác dụng với axit nitric đặc nguội là do tính ổn định của các phân tử kim loại và sự không tương tác của chúng với axit nitric. Một số kim loại có tính không tác dụng với axit nitric đặc nguội bao gồm vàng (Au), plat (Pt), iriđium (Ir), osmium (Os), và rhodium (Rh).

Axit nitric đặc nguội (HNO3) là một chất oxi hóa mạnh và có thể ăn mòn nhiều loại kim loại. Tuy nhiên, một số kim loại có khả năng tạo ra một lớp oxit hoặc lớp phủ bảo vệ trên bề mặt kim loại, ngăn chặn tác dụng của axit nitric đặc nguội.

Ví dụ, vàng có tính chất ổn định do các liên kết mạnh giữa các nguyên tử và phân tử vàng, và không tương tác với axit nitric đặc nguội. Tương tự, plat cũng có tính chất ổn định và không tương tác với axit nitric đặc nguội.

Các kim loại khác như bạc, đồng và kẽm, mặc dù không phải là kim loại không tác dụng hoàn toàn, nhưng cũng có khả năng tạo ra lớp oxit bảo vệ trên bề mặt, ngăn chặn tác dụng của axit nitric đặc nguội đến một mức độ nhất định.

Tóm lại, tính không tác dụng của kim loại với axit nitric đặc nguội phụ thuộc vào tính ổn định của các phân tử kim loại và khả năng tạo ra lớp oxit hoặc lớp phủ bảo vệ trên bề mặt kim loại, ngăn chặn tác dụng của axit nitric đặc nguội.

Kim loại không tác dụng với HNO3 nóng

Vàng (Au)

Thực tế, vàng (Au) không hoàn toàn không tác dụng với HNO3 nóng. Mặc dù vàng có khả năng tạo ra một lớp phủ bảo vệ trên bề mặt, ngăn chặn sự oxi hóa và ăn mòn từ HNO3 đặc nguội, nhưng nó có thể bị tác dụng bởi HNO3 nóng trong một số trường hợp.

Khi vàng được đặt trong HNO3 nóng, vàng có thể bị oxi hóa để tạo ra ion vàng (Au3+) và NO (nitơ oxit) trong phản ứng sau đây:

2 Au (s) + 6 HNO3 (aq) → 2 Au(NO3)3 (aq) + 4 H2O (l) + NO (g)

Trong điều kiện này, lớp phủ bảo vệ trên bề mặt vàng có thể bị phá hủy, cho phép HNO3 nóng tác dụng với vàng và gây ra sự mất màu của vàng hoặc thậm chí là phân huỷ hoàn toàn.

Vì vậy, mặc dù vàng có khả năng tạo ra lớp phủ bảo vệ trên bề mặt, ngăn chặn sự oxi hóa và ăn mòn từ HNO3 đặc nguội, nhưng nó cũng có thể bị tác dụng bởi HNO3 nóng trong một số trường hợp.

Platina (Pt)

Platinum (Pt) không bị tác dụng bởi axit nitric nóng (HNO3) do nó có khả năng tạo ra một lớp phủ bảo vệ trên bề mặt. Trong điều kiện thường, Pt có khả năng chống lại sự oxi hóa từ HNO3 đặc nguội và HNO3 loãng, do lớp phủ bảo vệ PtO2 (điôxit platina) hình thành trên bề mặt kim loại.

Khi Pt tương tác với HNO3 đặc nguội, điôxit platina bị hủy bỏ, tạo ra Pt(NO3)4 (tetrathionate platina) và NO2 (nitrit oxit) như sau:

Pt + 4 HNO3 → Pt(NO3)4 + 2 NO2 + 2 H2O

Tuy nhiên, trong trường hợp HNO3 nóng, PtO2 vẫn giữ được tính chất bảo vệ của nó, ngăn chặn Pt bị oxi hóa bởi HNO3. Vì vậy, platina không bị tác dụng bởi HNO3 nóng.

