Các bài toán tính nhanh lớp 2 có đáp án nhân cộng trừ

Bài toán tính nhanh lớp 2 là một trong những kỹ năng quan trọng mà học sinh lớp 2 cần phải nắm vững. Việc nắm vững cơ bản trong tính toán không chỉ giúp trẻ phát triển tư duy logic mà còn hỗ trợ cho quá trình học tập và cuộc sống hàng ngày. Hãy cùng DapAnChuan.com khám phá các bài toán tính nhanh lớp 2 có đáp án nhân cộng trừ, qua nội dung bài viết sau đây

Tìm hiểu toán tính nhanh là gì?

Toán tính nhanh (hay còn gọi là “mental math” trong tiếng Anh) là khả năng thực hiện các phép tính toán số học mà không cần sử dụng bất kỳ công cụ tính toán nào như máy tính hoặc bảng tính. Thay vào đó, bạn thực hiện các phép tính trong đầu một cách nhanh chóng bằng cách sử dụng các kỹ thuật, quy tắc, và tri thức toán học để tạo ra kết quả gần đúng hoặc chính xác.

Toán tính nhanh là một kỹ năng hữu ích trong cuộc sống hàng ngày và đặc biệt hữu ích trong nhiều tình huống, bao gồm mua sắm, tính tiền, quản lý thời gian và giải quyết các bài toán toán học cơ bản. Để trở thành một chuyên gia trong toán tính nhanh, bạn cần luyện tập và thực hành thường xuyên.

Dạng toán tính nhanh lớp 2

Trong chương trình Toán lớp 2, sau khi đã học về phép cộng và phép trừ với các số hạng có một hoặc hai chữ số trong phạm vi 10 ở lớp 1, các học sinh sẽ bắt đầu đối mặt với những thách thức toán học khó hơn. Cụ thể, họ sẽ tiến xa hơn trong việc học phép cộng và phép trừ, với các số hạng trong khoảng 1 đến 100. Như các dạng toán tính nhanh, việc nắm vững những kiến thức và kỹ năng này, các bé sẽ có cơ hội phát triển năng lực toán học và chuẩn bị cho những khóa học toán học cao cấp hơn trong tương lai.

Tính nhanh các số trong một tổng

Trong loại bài tập này, các em cần phải hiểu rõ về cách các số hạng trong một tổng có mối liên hệ với nhau. Quan trọng nhất là cần phải hiểu rằng quá trình cộng các số bắt đầu từ hàng đơn vị và sau đó di chuyển lên hàng chục. Trong việc thực hiện phép toán này, học sinh cần phải tính từ bên trái qua bên phải.

Tính nhanh các số trong một hiệu

Trong phép trừ, quá trình tính toán nên được thực hiện một cách cẩn thận. Đối với trường hợp này, trẻ cần tuân theo các bước sau đây:

 • Bắt đầu từ hàng đơn vị bên phải của số bị trừ và số trừ.
 • Nếu hàng đơn vị của số bị trừ bé hơn hàng đơn vị của số trừ, trẻ cần mượn 1 từ hàng chục của số bị trừ. Lúc này, hàng đơn vị của số bị trừ sẽ tăng lên 10, và 1 sẽ được trả lại sau khi trừ ở hàng chục.
 • Trừ hàng đơn vị của số bị trừ và số trừ.
 • Tiếp theo, di chuyển lên hàng chục và lặp lại các bước trên. Nếu hàng chục của số bị trừ nhỏ hơn hàng chục của số trừ, cũng cần mượn 1 từ hàng trăm của số bị trừ.
 • Lặp lại quá trình này cho tất cả các hàng số, từ hàng đơn vị đến hàng cao nhất.
 • Kết quả cuối cùng sẽ là tổng hợp của các phép trừ từ hàng đơn vị đến hàng cao nhất.

Tính nhanh các số kết hợp giữa tổng và hiệu

Đây là một trong những phương pháp tính toán dạng nâng cao hơn trong lớp 2, đặc trưng bởi việc kết hợp giữa phép cộng và phép trừ. Trong dạng này, sẽ chứa cả hai phép tính cộng và trừ, và điều này có thể dẫn đến sự nhầm lẫn trong kết quả nếu không thực hiện đúng cách.

