40 bài toán đếm hình lớp 2 có đáp án mới nhất

Bài toán đếm hình lớp 2 là một trong những bài toán thú vị và hấp dẫn dành cho học sinh lớp 2, qua đó giúp các em rèn luyện tính quan sát, tư duy và nhạy bén. Hãu cùng tham khảo qua nội dung bài viết sau đây của DapAnChuan.com về danh sách các bài toán đếm hình lớp 2 có đáp án mới nhất, mọi người cùng tham khảo!

Các loại hình học lớp 2

Hình tam giác

Hình tam giác là một hình hai chiều phẳng gồm ba điểm không thẳng hàng, được định nghĩa bởi ba đỉnh và ba đoạn thẳng nối chúng mà không cắt nhau. Ở mức tiểu học, tam giác luôn có 3 cạnh và là một đa giác đơn lồi, với tổng các góc bằng 180 độ. Các góc kề bù trong tam giác có tổng độ bằng độ của góc bất kỳ trong tam giác đó.

Các loại hình tam giác lớp 2

Trong toán học lớp 2, chúng ta học về hình tam giác và biết rằng có ba loại hình tam giác chính: tam giác vuông, tam giác nhọn và tam giác tù. Mỗi loại tam giác có những đặc điểm riêng biệt mà học sinh cần hiểu rõ:

 • Tam giác vuông: Đây là một loại hình tam giác đặc biệt vì nó có một góc đặc biệt, được gọi là góc vuông, và góc này có số đo là 90 độ. Tam giác vuông cũng có ba đỉnh và ba cạnh nhưng điểm đặc biệt là có một góc vuông. Ngoài ra, còn có dạng đặc biệt hơn là tam giác vuông cân, trong đó hai cạnh góc vuông bằng nhau.
 • Tam giác nhọn: Khác với tam giác vuông, trong tam giác nhọn, cả ba góc đều nhọn, nghĩa là số đo của tất cả ba góc đều nhỏ hơn 90 độ. Không có góc vuông trong tam giác nhọn.
 • Tam giác tù: Tam giác này có ít nhất một góc là góc tù, nghĩa là số đo của một trong ba góc lớn hơn 90 độ. Các góc còn lại có số đo nhỏ hơn 90 độ.

Nhớ rằng hiểu biết về các loại tam giác này là quan trọng để có thể xác định và phân loại chúng trong các bài toán hình học.

Hình tứ giác

Hình tứ giác là một dạng đa giác đặc biệt với bốn cạnh và bốn đỉnh. Đặc điểm độc đáo của hình tứ giác là không có hai đoạn thẳng nào trong hình này cùng nằm trên một đường thẳng. Tổng số góc bên trong một hình tứ giác luôn luôn bằng 360 độ.

Các loại hình tứ giác

Nhận diện các hình tứ giác đặc biệt:

 • Hình thang: Có ít nhất 2 cạnh đối song song.
 • Hình thang cân: Có 2 góc kề cùng một cạnh đáy bằng nhau hoặc 2 đường chéo bằng nhau.
 • Hình bình hành: Có 2 cặp cạnh đối song song, cạnh và góc đối bằng nhau, đường chéo cắt nhau tại trung điểm.
 • Hình thoi: Có 4 cạnh bằng nhau.
 • Hình chữ nhật: Có 4 góc vuông, 2 đường chéo bằng nhau, cắt nhau tại trung điểm.
 • Hình vuông: Có 4 góc vuông, 4 cạnh bằng nhau, các đường chéo và cạnh đối bằng nhau.

40 bài toán đếm hình lớp 2 có đáp án mới nhất

Bài 1: Trên hình vẽ dưới:

a) Có … hình tam giác

b) Có … hình tứ giác

20 bài luyện đếm hình lớp 2

Đáp án: 3 hình tam giác và 4 hình tứ giác

Bài 2: Hình vẽ bên có:

20 bài toán đếm hình lớp 2

a) … hình tam giác
b) … hình tứ giác

Đáp án: 4 hình tam giác và 4 hình tứ giác

Bài 3: Hãy liệt kê các hình tam giác và tứ giác trong hình vẽ dưới đây?

+ Có bao nhiêu hình tam giác: …

+ Có bao nhiêu hình tứ giác: …

Đáp án: 6 hình tam giác và 4 hình tứ giác

>>> Xem thêm: Các dạng toán vi-ét thi vào lớp 10 có đáp án chuẩn nhất

Bài 4: Hình bên dưới có bao nhiêu hình tứ giác?