Iriđium (Ir)

Iridium (Ir) không bị tác dụng bởi axit nitric nóng (HNO3) do nó có khả năng tạo ra một lớp phủ bảo vệ trên bề mặt. Lớp phủ này là một oxit iridi (IrO2) được hình thành từ sự tương tác giữa Ir và O2 trong không khí. Oxid iridi là một vật liệu chịu được oxi hóa và ăn mòn mạnh từ các axit mạnh, bao gồm cả HNO3 đặc nguội.

Khi Ir tương tác với HNO3 đặc nguội, lớp phủ bảo vệ IrO2 được hủy bỏ, tạo ra muối nitrat iridi (Ir(NO3)6) và NO2 (nitrit oxit) như sau:

2 Ir + 12 HNO3 → 2 Ir(NO3)6 + 6 NO2 + 4 H2O

Tuy nhiên, trong trường hợp HNO3 nóng, lớp phủ bảo vệ của IrO2 giữ được tính chất của nó, ngăn chặn Ir bị oxi hóa bởi HNO3. Vì vậy, iridi không bị tác dụng bởi HNO3 nóng.

Osmium (Os)

Osmium (Os) là một kim loại chịu mài mòn và khá bền với nhiều loại hóa chất, bao gồm axit nitric (HNO3). Tuy nhiên, không phải tất cả các dạng của axit nitric đều không tác dụng với Osmium.

Khi Osmium được tiếp xúc với axit nitric nóng, phản ứng có thể xảy ra tùy thuộc vào nồng độ axit nitric và thời gian tiếp xúc. Nếu axit nitric được sử dụng ở nồng độ cao và trong thời gian dài, nó có thể làm cho bề mặt của Osmium bị ăn mòn và tạo thành các muối của Os(VI). Tuy nhiên, nếu axit nitric được sử dụng ở nồng độ thấp và trong thời gian ngắn, Osmium có thể không bị ảnh hưởng.

Vì vậy, mặc dù Osmium có khả năng chịu mài mòn tốt, nhưng vẫn cần phải cẩn thận khi tiếp xúc với axit nitric nóng, đặc biệt là ở nồng độ và thời gian tiếp xúc cao để tránh bị ảnh hưởng bởi phản ứng ăn mòn.

Rhodium (Rh)

Tương tự như Osmium, Rhodium (Rh) cũng là một kim loại chịu mài mòn tốt và khá bền với nhiều loại hóa chất, bao gồm axit nitric (HNO3). Tuy nhiên, cũng giống như Osmium, việc Rhodium có phản ứng với HNO3 nóng hay không phụ thuộc vào nồng độ của axit nitric và thời gian tiếp xúc.

Nếu Rhodium được tiếp xúc với HNO3 nóng ở nồng độ cao và trong thời gian dài, phản ứng có thể xảy ra và làm cho bề mặt của Rhodium bị ăn mòn và tạo thành các muối của Rh(VI). Tuy nhiên, nếu axit nitric được sử dụng ở nồng độ thấp và trong thời gian ngắn, Rhodium có thể không bị ảnh hưởng.

Do đó, nếu muốn tiếp xúc Rhodium với axit nitric, cần phải cẩn thận và kiểm soát nồng độ và thời gian tiếp xúc để tránh bị ảnh hưởng bởi phản ứng ăn mòn. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp, Rhodium thường được sử dụng trong các ứng dụng y tế và công nghiệp mà không cần tiếp xúc với axit nitric

Ruteni (Ru)        

Ruteni (Ru) là một kim loại chịu mài mòn tốt và có khả năng chịu được nhiều loại hóa chất, bao gồm axit nitric (HNO3). Tuy nhiên, như các kim loại khác, việc Ruteni có phản ứng với HNO3 nóng hay không phụ thuộc vào nồng độ của axit nitric và thời gian tiếp xúc.