Các bài toán tính nhanh lớp 2 có đáp án

Bài toán tính nhanh lớp 2 phép cộng trừ

Bài 1: Tính nhanh:
a) 26 + 37 + 14 + 23
b) 32 + 16 + 28 + 24
c) 35 + 13 + 25 + 27

Đáp án

a) 26 + 37+ 14 + 23

= (26 + 14) + (37 + 23)

= 40 + 60

 = 100.

b) 32 + 16 + 28 + 24

= (32 + 28) + (16 + 24)

= 60 + 40

= 100

c) 35 + 13 + 25 + 27

= (35 + 25) + (13 + 27)

= 60 + 40

= 100.

Bài tập toán tính nhanh lớp 2

Bài 2: Đặt tính rồi tính tổng, biết các số hạng là:

56 và 2736 và 49
78 và 2028 và 39

Đáp án

56 +27 = 83

36 + 49 = 85

78 + 20 = 98

28 + 39 = 67

Bài 3: Đặt tính rồi tính:

28+ 1938 + 37
43-970-32

Đáp án

28 + 19 = 47

38 + 37 = 75

43 – 9 = 34

70 – 32 = 38

Bài 4: Tính nhanh

a) 10 – 9 + 8 – 7 + 6 – 5 + 4 -3 + 2 – 1
=  (10 – 9) + (8 – 7) + (6 – 5) + (4 -3) + (2 – 1)

=  1 + 1 + 1 + 1 + 1

= 1 x 5 = 5

b) 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 10 + 8 + 6 + 4 + 2 + 0
= (1 + 9) + (3 + 7) + (10 +0) + (8 + 2) + (6 + 4) + 5

= 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 5

= 10 x 5 + 5

= 50 + 5 = 55

Bài 6: Tính

20 + 30 = 50

60 + 30 = 90

20 – 10 = 10

70 – 30 = 40

19 – 9 = 10 

78 – 28 = 50

65 – 35 = 30

Bài 7:

Tính nhanh:

 1. 33 + 13 + 37 + 47
 2. 37 – 5 + 35 – 7
 3. 19 + 23 + 15 + 7 + 25 + 31
 4. 32 – 15+ 18-5 + 20
 5. 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10
 6. 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 24 + 16 + 18

Hướng dẫn giải:

 1. 33 + 13 + 37 + 47

→ Nhóm các số (13+47) và (33+37)

Đáp án: 60 + 70 = 130

 1. 37 – 5 + 35 – 7

→ Nhóm các số (37-7) và (35-5)

Đáp án: 50 + 30 = 80

 1. 19 + 23 + 15 + 7 + 25 + 31

→ Nhóm các số (19+31), (23+7) và (15+25)

Đáp án: 50 + 30 + 40 =120

 1. 32 – 15+ 18-5 + 20

→ Nhóm các số (32+18), (20-15-5)

Đáp an: 50 + 0 = 50

 1. 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10

→ Nhóm các số (1+9), (2+8), (3+7), (4+6)

Đáp án: 10 + 10 + 10 + 10 = 40

 1. 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 24 + 16 + 18

→ Nhóm các số (2+18), (4+16), (6+24), (8+12)

Đáp án: 20 + 20 + 30 + 20 = 90

Bài 8

Tính nhanh:
a) 33 + 13 + 37 + 47
b) 37 – 5 + 35 – 7

Đáp án

a) 33+ 13 + 37 + 47

= (33 + 37) + (13 + 47)

= 70 + 60

 = 130.

b) 37 – 5 + 35 – 7

= (37 – 7) + (35 – 5)

= 30 + 30

= 60.

Bài 9:

Tính nhanh:
a) 9 + 13 + 15 + 7 + 25 + 31
b) 32 – 15+ 18-5 + 20

Đáp án

a) 9 + 13 + 15 + 7 + 25 + 31

= (9+ 31)+ (13+ 7)+ (15+ 25)

= 40 + 20 + 40

= 100.

b) 32 – 15 + 18-5 + 20

= (32 + 18) + (20- 15-5)

= 50 + 0

= 50.