+ 1 hình tứ giác

+ 2 hình tứ giác

+ 3 hình tứ giác

+ 4 hình tứ giác

Đáp án: 3 hình tứ giác

Bài 5: Trong hình bên dưới có:

a) … hình tam giác

b) … hình tứ giác

Đáp án: 6 hình tam giác và 5 hình tứ giác

Bài 6: Hình vẽ bên có:

Tổng hợp 20 bài luyện đếm hình lớp 2

a)… hình tam giác

b)… hình tứ giác

Đáp án: 4 hình tam giác và 4 hình tứ giác

Bài 7: Hình bên có:

Tổng hợp 20 bài luyện đếm hình lớp 2

a) ……. hình tam giác

b) ……. hình tứ giác.

Đáp án: 8 hình tam giác và 5 hình tứ giác

Bài 8: Hình vẽ bên có

Tổng hợp 20 bài luyện đếm hình lớp 2

+ …… hình tam giác

+ …… hình chữ nhật

Đáp án: 5 hình tam giác và 12 hình chữ nhật

Bài 9: Hình bên có

Tổng hợp 20 bài luyện đếm hình lớp 2

– Có ………..hình tam giác

– Có ……….. hình tứ giác

Đáp án: 16 hình tam giác và 9 hình tứ giác

Bài 10: Hình vẽ bên có:

Tổng hợp 20 bài luyện đếm hình lớp 2

a) …… hình tam giác

b) …… hình tứ giác

Đáp án: 15 hình tam giác và 7 hình tứ giác

Bài 11: Hình vẽ bên dưới có:

Tổng hợp 20 bài luyện đếm hình lớp 2

+ …………hình vuông

+ …………hình tam giác.

Đáp án: 3 hình vuông và 16 hình tam giác

>>> Tham khảo thêm: Các dạng bài tập Toán lớp 6 học kì 1 theo chương trình mới có lời giải

Bài 12: Trên hình vẽ bên dưới có

Tổng hợp 20 bài luyện đếm hình lớp 2

+…………….hình tam giác.

+ ……………….hình tứ giác.

Đáp án: 6 hình tam giác và 6 hình tứ giác

Bài 13: Hình vẽ bên dưới có:

Tổng hợp 20 bài luyện đếm hình lớp 2

– ….. hình tam giác.

– ….. hình tứ giác.

Đáp án: 10 hình tam giác và 4 hình tứ giác

Bài 14:

Tổng hợp 20 bài luyện đếm hình lớp 2

1. Hình bên có ……hình tam giác có…….hình tứ giác.

2. Hãy kẻ thêm 1 đoạn thẳng để hình bên có 7 hình tam giác.

Đáp án: 3 hình tam giác và 6 hình tứ giác

Bài 15: Kẻ thêm 3 đoạn thẳng để hình vẽ có thêm 4 hình tam giác.

20 bài toán đếm hình lớp 2

Bài 16: Hình bên dưới có:

20 bài toán đếm hình lớp 2

a) ……. hình tam giác

b) ……. hình tứ giác

Đáp án: 9 hình tam giác và 5 hình tứ giác

Bài 17: Hình vẽ bên dưới có:

+ ……….hình tam giác.

+ ……….hình tứ giác.

20 bài toán đếm hình lớp 2

Đáp án: 15 hình tam giác và 3 hình tứ giác

Bài 18: Hình bên dưới có:

20 bài toán đếm hình lớp 2

+ ……. hình tam giác
+ …….hình tứ giác

Đáp án: 8 hình tam giác và 1 hình tứ giác

Bài 19: Kẻ thêm 1 đường thẳng để hình dưới có 3 tam giác, 3 tứ giác.

Bài toán đếm hình cho học sinh lớp 2

Bài 20: Cho hình vẽ bên, hãy kẻ thêm 1 đoạn thẳng để có 1 hình chữ nhật và 4 hình tam giác. 