Trong điều kiện thông thường, Ruteni không bị ảnh hưởng bởi HNO3 nóng với nồng độ thấp và trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, nếu Ruteni được tiếp xúc với axit nitric ở nồng độ cao và trong thời gian dài, phản ứng có thể xảy ra và làm cho bề mặt của Ruteni bị ăn mòn.

Trong nhiều trường hợp, Ruteni thường được sử dụng trong các ứng dụng y tế và công nghiệp mà không cần tiếp xúc với axit nitric. Tuy nhiên, nếu muốn tiếp xúc Ruteni với axit nitric, cần phải cẩn thận và kiểm soát nồng độ và thời gian tiếp xúc để tránh bị ảnh hưởng bởi phản ứng ăn mòn.

Tính không tác dụng của kim loại với axit nitric nóng

Sự tác dụng của kim loại với axit nitric nóng phụ thuộc vào tính chất hóa học của kim loại và nồng độ axit nitric.

Một số kim loại như vàng (Au), bạch kim (Ag), platina (Pt) và rhodium (Rh) có tính chất hóa học ổn định và không bị tác động nhiều bởi axit nitric nóng. Những kim loại này có thể được sử dụng trong nhiều ứng dụng y tế và công nghiệp mà không cần phải lo lắng về tác động của axit nitric.

Tuy nhiên, một số kim loại khác như đồng (Cu), sắt (Fe), kẽm (Zn) và nhôm (Al) có tính chất hóa học không ổn định và dễ bị tác động bởi axit nitric nóng. Trong môi trường axit nitric nóng, các kim loại này có thể bị oxi hóa và phản ứng để tạo ra các muối kim loại nitrat và axit nitric oxit. Việc này có thể làm giảm tính chất vật lý và hóa học của kim loại và gây ra hư hỏng trong các ứng dụng y tế và công nghiệp.

Tóm lại, tính không tác dụng của kim loại với axit nitric nóng phụ thuộc vào tính chất hóa học của kim loại và nồng độ axit nitric. Cần phải đánh giá cẩn thận để đảm bảo rằng kim loại được sử dụng không bị ảnh hưởng bởi axit nitric trong quá trình sử dụng.

Kim loại không tác dụng với HNO3 loãng

Hầu hết các kim loại đều có khả năng tương tác với axit nitric loãng (HNO3) vì axit nitric là một axit oxy hóa mạnh và có khả năng oxi hóa kim loại. Tuy nhiên, có một số kim loại có tính chất hóa học ổn định hơn và ít bị tác động bởi axit nitric loãng hơn so với các kim loại khác.

Vàng (Au)

Vàng (Au) không bị tác động bởi axit nitric loãng (HNO3) bình thường. Điều này là do tính chất hóa học đặc biệt của vàng, khi được tác động bởi axit nitric loãng, không bị oxi hóa thành ion vàng trivalen (Au3+), mà chỉ bị oxi hóa đến mức ion vàng đôi valen (Au2+). Do đó, vàng có khả năng chịu được nhiều loại axit mạnh mà không bị hư hỏng.

Tuy nhiên, nếu nồng độ axit nitric tăng lên và trở thành axit nitric đậm đặc, vàng sẽ bị tác động và oxi hóa thành ion vàng trivalen (Au3+) và phân huỷ dần. Điều này làm cho vàng mất đi tính chất vật lý và hóa học của nó và dễ bị hư hỏng.

Tóm lại, vàng không bị tác động bởi axit nitric loãng, nhưng cần phải tránh sử dụng axit nitric đậm đặc để tránh gây hư hỏng cho vàng.

Bạch kim (Ag)

Bạch kim (Ag) không bị tác động bởi axit nitric loãng (HNO3) bình thường. Tuy nhiên, khi nồng độ axit nitric tăng lên và trở thành axit nitric đậm đặc, bạch kim sẽ bị tác động và oxi hóa thành ion bạch kim trivalen (Ag3+) và phân huỷ dần. Điều này làm cho bạch kim mất đi tính chất vật lý và hóa học của nó và dễ bị hư hỏng.

