Tam giác vuông cân có góc bao nhiêu độ?

Trong tam giác vuông cân có hai cạnh góc vuông bằng nhau và Hai góc ở đáy bằng nhau và bằng 45 độ.

Tam giác vuông cân là gì?

Tam giác vuông cũng đồng thời là một tam giác cân. Tam giác vuông cân là một tam giác mà ở đó thỏa mãn được điều kiện có 2 cạnh vuông góc và 2 cạnh góc vuông bằng nhau.

Tam giác vuông có ba đường là đường cao, đường phân giác tính từ đỉnh góc vuông và đường trung tuyến sẽ trùng với nhau và hai đường thẳng này sẽ có độ dài bằng nửa cạnh huyền.

Tam giác ABC có AB=AC, AB⊥AC thì tam giác ABC vuông cân tại A.

Bài tập về tam giác vuông

Trong học tập chắc chắn trong những bài kiểm tra trong lớp hay học kỳ đều có thể ra các dạng bài về tam giác vuông. Vì thế mà Dapanchuan.com sẽ giúp các bạn tổng hợp lại một số những đề bài thường thấy trong các bài kiểm tra. Để từ đó các bạn học sinh có thể hệ thống lại một cách tốt nhất về những kiến thức của bản thân đã học

Bài tập: Tìm hoặc chứng minh hai tam giác vuông bằng nhau

Phương pháp giải.

Xét tam giác vuông.

Kiểm tra điều kiện bằng nhau cạnh – góc – cạnh, hoặc góc – cạnh – góc, hoặc cạnh huyền – góc nhọn, hoặc cạnh huyền – cạnh góc vuông

Kết luận hai tam giác bằng nhau.

Ví dụ :

Đề bài: Tìm các tam giác cân bằng nhau trên hình vẽ bên.

Bài giải:

ΔADM = ΔAEM (cạnh huyền – góc nhọn) suy ra MD = ME, ΔMDB = ΔMEC (cạnh huyền – cạnh góc vuông ).

Ta còn suy ra: AD = AE, BD = CE nên AB = AC. Do đó ΔAMB = ΔAMC (c.c.c)

Viết một bình luận