Bài toán tính nhanh lớp 2 phép nhân

Bài 1: Tính giá trị của phép nhân

2 x 4 = 2 + 2 + 2 + 2 = 8

Vậy 2 x 4 = 8

Bài 2: Toán đố.

Mỗi con gà có 2 chân. Năm con gà như vậy sẽ có mấy chân?

Cách giải:

Năm con gà như vậy có số chân là:

2 x 5 = 10 (chân)

Đáp số: 10 chân.

Câu 3:

a. 2 x 6

b. 8 x 3

c. 7 x 4

Bài giải

a. 2 x 6 = 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 12

b. 8 x 3 = 8 + 8 + 8 = 24

c. 7 x 4 = 7 + 7 + 7 + 7 = 28

Câu 4:

a. 4 x 3 + 4

b. 3 x 4 + 3

c. 5 x 2 + 5

Bài giải

a. 4 x 3 + 4 = 4 + 4 + 4 + 4 = 16

b. 3 x 4+3 = 3 + 3 + 3 + 3 + 3 = 15

c. 5 x 2 = 5 + 5 + 5= 15

Câu 5:

a. 4 x 3 + 4 x 2

b. 3 x 5 + 3 x 3

Bài giải

a. 4 x 3 + 4 x 2 = 4 + 4 + 4 + 4 + 4 = 4 x 5

b. 3 x 5 + 3 x 3 = 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 = 3 x 8

Câu 6:

a. 3 x 4 + 15

b. 5 x 6 + 28

c. 4 x 8 – 17

Bài giải

a. 3 x 4 + 15

= 12 + 15

= 27

b. 5 x 6 + 28

= 30 + 28

= 58

c. 4 x 8 – 17

= 32 – 17

= 15

Các bài toán tính nhanh nâng cao lớp 2

Bài 1: Tính nhanh:
a) 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9
b) 0 + 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14 + 16 + 18 + 20

Đáp án

a)   1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9

= (1 + 9) + (2 + 8) + (3 + 7) + (4 + 6) + 5

= 10+10 + 10 + 10 + 5

= 10 x 4 + 5

= 45.

b)   0 + 2 + 4 + 6 + 8 + 10+12 +14+16+18 +20

= (0 + 20) + (2 + 18) + (4 + 16) + (6 + 14) + (8 + 12) + 10

= 20 + 20 + 20 + 20 + 20+ 10

= 20 x 5 + 10

= 110.

Bài 2: Tính nhanh:
a) 26 + 37 + 14 + 23
b) 32 + 16 + 28 + 24
c) 35 + 13 + 25 + 27

Đáp án

a) 26 + 37+ 14 + 23

= (26 + 14) + (37 + 23)

= 40 + 60

 = 100.

b) 32 + 16 + 28 + 24

= (32 + 28) + (16 + 24)

= 60 + 40

= 100.

c) 35 + 13 + 25 + 27

= (35 + 25) + (13 + 27)

= 60 + 40

= 100.

Bài 3:Tính:

9 + 712-4
14- 94 + 8
24kg – 13kg + 4kg16 + 5-10

Đáp án

9 + 7= 1612-4 = 8
14-9=54 + 8 = 12
24kg – 13kg + 4kg = 15kg16 +5-10= 11

Bài 4. Tính:

3 + 9 + 815 + 0-8
15- (15-7)17-(4+13)

Đáp án

3 + 9 + 8 = 2015 + 0 – 8 = 7
15 – (15 – 7) = 717 – (4 + 13) = 0

Bài 5: Tính nhanh

17 + 25 + 13 + 45

Cách giải

Gọp nhóm (17 + 13) + ( 25 + 45) = 30 + 70 = 100

Bài 6: Tính nhanh

24 + 18 + 26 + 22

Cách giải:

Gọp nhóm: ( 24+ 26) + (18 + 22) =50 + 40 = 90

Các quy tắc tính nhanh lớp 2

Tính nhanh các số tròn chục

Các số tròn chục trong giảng dạy toán học lớp 2 thường được coi là dễ dàng nhớ và học bởi tính chất đặc biệt của chúng. Đây là một trong những phần cơ bản nhất của phương pháp tính toán nhanh. Ví dụ, chúng ta có các số sau: 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Đặc điểm chung của các số này là chúng đều kết thúc bằng số 0 và thường xuất hiện trong các phép tính đơn giản.