Ngoài ra, tùy thuộc vào điều kiện cụ thể của mỗi trường hợp, bạch kim có thể bị tác động bởi axit nitric loãng trong một số trường hợp đặc biệt. Ví dụ, nếu bạch kim bị tác động bởi axit nitric loãng kết hợp với các chất độc hại khác, như clo hoặc chất brom, thì nó có thể bị oxi hóa và phân huỷ.

Tóm lại, bạch kim không bị tác động bởi axit nitric loãng bình thường, nhưng nếu sử dụng axit nitric đậm đặc hoặc trong các trường hợp đặc biệt, bạch kim có thể bị tác động và hư hỏng.

Platina (Pt)

Platina (Pt) không bị tác động bởi axit nitric loãng (HNO3) bình thường. Tính không tan và khả năng chống lại tác động của các chất hóa học là đặc trưng của platina. Khi được đưa vào axit nitric loãng, platina không bị oxi hóa thành ion Pt2+ hay Pt3+, mà vẫn giữ nguyên dạng kim loại và không bị tan chảy.

Tuy nhiên, nếu nồng độ axit nitric tăng lên và trở thành axit nitric đậm đặc, platina cũng có thể bị tác động và bị oxi hóa. Khi đó, platina sẽ bị tan chảy và bị hư hỏng.

Tóm lại, platina không bị tác động bởi axit nitric loãng, nhưng cần phải tránh sử dụng axit nitric đậm đặc để tránh gây hư hỏng cho platina.

Rhodium (Rh)

Rhodium (Rh) không bị tác động bởi axit nitric loãng (HNO3) bình thường. Tính không tan và khả năng chống lại tác động của các chất hóa học là đặc trưng của rhodium. Khi được đưa vào axit nitric loãng, rhodium không bị oxi hóa thành ion Rh2+ hay Rh3+, mà vẫn giữ nguyên dạng kim loại và không bị tan chảy.

Tuy nhiên, nếu nồng độ axit nitric tăng lên và trở thành axit nitric đậm đặc, rhodium cũng có thể bị tác động và bị oxi hóa. Khi đó, rhodium sẽ bị tan chảy và bị hư hỏng.

Tóm lại, rhodium không bị tác động bởi axit nitric loãng, nhưng cần phải tránh sử dụng axit nitric đậm đặc để tránh gây hư hỏng cho rhodium.

Iridium (Ir)

Iridium (Ir) là một kim loại rất chịu tác động của các chất oxy hóa mạnh và các axit mạnh. Tuy nhiên, trong trường hợp của axit nitric loãng (HNO3), iridium không bị tác động bởi axit nitric loãng bình thường. Tính không tan và khả năng chống lại tác động của các chất hóa học là đặc trưng của iridium. Khi được đưa vào axit nitric loãng, iridium không bị oxi hóa thành ion Ir2+ hay Ir3+, mà vẫn giữ nguyên dạng kim loại và không bị tan chảy.

Tuy nhiên, như với các kim loại khác, nếu nồng độ axit nitric tăng lên và trở thành axit nitric đậm đặc, iridium cũng có thể bị tác động và bị oxi hóa. Khi đó, iridium sẽ bị tan chảy và bị hư hỏng.

Tóm lại, iridium không bị tác động bởi axit nitric loãng, nhưng cần phải tránh sử dụng axit nitric đậm đặc để tránh gây hư hỏng cho iridium.

Tính không tác dụng của kim loại với axit nitric loãng

Các kim loại như vàng (Au), bạch kim (Ag), platina (Pt), palladium (Pd), rhodium (Rh), iridium (Ir) và osmium (Os) có tính chất không tan và khả năng chống lại tác động của các chất hóa học, bao gồm axit nitric loãng (HNO3) bình thường.

Khi được đưa vào axit nitric loãng, các kim loại này không bị oxi hóa thành các ion trên một tầm xác (trừ osmium). Thay vào đó, chúng giữ nguyên dạng kim loại và không bị tan chảy. Điều này là do các kim loại này có hàm lượng electron tự do thấp và hàm lượng điện tích mạnh, khiến chúng khó bị oxi hóa.