Tổng hợp 20 bài luyện đếm hình lớp 2

Các dạng toán về hình học lớp 2

Về toán đếm hình lớp 2 thì sẽ có 2 dạng toán sau đây, mọi người cùng tham khảo

Dạng 1: Tìm số lượng hình phù hợp trong hình vẽ

Bài toán này thường đưa ra một hình vẽ hoặc một biểu đồ có sẵn và yêu cầu học sinh tìm số lượng hình phù hợp trong đó. Để giải quyết dạng bài này, học sinh có thể tuân theo các bước sau:

 • Học sinh cần xem kỹ hình vẽ để nhận biết các hình đã cho. Họ nên kiểm tra xem có bao nhiêu hình vuông và bao nhiêu hình chữ nhật.
 • Học sinh cần phân biệt rõ giữa hình vuông và hình chữ nhật dựa trên đặc điểm về số cạnh bằng nhau. Hình vuông có cả bốn cạnh bằng nhau, trong khi hình chữ nhật có một cạnh dài và một cạnh ngắn.
 • Học sinh tiến hành đếm số lượng hình vuông và số lượng hình chữ nhật một cách riêng biệt. Họ có thể sử dụng một phép đếm đơn giản như đánh số từng hình hoặc đặt dấu tích vào từng hình khi đã đếm qua.
 • Cuối cùng, học sinh cần tổng hợp số lượng các loại hình để tìm ra câu trả lời cuối cùng.

Dạng 2: Kẻ đoạn thẳng để tạo các hình phù hợp

Trong dạng toán này, học sinh được cho một hình đơn và yêu cầu họ kẻ thêm đoạn thẳng để tạo ra các hình mới mà bài toán yêu cầu. Để giải quyết bài toán này, học sinh có thể tuân theo các bước sau:

 • Học sinh cần xem kỹ hình gốc để hiểu cấu trúc của nó và xác định được hình dạng cơ bản của hình đó.
 • Học sinh sử dụng bút chì hoặc bút màu để kẻ thêm các đoạn thẳng lên hình gốc. Họ nên thử nghiệm và thay đổi vị trí, hướng, và độ dài của các đoạn thẳng để tạo ra các hình phù hợp.
 • Khi đã kẻ thêm đoạn thẳng và tạo ra các hình mới, học sinh cần đếm số lượng các hình này.
 • Cuối cùng, họ so sánh số lượng các hình tạo ra với yêu cầu của bài toán và xác định xem họ đã đạt được kết quả phù hợp chưa.

Dạng toán này khuyến khích học sinh tư duy sáng tạo và thử nghiệm để tìm ra cách tạo ra các hình phù hợp, và đây là một cơ hội tốt để họ phát triển kỹ năng tư duy không gian và logic.

Kinh nghiệm đếm hình học toán lớp 2

Để đếm số hình tam giác, hình vuông và hình chữ nhật theo cách đếm và phân loại như mô tả, ta thực hiện các bước sau:

+ Đánh số thứ tự các hình từ trái qua phải, từ trên xuống dưới: Bắt đầu từ trái qua phải và từ trên xuống dưới, ta đánh số thứ tự cho tất cả các hình, kể cả những hình không phải tam giác, vuông, hoặc chữ nhật. Số thứ tự tăng dần theo nguyên tắc này.

+ Liệt kê các hình theo nguyên tắc từ trái qua phải, từ trên xuống dưới: Tiếp theo, ta liệt kê các hình theo thứ tự từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Ta phân loại chúng thành các nhóm sau:

 • Hình đơn: Đó là các hình không chứa hình nào khác bên trong.
 • Hình đôi: Đó là các hình chứa chính xác 2 hình nhỏ bên trong.
 • Hình ba: Đó là các hình chứa chính xác 3 hình nhỏ bên trong.
 • Tiếp tục phân loại các nhóm hình lớn hơn như cách bạn mô tả, ví dụ: hình to nhất: Đó là hình chứa tất cả các hình còn lại.

+ Tính tổng số hình tam giác, vuông và chữ nhật:

 • Đối với các hình không có gạch ngang ở giữa, ta đơn giản là cộng tất cả các số của các hình này lại để ra kết quả.
 • Đối với các hình có 1 gạch ngang ở giữa, ta tính tổng của các số ở tầng trên và dưới gạch ngang, sau đó cộng tổng hai phép tính này lại để ra kết quả.
 • Đối với các hình có 2 gạch ngang ở giữa, ta tính tổng của các số ở từng tầng riêng lẻ, sau đó cộng tổng ba phép tính này lại để ra kết quả.

Tóm lại, việc đếm và phân loại các hình theo cách này sẽ giúp bạn xác định và tính tổng số hình tam giác, hình vuông và hình chữ nhật theo yêu cầu.

Trên đây là 40 bài toán đếm hình lớp 2 có đáp án mới nhất mà các bậc phụ huynh có thể lưu lại để cho con mình thử sức. Hy vọng qua đó giúp cho các con có thể dễ dàng luyện tập để phát triển khả năng tư duy logic. Chúc các bạn thành công!

Viết một bình luận