Tính nhanh các số có cùng hàng đơn vị

Khi chúng ta trừ hai số có cùng hàng đơn vị, kết quả luôn là một con số có hàng đơn vị bằng 0. Điều này có nghĩa rằng chúng ta có thể lấy điểm chục của kết quả và để lại một số tròn chục quen thuộc.

Ví dụ, hãy xem xét trường hợp sau: 47 – 27 = 20. Ở đây, cả hai số 47 và 27 đều có cùng hàng đơn vị là 7. Khi ta trừ chúng, ta thu được 20, trong đó hàng đơn vị là 0, và ta chỉ còn lại con số tròn chục 20.

Cách này áp dụng cho tất cả các số có cùng hàng đơn vị, và nó giúp ta dễ dàng tính toán và hiểu được kết quả một cách nhanh chóng.

Tính nhanh nhóm các số có mối quan hệ với nhau

Trong các bài toán tính nhanh lớp 2, thường sẽ xuất hiện các số hạng có tổng hoặc hiệu bằng một số tròn chục. Để giải quyết chúng một cách chính xác và nhanh chóng, chúng ta có thể áp dụng một phương pháp nhóm các số hạng tương ứng với các bài toán tính tổng và hiệu.

Ví dụ, nếu chúng ta cần tính tổng của các số hạng như 37 + 29 + 14 + 6 + 4, chúng ta có thể nhóm các số hạng theo cách sau:

 • Nhóm 37 và 14 vì tổng của chúng là 37 + 13 = 50 (một số tròn chục).
 • Nhóm 29 và 6 vì tổng của chúng là 29 + 6 = 35 (cũng một số tròn chục).
 • Số hạng 4 không tạo thành một số tròn chục, nên chúng ta để riêng.

Bây giờ, chúng ta tính tổng từng nhóm:

 • Tổng của nhóm 37 và 14 là 50.
 • Tổng của nhóm 29 và 6 là 35.

Cuối cùng, chúng ta cộng tổng của các nhóm lại với số hạng còn lại: 50 + 35 + 4 = 89.

Với phương pháp này, chúng ta đã tính được tổng một cách nhanh chóng và chính xác. Điều này rèn luyện khả năng tính nhanh cho em và giúp họ giải quyết các bài toán lớp 2 một cách hiệu quả hơn.

Thêm bớt các số để tạo thành số tròn chục

Các bài toán tính nhanh lớp 2 không chỉ bao gồm các số hạng có mối quan hệ tròn chục, mà còn có thể xuất hiện các số hạng không có bất kỳ mối quan hệ nào với nhau. Tuy nhiên, để giải quyết những bài toán này, các em cần phải phát triển sự nhạy bén trong việc xử lý toán học. Một trong những phương pháp tính nhanh lớp 2 hiệu quả nhất là sử dụng phép cộng và phép trừ để tạo ra các mối quan hệ giữa các số hạng.

Sử dụng phép hoán đổi và học bảng cửu chương

Trong quá trình học bảng cửu chương từ nhân 2 đến nhân 5, ba mẹ có thể áp dụng hai phương pháp khác nhau để giúp bé hiểu và thuộc lòng bảng này. Một cách là họ có thể dạy bé theo thứ tự từ những số nhỏ đến những số lớn, ví dụ như từ 2 đến 5, hoặc ngược lại từ 5 về 2. Điều này có thể giúp bé xây dựng cơ sở kiến thức vững chắc về bảng cửu chương.

Ngoài ra, trong quá trình học phép nhân, bé cũng có thể học cách hoán đổi vị trí của các thừa số trong một tích để tạo ra một số tròn chục. Ví dụ, thay vì tính 2 x 6, bé có thể tính 6 x 2, để dễ dàng nhận ra kết quả là 12 và thậm chí còn nhanh hơn. Việc này giúp bé phản xạ nhanh hơn trong việc tìm ra đáp án chính xác cho các phép nhân.

Trên đây là thông tin về các bài tập toán tính nhanh lớp 2 mà các bậc phụ hunh có thể lưu lại để rèn luyện các con của mình kỹ năng phát triển về môn toán một cách tuyệt đối.

Viết một bình luận