Tuy nhiên, nếu nồng độ axit nitric tăng lên và trở thành axit nitric đậm đặc, các kim loại này cũng có thể bị tác động và bị oxi hóa. Khi đó, chúng sẽ bị tan chảy và bị hư hỏng.

Tóm lại, các kim loại như vàng, bạch kim, platina, palladium, rhodium, iridium và osmium có tính chất không tan và khả năng chống lại tác động của axit nitric loãng, nhưng cần phải tránh sử dụng axit nitric đậm đặc để tránh gây hư hỏng cho chúng.

Ứng dụng của HNO3 trong cuộc sống

Axit nitric (HNO3) là một chất hóa học quan trọng trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Dưới đây là một số ứng dụng của HNO3 trong cuộc sống:

 • Sản xuất phân bón: HNO3 được sử dụng để sản xuất phân bón nitrat. Nitrat cung cấp nitơ và oxy cho cây trồng và giúp tăng sản lượng.
 • Sản xuất thuốc nhuộm: HNO3 được sử dụng để sản xuất thuốc nhuộm. Chất này có thể làm nhuộm vải, giấy, da và sợi tổng hợp.
 • Sản xuất thuốc nổ: HNO3 là một thành phần quan trọng trong sản xuất thuốc nổ. Chất này cung cấp oxy và nitrat để tạo ra hỗn hợp cháy.
 • Tẩy trắng: HNO3 được sử dụng trong quá trình tẩy trắng vật liệu như giấy và bông.
 • Chế tạo mạch điện tử: HNO3 được sử dụng trong sản xuất mạch điện tử. Chất này được sử dụng để tạo ra các lớp mỏng của oxit kim loại trên bề mặt các tấm mạch điện tử.
 • Sản xuất axit sulfuric: HNO3 được sử dụng trong quá trình sản xuất axit sulfuric (H2SO4). HNO3 được sử dụng để oxi hóa các oxit lưu huỳnh khác và tạo ra axit sulfuric.
 • Sản xuất chất tẩy: HNO3 được sử dụng để sản xuất các chất tẩy và chất tẩy rửa.

Tóm lại, HNO3 là một chất hóa học quan trọng có nhiều ứng dụng trong cuộc sống, từ sản xuất phân bón, thuốc nhuộm, thuốc nổ, tẩy trắng đến sản xuất mạch điện tử và chất tẩy rửa.

Lưu ý khi sử dụng HNO3

HNO3 là một chất hóa học rất mạnh và độc, có thể gây nguy hiểm cho sức khỏe nếu không được sử dụng đúng cách. HNO3 ở dạng đậm đặc có thể gây ăn mòn da, kích ứng mắt và đường hô hấp, gây đau đớn, phồng tấy và khó thở.

Nếu tiếp xúc với HNO3 trong thời gian dài, người lao động có thể bị tổn thương tới các bộ phận của cơ thể như phổi, gan, thận, và tim. HNO3 cũng có thể gây ra các vấn đề về hô hấp, mắt và da, nếu tiếp xúc quá nhiều hoặc không đúng cách.

Ngoài ra, HNO3 cũng là một chất gây ô nhiễm và có thể gây hại cho môi trường nếu không được sử dụng đúng cách.

Do đó, việc sử dụng HNO3 cần tuân thủ các quy định an toàn và chỉ được thực hiện bởi các chuyên gia và người có trình độ chuyên môn.

Bên trên là tổng hợp những thông tin về Kim loại không tác dụng với HNO3 đặc nguội mà Đáp Án Chuẩn đã mang đến cho mọi người. Sự hiểu biết về những loại kim loại này là rất quan trọng đối với các nhà khoa học và kỹ sư để sử dụng chúng đúng cách trong các ứng dụng thực tế và đảm bảo an toàn cho con người và môi trường.

Viết một bình luận